L’escala del blues

L’ESCALA DEL BLUES

 

Pel que fa als intervals, l’escala de blues és igual que l’escala pentatònica menor amb la quinta disminuïda afegida. De fet, l’escala de blues ha patit una evolució o, millor dit, n’existeixen diferents versions. Primerament, es van convertir la tercera i la sèptima nota de l’escala major diatònica en disminuïdes. Seguidament, es van extreure la segona i la sisena nota de l’escala, quedant-se amb la forma de l’escala pentatònica major -l’africana-. Finalment, l’interval de tercera es va convertir en menor; l’escala de blues va agafar la forma de l’escala pentatònica menor amb una petita diferència: es va afegir la quinta disminuïda. Aquesta és la forma melòdica per excel·lència del blues, la més reconeguda. Així doncs, l’escala del blues està formada pels següents intervals: la primera (1a), la tercera menor (3am, un to i mig), la quarta justa (4aJ, dos tons i mig), la quinta disminuïda (5adism, tres tons), la quinta justa (5aJ, tres tons i mig) i la sèptima menor (7am, cinc tons).

L’escala de blues per excel·lència[1]

Els tons i semitons dels intervals estan representats en verd i els graus, en blau. Les notes en negre són les notes de l’escala pentatònica menor. Les afegides en gris són les extretes de l’escala musical corrent, aquells graus que no es tenen en compte dins l’escala del blues. La nota vermella és la quinta disminuïda que caracteritza el blues.

 

S’ha de tenir en compte que a l’hora de contrastar l’escala de blues amb l’escala major, no només les diferencia la quinta disminuïda sinó que, com ja he anomenat anteriorment, en l’escala pentatònica menor hi ha els intervals de 3am i de 7am, mentre que l’escala major no té quinta disminuïda i els intervals de 3a i 7a són majors.

L’escala major[1]

 

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/8OFW61QmLxg" width="425" height="350" wmode="transparent" /] L'escala de blues interpretada per mi


[1] Escales extretes de la Wikipedia i retocades per a l’explicació del treball.