Sessió 29: Ens visita la Kira, la gossa de la Laura

 

Una companya de l’escola, la Laura, ens porta a la classe la seva gossa, un Bichón Maltès femella. Els nens tenen l’oportunitat d’estar en contacte amb un gos de carn i ossos. Ens porta la carnet de vacunes, el carnet sanitari, unes analítiques de sang… Veiem que tenen els mateixos documents que una persona.

Sessió 19: Mirem el programa Veterinaris de TV3 i parlem de la Laika, la primera gossa que va anar a l’espai.

Com que estem a l’espera de poder anar al veterinari a completar la cerca d’informació, mirem el capítol 104 del programa veterinaris, referent als cadells. Després de comentar-lo, aprofitem els darrers minuts per parlar de la Laika, la primera gossa que va anar a l’espai. Escoltem la cançó de Mecano.


 

Qui som? Escola Sant Miquel

L’escola Sant Miquel de Miralcamp és una escola púbica d’una línia, amb 147 alumnes actualment.

Aquest és el primer curs que l’escola participa de la Xarxa de Competències Bàsiques amb un equip impulsor, de caire voluntari, format per 12 mestres de tots els nivells educatius.

L’experiència prèvia en el treball per projectes es limita als projectes interdisciplinars que s’han realitzat al llarg dels cursos escolars. En aquest sentit, les expectatives referents al treball que realitza l’equip impulsor són les d’incloure a la vida del centre aquesta metodologia, a partir, però, d’una bona base teòrica i experiències que compartim el professorat implicat, per tal d’ampliar el professorat que s’hi impliqui.

Els projectes que duem a terme i supervisem des de l’equip impulsor són dos: “De gran seré”, projecte relacionat amb els oficis i dut a terme a P3 i “Tot sona”, projecte a Cicle Inicial.

 

 

Qui som?

L’Escola  Pràctiques I és una de les primeres escoles públiques que es va obrir a la ciutat de Lleida. Aquest curs 2017/2018 ha celebrat el seu 173 aniversari.

L’escola Pràctiques I abans anomenada Annexa és una escola d’una línia.

Som una escola d’alta complexitat d’una línia amb 25 alumnes a cada aula, i on l’alumnat de l’escola és el reflex dels canvis i la heterogeneïtat del veïnat dels carrers que ens envolten.

Actualment som 16 mestres  -1TEI, 1 TIS,  3AEE que vetllem pel bon funcionament del centre i per a què l’alumnat avanci en el seu procés d’aprenentatge.

El curs 2009/2010 va ser reformada per última vegada. Aquesta reforma va servir per modernitzar-la  i apropar-la encara més al funcionament de les escoles del segle XXI. Es van acondicionar els espais i es va dotar de material informàtic.

 

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES:

– Escola catalana i plurilingüe. Escola catalana pel que fa a l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador de l’aprenentatge, de comunicació verbal i administrativa. Compromesa amb el país, peròd’acord amb les exigències actuals i de futur, també escola plurilingüe.

– Escola inclusiva, respectuosa amb la diversitat social i cultural com a font d’enriquiment, coherent amb el procés individual de cada alumne, atenta al seu punt de partida, als diferents ritmes, nivells i necessitats educatives.

– Educació transversal per l’assoliment de les competències bàsiques. El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees de l’etapa, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques.

– Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació, tant pel que fa al seu ús en el procés d’ensenyament i aprenentatge com en l’avaluació i funcionament intern del centre.

– L’educació com a procés integral. Formar persones capaces d’afrontar els reptes i ser part activa d’un món cada cop més divers i canviant.

– Aconfessionalitat i pluralisme, oberta a la diversitat de pensament. Educa per a lallibertat individual i per a la responsabilitat i també en l’adquisició d’hàbits i conductes.

– Escola coeducadora i no sexista. L’escola promou una educació per a la igualtat sense discriminació per raó de sexe.

– Compromesa amb l’entorn com a espai privilegiat per a vivències facilitadores d’aprenentatge i amb el medi ambient.

– Educació per a la socialització. Facilitadora d’eines per a la resolució de conflictes, la gestió de la competitivitat i l’assumpció de responsabilitats.

– Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació, basada en una relació real i afectiva, respectuosa amb els diferents punts de vista i la crítica constructiva.

