PORTEM SONS DE LA NATURA

Després d’escriure una nota consensuar a l’agenda, els alumnes havien de pensar quins materials naturals volien portar per elaborar un so. En la següent sessió, els nens i nenes van portar un objecte de la natura i havien d’exposar oralment davant del grup classe els sons que havien portat, raonant i explicant  amb coherència als seus companys el que so que representava. Seguidament, es decideix què fer amb els materials que han portat de la natura (exposició, gravació, mural, dibuix…).

A la següent sessió els alumnes es van preparar per representar el seu so i enregistar el so mitjançant un vídeo.  Després els alumnes visualitzen la gravació de l’exposició oral que van fer davant al grup classe dels sons que van portar. Han d’ analitzar la seva exposició per trobar aspectes a millorar amb una graella on hi havia els següents indicadors:

 • Explico com represento el so.
 • Tinc una postura correcta.
 • Miro al públic quan parlo.
 • Parlo correctament.
 • Com m’he sentit?

METODOLOGIA? QUINA?

Quina metodologia emprem en els nostres projectes?…aquesta és una bona pregunta que segurament ja estarà ben resposta en els articles anteriors referenciant de manera concreta els projectes del nostre centre.

Permeteu-nos, però, compartir el pas previ a la pregunta inicial: Com hem escollit la metodologia a emprar?

Sota la direcció de l’equip de coordinació, el grup impulsor dividits en 2 grups, d’acord als 2 projectes elaborats, va trobar-se en reunions periòdiques per muntar la bastida sobre la qual edificaríem els projectes.

Definir el contingut? treball cooperatiu? aprenentatge guiat? activitats basades en problemes? context? quines activitats?…dubtes i més dubtes que van sorgint al cap de cada professor/a implicat. Primer individualment, després en petits grups i finalment en gran grup es va decidir quina metodologia aplicar en el procés d’execució de cada projecte.

La manera de fer-ho (posant en qüestió, debatent…) les idees personals fan que al final, el/la professor/a que després ho apliqui a l’aula tingui més seguretat, més convicció en utilitzar un camí correcte, en proposar les activitats a l’alumnat.

Debatre-ho abans en el claustre, en el nostre cas en el grup impulsor, ajuda, sens dubte a prendre una millor decisió al respecte. Valorar l’opinió d’altri ajuda a contextualitzar millor el contingut i l’objectiu del projecte.

Repetim… treball cooperatiu? aprenentatge guiat? contingut?…prenen una altra dimensió després d’haver-ho compartit prèviament amb els companys i companyes.

 

CATEGORIA: LES VEUS

 • Cantem la cançó “Tot Sona” i l´enregistrem  al Cda Pau Casals.
 • Elaborem la portada del CD.
 • Escrivim entre tots la presentació de la cançó.
 • Presentem la cançó a l’escola i l’escoltem per megafonia.

Descripció: Aprofitant les colònies d’aquest any, des de l’àrea de música, s’ha treballat la cançó “ Tot Sona”. Es va presentar la cançó mitjançant la visualització del vídeo de Dàmaris Gelabert. A partir d’aquí es va anar fent l’aprenentatge de la cançó. Durant l’estada s’ha enregistrat en un CD , cada nen ha decorat el seu propi CD.   Com a síntesi de la categoria veus s’ha presentat i escoltat per l’altaveu de l’escola la cançó “Tot Sona”.

Criteris d’avaluació:

 •        Decora el CD de la cançó
 •        Està atent a la mestra.
 •        Canta amb veu afinada.
 •        Articula bé les paraules de la cançó.

CLASSIFIQUEM ELS SONS

Un cop finalitzada l’activitat 1 (activitat inicial), el següent pas és classificar tots els sons escoltats.

Els criteris per tal d’avaluar aquesta segona activitat són els següents:

 •        Observa i llegeix els sons que vam escoltar a la sortida.
 •        Es capaç de decidir com volem classificar els sons
 •        Sap agrupar els sons segons la classificació que hem decidit.
 •        Sap explicar als companys/es la classificació.
 •        Escriu una valoració de l’activitat a la graella de valoració.
 •        Participa activament en les activitats.

Per començar ens repartim en grups de treball cooperatiu i llegirem les etiquetes (prèviament impreses) amb els noms dels sons escoltats.  Seguidament donarem un marge d’un 10 minuts per a què els alumnes decideixin com volen agrupar els sons i justifiquin el perquè d’aquesta classificació.

Un cop establertes les classificacions del sons fetes per cada grup, les compartirem amb la resta de grup classe, i ens posarem d’acord per establir una classificació definitiva entre tots. Finalment decidirem quines categories volem treballar a l’aula. les escollides són:

 • SONS NATURALS que treballem a la classe.
 • LES VEUS relacionat amb les colònies de PAU CASALS I LA CANÇÓ “TOT SONA”.

INVESTIGADORS DE SONS

El leit motiv del projecte és el que ens mostra el propi títol: Tot Sona. Per aquest motiu es realitza aquesta primera activitat de coneixements previs i que a la vegada servirà per incorporar els interessos dels alumnes en un context real fora de l’escola.

L’activitat consisteix en fer una sortida a la pineda del costat de l’escola. L’objectiu és conscienciar-se i identificar sons de l’entorn proper en diferents contextos.

Abans d’iniciar l’activitat es proposen uns exercicis de respiració/relaxació per tal que els alumnes estiguin més atents i concentrats en la percepció dels sons que puguin escoltar.

Per dur a terme l’activitat utilitzarem la tècnica de treball cooperatiu 1-2-4. En primer lloc cada alumne individualment anotarà els sons que percebi. Seguidament s’agruparan en parelles i posaran en comú els sons escoltats. Finalment, en grups cooperatius, es posaran en comú tots els sons i s’escriuran en una pissarra blanca.

Un cop finalitzada la sortida, a classe, posarem els resultats en comú.

El son més percebuts pels alumnes han sigut: campanes, cotxes, ocells, vent, arbres, gos, xiulet, bossa, veus…

Qui som? Escola Sant Miquel

L’escola Sant Miquel de Miralcamp és una escola púbica d’una línia, amb 147 alumnes actualment.

Aquest és el primer curs que l’escola participa de la Xarxa de Competències Bàsiques amb un equip impulsor, de caire voluntari, format per 12 mestres de tots els nivells educatius.

L’experiència prèvia en el treball per projectes es limita als projectes interdisciplinars que s’han realitzat al llarg dels cursos escolars. En aquest sentit, les expectatives referents al treball que realitza l’equip impulsor són les d’incloure a la vida del centre aquesta metodologia, a partir, però, d’una bona base teòrica i experiències que compartim el professorat implicat, per tal d’ampliar el professorat que s’hi impliqui.

Els projectes que duem a terme i supervisem des de l’equip impulsor són dos: “De gran seré”, projecte relacionat amb els oficis i dut a terme a P3 i “Tot sona”, projecte a Cicle Inicial.

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Segrià, les Garrigues, la Vall d’Aran, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Segarra i la Noguera que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.