El rock and roll com a integrador racial

EL ROCK AND ROLL COM A INTEGRADOR RACIAL

 

 

 

Convé recalcar, per tant, que el rock and roll no és una espoliació de la música negra per part dels blancs encara que hi estigui molt basada, sinó que es genera a partir d’un procés d’intercanvi que interessa a ambdues parts. De fet, es pot afirmar que el rock and roll és el primer fenomen artísticocultural de masses que produeix una integració dels diferents grups ètnics americans. La pròpia societat afroamericana canta a l’automòbil, al ball i al flirteig adolescent en un intent de sentir-se part d’una cultura juvenil que és igual per a tots i que, per tant, també pertany als joves de color. Els afroamericans volen participar en una societat de consum de la qual els seus beneficis han d’estar repartits, mentre que els blancs adopten formes musicals negres que els permeten apropiar-se d’un tipus de sexualitat que fins aleshores desconeixien o els hi havia estat prohibida.