INICIEM EL CURS AMB MILLORES

Hem iniciat el curs amb millores al nostre pati, les que ens permetran tirar endavant les propostes planificades amb els nostres alumnes, per tal de convertir-lo en un espai de tots i més educatiu.

Ens han pavimentat el pati de cicle inicial i una part del de cicle mitjà, també tenim pendent posar un sorral. Al pati d’infantil ens estan col·locant un rocódrom i ens han instal·lat una caseta per tal de guardar tot el material de pati.

 

1R PAS. RENOVACIÓ DE MURALS

En l’última reunió de l’equip impulsor es va decidir renovar tots els murals del nostre pati, ja que estan molt deteriorats. Els membres del grup que s’encarreguen d’aquesta tasca valoraran si es repinten, si es milloren o si se’n fan de nous.

Aquests són els nostres murals:

ELS NOSTRES PROPÒSITS

OBJECTIUS

 • Que el pati sigui un espai inclusiu i permeti als nostres alumnes desenvolupar les diferents capacitats (cognitives, psicomotrius, equilibri personal, relació interpersonal…).
 • Adaptar les possibilitats del pati a les necessitats dels infants.
 • Construir una escola més participativa en tots els seus espais i incloure el pati en el nostre PEC proposant una educació integral dels nostres alumnes.
 • Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix el pati, aconseguint una continuïtat entre l’interior i l’exterior.
 • Dissenyar i desenvolupar espais variats pel joc lliure i simbòlic, potenciant l’aprenentatge continu dels infants al pati, amb diverses oportunitats d’aprenentatge.
 • Desencadenar noves formes de participació entre els membres de la comunitat educativa.
 • Relacionar les activitats de les diferents àrees/àmbits d’aprenentatge amb l’entorn proper: tallers de plàstica, projectes de medi, educació física, educació en valors, llenguatge matemàtic i verbal…

RELACIÓ DE RECURSOS NECESSARIS

El pressupost per poder portar a terme el projecte és molt limitat i per tant hauríem de maximitzar els recursos propis :

 • Aprofitar els coneixements de les famílies referents al disseny, als temes tècnics, contactes amb entitats o associacions, per tal d’aconseguir material i mà d’obra.
 • Afavorir la participació de la comunitat educativa: infants, famílies i mestres.
 • Aprofitar l’experiència d’altres escoles.
 • Buscar l’assessorament en El Safareig.
 • Aprofitar també l’experiència adquirida al llarg dels anys per l’equip de mestres per saber el més necessari per iniciar les obres de millora.
 • Aprofitar els recursos municipals: patronat d’ocupació i regidoria de medi ambient.

PERQUÈ HO FEM?

A l’escola Valldeflors enguany, dins del marc de la formació “xarxa de competències bàsiques”, hem decidit, tota la comunitat educativa, iniciar el projecte “El nostre pati”. Ja des de fa anys s’han detectat grans mancances al pati actual.

Com a comunitat educativa entenem el pati de l’escola com un espai privilegiat amb moltes possibilitats educatives on s’hi poden desenvolupar activitats d’aprenentatge relacionades amb les diferents àrees curriculars, activitats de joc com a metodologia d’aprenentatge i com a estimulador del desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels infants i activitats per a la celebració de festes amb tota la comunitat educativa.

I per aquest motiu, amb el nostre projecte volem aconseguir uns espais inclusius on les estones d’esbarjo promoguin els valors, l’accés a la cultura, el joc entre iguals… I que a la vegada, el pati, sigui una extensió de les aules.

Per tant, cal emprendre el projecte amb la convicció què tot el treball que plantegem i duem a terme tindrà com a resultat una millora pel que fa als aprenentatges, a les emocions, als valors, al contacte amb la natura,etc. I que tot això afavorirà els nostres alumnes al llarg de la seva etapa escolar.

Us presentem el nostre pati: