De cara al bon temps

Per tal de millorar els coneixements, pràctiques i actituds dels nostres alumnes i poder ampliar les seves competències en les diferents àrees, els professors de l’equip impulsor ens hem reunit per decidir quin projecte podem implementar per tal de donar oportunitats per al desenvolupament de treball en grup dels nostres alumnes permetent la pràctica de conceptes de sociabilitat, cooperació i reponsabilitat.

A les reunions hivernals hem conclòs que val la pena orientar la part més pràctica de cara al bon temps: un hort urbà es va perfila com una molt bona oportunitat per gaudir del sol de primavera i recollir totes les pretensions i objectius.

En les diferents reunions hem definit el pla de treball que engloba els següents objectius:

  • Dissenyar i construir un nou projecte: “L’hort urbà ecològic” implementant-lo inicialment en un nivell d’ESO
  • Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola i aplicar-lo a l’aprenentatge globalitzat, competencial i transversal
  • Fer difusió del projecte mitjançant un blog que s’anomenarà L’hort urbà ecològic-

Com que encara fa fred, dediquem les primeres sessions a desenvolupar la part del projecte més “teòrica”, doncs hi ha força temes a decidir.

En primer lloc, cal que els alumnes construeixin una xarxa conceptual al voltant de l’hort i realitzin recerca sobre les condicions (què significa que sigui urbà? on el col·locarem? quines plantes hi podrem posar?).

La resta de tasques (col·locació de palots i terra, instal·lació del reg, plantació o sembrat, etc) constituiran la següent part del projecte. Es preveu una dedicació setmanal de dues hores.

Inici del projecte LA FAMÍLIA

Normalment les primeres sessions de cada projecte es destinen a generar interès i motivació però també ens serveixen per evidenciar els coneixements previs que té l‘alumnat. Per aquest motiu se’ls va proposar escriure en un full què és el que sabien de la familia i després ho vam compartir.

En una altra sessió es va realizar una activitat on els/les alumnes escrivien en un paper què és el que volien saber sobre la família. Es va fer un buidatge i amb l’ajuda del professorat es van agrupar les preguntes en diferents blocs: valors de la família, tipus de família, membres de la família, etc.

 

Es va compartir amb l’alumnat que per poder donar resposta a les qüestions plantejades hauríem d’anar descobrint-les entre tots/es, realitzant diferents cerques i activitats, i necessitaríem l’ajuda i implicació dels seus familiars.

ACTIVITAT DE XOC – PREGUNTES PERSONALS

El  projecte La família es va iniciar intentant despertar l’interès de l’alumnat a través d’una activitat de xoc per a tots els cursos del cicle  que va consistir en la realització d’una entrevista personal on  cada alumne/a  havia de respondre quatre preguntes: Què és per a tu la família?, Què és el més divertit d’estar amb la família?, Què és el que no t’agrada tant de la teva família?, Creus que és fácil ser fill/a? i  Creus que és fácil ser pare o mare?.

Totes aquestes entrevistes es van enregistrar en vídeo, posteriorment es va fer un muntatge de totes les intervencions i es va presentar al grup classe. El visionat d’aquesta pel·lícula va ser el punt de partida per començar el projecte.

 (fes clic a la imatge per veure el vídeo Activitat de Xoc de 1r)

 (fes clic a la imatge per veure el vídeo Activitat de Xoc de 2n)

 

L’origen dels PROJECTES

El curs 16/17 el nostre centre va iniciar-se en el treball per projectes a l’etapa de cicle inicial amb el propòsit d’anar implementant aquesta metodologia a la resta de cicles.

Partint del currículum de primària, vam començar fent un desplegament i tria dels continguts que inclouen coneixements del medi natural i social. A partir d’aquí va sorgir la  proposta de realitzar quatre projectes al llarg del cicle, dos per curs. Els projectes acordats van ser: Els animals i On visc pel primer any i La familia i les plantes pel segon any del cicle.