Composició musical del country

COMPOSICIÓ MUSICAL DEL COUNTRY

Ja hem parlat del contingut de les cançons de country, és a dir, de les seves lletres i temes, però no de la seva forma musical. Les melodies són simples i es basen en les escales majors europees i en les següents antigues escales modals: la dòrica, la mixolidia i l’eòlica. La diferent posició dels semitons en cada mode és el que dóna un caràcter especial a cada una.

 

Les escales del folklore antic europeu[1]

 

 

L’estructura harmònica de la balada country[2]

 

Tècnica de baix alternant[3]

 

L’estrofa més popular de les cançons és de 4 versos i els tres acords bàsics són els I, IV i V graus en Do major. El cant del músic no és sincopat. Pel que fa, als ritmes més emprats, el més important és el shuffle beat[4], ràpid i present en els temes més influïts per la música hillbilly i on apareix l’ús del baix alternant -cada nota del baix va seguida d’un acord i a cada compàs es canvia la nota fonamental de l’acord-. 

[1][2][3] Cripps, Colin (1999-2001), p.36. Op.cit.

[4] El Shuffle beat és un ritme de compàs 4/4, en el que cada cop (beat) és subdividit en tres parts iguals anomenades les vuit notes triplets (eight-notes triplets). Es remarquen el segon i el quart temps.