Què és el country?

QUÈ ÉS EL COUNTRY?

 

 

 

Avui en dia, la música country és la principal forma de música popular en els estats del Sud dels EUA. Apareix gràcies a la música folk que va arribar amb els primers colons blancs. Per tant, està formada principalment a partir de la música tradicional anglesa, escocesa i irlandesa. A mesura que va anar passant el temps, la música folk d’Amèrica i la de les illes Britàniques es va anar desenvolupant de diferents maneres, encara que mantenen certes coses en comú.

 

 

 

La música folk rarament s’immortalitzava en partitures sinó que la lletra anava passant de generació en generació amb petits canvis. Era la música amb la qual la gent pobra s’entretenia. Així doncs, la música folk recollia balades, balls i peces instrumentals.