Les Blues notes

LES BLUE NOTES

 

Pel que fa a l’harmonia característica del blues, ens hem de remuntar al segle XVIII, durant la importació d’esclaus d’Àfrica cap a Amèrica. L’escala pentatònica africana i l’escala diatònica europea van entrar en conflicte. El problema radicava en la impossibilitat dels instruments europeus per ser tocats en l’escala pentatònica i, per tant, d’interpretar qualsevol cançó d’arrels africanes. Aleshores, van aparèixer les actualment conegudes blue notes que són la tercera i sèptima notes de l’escala europea però amb un augment o descens del to. Així va néixer l’escala de blues. Les blue notes eren clarament un intent dels músics afroamericans per tocar el que cantaven.

 

Pentagrama amb l’escala de blues[1]

Pentagrames amb l’escala diatònica i l’escala europea[2]

  [1]Pentagrama amb l’escala de blues.Cripps, Colin: La música popular en el siglo XX (1999-2001), p.6.

[2]Pentagrames amb l’escala diatònica i l’escala europea. Cripps, Colin (1999-2001), p.17. Op.cit.