El per què de l’aparició del swing

EL PER QUÈ DE L’APARICIÓ DEL SWING

Tot i que la pressió comercial va ser la principal causa de l’aparició de la música swing i de la proliferació de les big bands, en trobem d’altres. L’arribada de la Depressió[1] va provocar un refredament en el món del jazz, com també en tota la indústria de l’espectacle. Dels 100 milions de discos venuts a EUA el 1927, el 1932 només se’n van vendre 6 milions. Les petites companyies discogràfiques tancaven i el cinema sonor va tancar els espectacles musicals. Una altra raó va ser la fi de la llei seca, el 1933, que va legalitzar molts dels bars clandestins i va desmitificar l’alcohol, i també l’entorn de la cultura jazz. Per tot això, els salaris descendien i augmentava l’atur entre els músics i conseqüentment resultava més econòmic poder contractar els intèrprets.

 

[1] La Gran Depressió va ser una crisis econòmica mundial que va començar el 1929 i que es va prolongar fins ben bé als finals de la dècada del 1930. Avui en dia, encara és el crack econòmic mundial més important de la història humana. La Depressió es va iniciar als Estats Units i està vinculada als orígens de la Segona Guerra Mundial.