– Escola activa, innovadora, que aposta per la descoberta, l’experimentació, la curiositat, l’esperit crític, la creativitat, incloent projectes pedagògics.

– Escola oberta a les famílies. A través de la tutoria, de les reunions d’inici de curs, de les entrevistes durant el curs, de la participació de pares i mares en els diferents projectes, en la celebració de festes…


Per tal d’assolir-ho:

A l’etapa primària i infantil es realitza un projecte interdisciplinari de centre. Tanmateix es fan activitats i experiències compartides entre alumnes de diferents nivells i etapes educatives.

A tota l’etapa infantil i a primària es potencia la programació d’activitats complementàries, específicament, sortides i colònies com a part dels continguts del currículum.

A l’etapa d’Educació Infantil es realitzen racons de llenguatge, matemàtiques i experiències, fent especial incidència al treball de consciència fonològica. En aquesta etapa el material d’aula s’elabora des del centre en base als principis de treball globalitzat i transversal a partir de centres d’interès, projectes,…

A l’etapa de primària els llibres són presents com a recurs educatiu, essent l’àrea de català exempta de llibre de text de l’alumnat. A tota la primària els llibres són socialitzats.

 

Qui som?

QUI SOM???

L’escola Mestre Ignasi Peraire és una escola pública de dos línies, que  té com objectiu bàsic fer els alumnes competents en els diferents àmbits de la vida, treballant les dimensions que composen les competències amb activitats de caire científic i natural, literari, sociocultural, emocional, comunicatiu i creatiu.

  • El català és la nostra llengua vehicular i d’aprenentatge,  tot i que vetllem també per desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, alemanya i castellana.
  • Respectem les característiques de cada nen i nena en el procés d’ensenyament aprenentatge que segueix.
  • Promovem  l’apropament al patrimoni social i cultural del nostre entorn més proper però també al d’altres cultures d’arreu del món.
  • Vetllem per l’educació emocional del nostre alumnat. Treballem l’autoestima, valor de desenvolupament personal, el respecte com a principi de tota relació social, i l’esforç per aconseguir cobrir les seves necessitats d’aprenentatge i els objectius que els puguin interessar.
  • Fomentem l’esperit crític, l’observació, la reflexió, la capacitat de diàleg i consens en l’alumnat. Realitzem projectes d’escola i d’aula, treball cooperatiu, reptes…
  • Obrim l’escola per tal d’aconseguir la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa.
  • Fomentem els bons hàbits de salut i higiene.
  • Som respectuosos amb el medi ambient, tenim el distintiu d’escola verda,
  • Integrem les noves tecnologies i la robòtica com a eina d’aprenentatge i recurs instructiu..

‘PER LLEPAR-SE’N ELS DITS’ PROJECTE DE 3r ESO

A continuació us presentem el projecte que hem preparat per a l’alumnat de 3r de la ESO. ‘Per llepar-se’n els dits’ endinsa l’alumnat en el mon de l’alimentació saludable i dels productes de proximitat per a treballar els continguts d’aquest curs des de la perspectiva de diferents matèries relacionades.

És un projecte dirigit en el que l’alumnat ha de realitzar les tasques asignades en cadascuna de les matèries mitjançant un Moodle. El professorat s’ha organitzat per a donar estructura i un fil conductor que sigui atractiu i motivador.

En els propers articles us farem un breu resum de les impresions que el professorat ha tingut en la seva realització.

 

Qui som? Escola Príncep de Viana

L’Escola Príncep de Viana està situada al centre de Lleida, al carrer Anselm Clavé, al Barri de Noguerola-Estació, a poca distància de l’estació de trens. És una de les escoles públiques més antigues de Lleida, de l’any 1939, i en un principi estava situada al carrer Príncep de Viana -a només 200 metres de l’ubicació actual-, i era anomenada també “l’escola dels ferroviaris” ja que la majoria dels seus alumnes eren els fills dels treballadors de la RENFE.

 

 

 

 

L’any 1993 va tancar l’edifici vell i els alumnes i professorat es van traslladar a l’edifici actual, on antigament hi havia hagut un col·legi Maristes, i després l’antiga facultat de medicina. Aquest any 2018 celebrem els 25 anys del trasllat de l’escola i el centenari d’aquest edifici, podeu veure el reportatge que ens va fer el diari Segre en el següent enllaç.

https://www.segre.com/noticies/lleida/2018/01/21/noces_plata_centenaries_37632_1092.html

Som una escola de màxima complexitat d’una línia amb 20-25 alumnes a cada aula, i on l’alumnat de l’escola és el reflex dels canvis i la heterogeneïtat del veïnat dels carrers que ens envolten; 19 nacionalitats i matricula viva durant tot el curs.

