aVALUCIÓ DEL sCAPE ROOM

Quant a l’avaluació hem acordat que valorarem el projecte seguint el següent percentatge:

80% l’actitud i originalitat a l’aula a través del Class Dojo 

i un 20% el producte final que es  medirà amb una rúbrica:

RÚBRICA SCAPE-ROOM excel·lent  bé no assolit

Història, diversitat i ambientació

La història del Escape Room és original divertida. La narració és coherent, està ben conectada

La història del Escape Room és bastant original divertida. La narració és coherent, no està ben conectada

La història del Escape Room no és original divertida. La narració no és és coherent, no està ben conectada

Dificultat

Els enigmes tenen un bon nivell de dificultat, cal pensar força, però tenen soluciño relacionada mab contingut donat a classe Els enigmes tenen un nivell de dificultat normal , cal pensar una mica per trobar la solució Els enigmes no tenen dificultat ni hi ha cap relació amb allò donat a classe

Coherència i relació entre les probes

Existeix una bona relació entre les probes que ens duen fins al final del enigma.

Hi ha relació entre proves, però costa veure-les No hi ha relació entre proves

Què ha d’incloure el producte final?

El PRODUCTE FINAL DEL TREBALL a Primer d’ESO del treball del Jocs Olímpics serà la presentació en un format i suport a determinar (suport paper o suport tecnològic -eines de presentació-)  d’aquesta proposta / planificació del programa de la jornada d’acolliment de l’alumnat de 6è de primària. Ha d’incloure:

 • Objectius de la trobada.
 • Activitats principals per complir els objectius establerts:
 • Coneixença alumnat 6è diferents centres adscrits.
 • Descoberta-visita centre – espais comuns 1r ESO prioritàriament.
 • Informació del funcionament i organització 1r ESO a La Serra.
 • Covivència 1r ESO-6è primària. *Esports/jocs –CONTRAOLIMPÍADA-: activitats, n. participants, desenvolupament.
 • Cloenda i lliurament detall trobada.
 • Horaris de realització, tenint en compte arribada a les 8.00 h, finalització a les 12.30h i respectant el descans a mig matí.
 • Agrupaments dels alumnes segons les activitats i manera de realitzar-los.
 • Tasques organitzatives/càrrecs alumnat 1r ESO i la seva distribució: Definir les responsabilitats durant la jornada -cura del material, control del grup… Voluntariat
 • Espais de realització.
 • Divulgació de la trobada als centres de primària i al nostre INS –revista, blog..-
 • Promoció de la trobada: mascotes, eslògans, logos, targetes distintives. Medalles, detalls
 • Ambientació del centre. Possibles himnes olímpics i/o coreografies.
 • La proposta ha considerar els diferents aspectes:

 

Què cal fer?

Hem explicat als alumens de 1r d’ESO com cal fer el projecte sobre els Jocs Olímpics

A partir de la visita del representant del Comitè Olímpic Internacional comunicant-vos l’elecció com a centre olímpic, donats els valors que vam compartir treballaríem des de l’inici d’aquest curs  i, per tant, coneixedors de la tasca que se us planteja, en primer lloc, heu de donar resposta al mateix contribuint a la difusió i manifestació de l’esperit olímpic al vostre centre amb models de conducta i actuacions puntuals.

També s’han  de desenvolupar una sèrie d’activitats que incentivaran les vostres propostes vers la jornada d’intercanvi de primer d’ESO amb l’alumnat de sisè de les diferents escoles adscrites.  En aquesta trobada, els alumnes de primer d’ESO teniu un paper protagonista i la vostra implicació és bàsica per al bon funcionament de la mateixa.

A més a més, aquest any coincideix amb la celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona ’92, esdeveniment totalment basat en els principis de l’olimpisme i fonament dels valors que volem difondre al nostre centre.  Per aquest motiu, segurament ja sabeu que gaudirem d’una formació que ens permetrà experimentar l’educació olímpica. En aquesta, haureu d’informar-vos de l’esport i de l’olimpisme com a tema central, per tal d’aplicar aquests coneixements, juntament amb els de les diferents matèries curriculars, a la resolució d’un seguit de qüestions pràctiques d’incidència directa en la trobada d’acolliment del nou alumnat.

 

Recordeu que heu de citar quins recursos heu fet anar per trobar la informació pertinent dels diferents continguts – bibliografia i/o webgrafia– juntament amb un diari que reculli el que heu fet cada dia i/o les anècdotes que hagin pogut sortir.

Aquests recursos i el diari es posaran en un apartat que durà el nom de “PORTAFOLI”, el que també inclourà la realització de totes aquelles activitats complementàries desenvolupades al llarg del treball.

A fi d’organitzar el desenvolupament d’aquest projecte, es demana realitzar un mapa conceptual que reflecteixi la previsió del procediment a realitzar i que també s’inclourà en el portafoli.

 

 

Dossier Projecte

Mentrestant a 1r d’ESo hem avançat en la congifugració del projecte: En aquest cas hem treballat el projecte i l’hem adaptat al treball de síntesi que realitzarem properament i que té com a objectiu fer d’anfitrions als alumnes que vindran l’any que ve a l’Institut!

https://drive.google.com/file/d/16vB9e9Jd9LoUuRU3OPgus_5YzQl7ia6Z/view?usp=sharing

Fase Input. Planificació

En primer lloc cal dir que en el grup impulsor ens vam afegir gran part del claustre del centre ja que la majoria volíem participar en el desenvolupament d’algun projecte.Ens vam dividir en subgrups i ens vam ajuntar com a grups de nivell docent i cada grup treballava de forma autònoma els seus projectes.

Després de diverses reunions vam començar a posar fil a l’agulla.

A primer d’ESO ens vam decidir per proposar un projecte relacionat amb les olimpiades i vam començar a compartir documents amb el google Drive, on anàvem proposant idees i després de seleccionar el tema vam voler donar-li un bon títol :

“Citius, Altius ,Fortius”Projecte Olímpic

Amb els alumnes ja vam realitzar l’activitat inicial motivacional

A segon ESO:

Ens vam trobar per començar a fer un braimstroming de possibles temes de treball. Vaam compartir un enllça amb la plataforma padlet per poder escriure les nostres idees i inquietuts i troballes….

VAm parlar de les propsotes presentades amb la tècnica del dessign thinking i ens vam decidir a fer una scape-room

Per això un grup de proefessor vam decidir anar a investigar , generar INPUTS de coneixements i vam anar a una scape-rooom …

 

 

 

 

 

 

 

 

continuarà…

Els nostres projectes

QUI SOM? Institut  La Serra

Som un grup de professors i professores de l’institut  La Serra de Mollerussa que fa un temps estem portant a terme alguns projectes i aquest curs ens hem apuntat a la Xarxa de Competències Bàsiques per a  millorar-los i aprofundir en el coneixement de les noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge.

Ens hem proposat documentar dues diferents experiències: per una banda un projecte que el desenvolupem a primer d’ESO “Citius, Altius, Fortius” i per una altra banda un altre segon d’ESO . Fem una SCAPE_ROOM

Val a dir que l’equip impulsor ha estat de molta part del claustre que vol participar en l’elaboració d’un projecte i que finalment ens vam dividir en grups d’equips docent de nivell (1r eso, 2n eso..)

 

A Segon d’ESO vam començar amb una pluja d’idees que vam registar en aquest padlet:

https://ca.padlet.com/xpinyolmeister/ortxk59rjwhu

Hecho con Padlet