La conservació dels espirituals

LA CONSERVACIÓ DELS ESPIRITUALS

 

Malauradament, molts dels espirituals no s’han conservat a causa de la seva complexitat a l’hora de transcriure’ls. A més a més, les notacions que es van arribar a fer no transmetien adequadament la interpretació dels negres. Per tant, els estils d’abans de la Guerra Civil viuen ambigus. Es conserven les seves lletres i melodies, però la transcripció per a veu i piano, els arranjaments orquestrals i l’ús de tècniques de cant de la música clàssica destrueixen l’espontaneïtat i la qualitat imprescindible que posseeix l’espiritual.

 

Els exemples que es conserven dels espirituals d’abans de la influència gospel es troben en les gravacions dels predicadors i les seves comunitats de finals de la dècada dels vint: Come let us eat together (Victor 35824, 1927) del reverend E.D. Campbell o I heard the voice of Jesus say dins de There’s a hole in the wall (Paramount 12876, 1929) del reverend P.E. Edmunds.