Actualment som 20 mestres i 4 PAE -TEI, TIS, 2 AEE- que creiem en la tasca educativa que realitzem i que posem el màxim de nosaltres mateixos, per a què, tot i les dificultats que ens trobem i que ens sorgeixen, els nostres alumnes aprenguin i tinguin èxit com a ciutadans del segle XXI.

A la nostra escola des del curs 2002/2003 treballem per projectes; concretament el projecte Àlber per atendre més eficientment la diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatges del nostre alumnat.

A nivell organitzatiu, utilitzem tots els recursos personals possibles per atendre-ho dins de l’aula, amb reducció de ràtios, i amb treball internivells -CI, CM i CS-; a educació infantil ho fem també de forma globalitzada i en els moments que hi ha suports es tracten els conflictes i categories del projecte de forma transversal.

El context alfabetitzador i el punt de partida és molt important per nosaltres; és el fil conductor de tot el treball i els aprenentatges que es realitzaran durant el curs.

Nosaltres treballem a partir de l’Art Contemporani; visita a una exposició o una obra en concreta que ens ofereix obrir mirades i que tots els nostres alumnes s’hi situïn. A partir d’aquí, dibuix inicial, pluja d’idees, categorització, mapa conceptual inicial, treball dels diferents conflictes que van sorgint. Tenint com a base el treball de llengua catalana, però recollint tots els altres “continguts emergents” que van sorgint, investigant i treballant mentre es realitza el projecte -medi, matemàtiques, social, música, plàstica…- i al partir d’un context artístic li donem molta importància a l’estètica a les produccions finals dels alumnes.

Aquest curs vam iniciar el projecte amb un vídeo de l’artista Suso 33 que ens va cedir la Fundació Sorigué i el vam veure en un espai privilegiat com va ser El Castell del Rei a la Suda de Lleida.

 

Qui som?

Som l’INS Ronda, un institut de la ciutat de Lleida d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de la família Serveis a la Comunitat.

Ja fa uns quants anys que fem projectes a l’institut, però va ser el curs 2015-2016 que vam decidir crear ATLES http://atles3.wixsite.com/projecte-insronda

Atles és el conjunt de projectes que realitzem actualment a l’INS Ronda a l’Educació Secundària Obligatòria.

El grup de professorat que aquest curs participem a la Xarxa de Competències Bàsiques formem part dels equips docents de 1r i 2n d’ESO. En aquests dos nivells, realitzem 3 projectes interdisciplinaris al llarg del curs, un per trimestre, a raó de 5 hores setmanals fixes, amb la implicació d’Idioma estranger (Anglès), Llengua catalana, Llengua castellana, Ciències Naturals i Ciències Socials. També hi participen més puntualment, altres matèries com Visual i Plàstica i Educació Física. Un dels objectius d’enguany serà implicar tots els departaments.

D’aquests projectes, hem decidit documentar el tercer projecte de 1r d’ESO que s’anomena KÒMIC http://atles3.wixsite.com/1eso-insronda/3r-trimestre

Us en anem parlant!

Atrapats a la xarxa

L’equip impulsor de l’escola Pinyana, que està format per una gran part del claustre, hem iniciat un treball de reflexió i anàlisi sobre la nostra pràctica respecte als projectes, la nostra escola ja fa anys que treballa en aquest sentit  i hem decidit cohesionar i donar profunditat a aquesta metodologia  d’aula.

Un dels aspectes que creiem més destacable en aquesta participació a la xarxa de competències bàsiques és que tots els membres de l’equip impulsor treballem i debatem plegats, siguis de l’etapa d’infantil o primària amb grups internivell. Això, ens enriqueix i motiva.

El repte que hem plantejat per aquest curs és fer un projecte a nivell de centre amb un producte final que tenim la intenció de dur a terme a la setmana cultural.

No tenim encara molt dibuixada  l’estructura del projecte, estem en plena redacció  d’objectius i criteris, etc  però tenim clar que el treball en equip serà bàsic per l’èxit d’aquesta proposta.

Equip impulsor de l'Escola Pinyana de Lleida