Introducció al rock and roll

INTRODUCCIÓ AL ROCK AND ROLL

 

 

 

Quan va començar en el 1954, el rock and roll va ser un shock total, encara que el seu desenvolupament era previsible. Els Estats Units d’Amèrica, com també el món Occidental, se sentia optimista perquè havia acabat la Segona Guerra Mundial. Per primera vegada, els teenagers -paraula que es va inventar als anys cinquanta i que significa adolescents, és a dir, joves entre els 13 i els 19 anys que disposaven de treball- tenien cert poder adquisitiu i van començar a buscar la seva identitat com a grup, alguna cosa en què basar les seves modes, alguna cosa que fos “seva”, alguna cosa excitant i un nou oci que pogués satisfer les seves necessitats, radicalment oposades a la dels seus parents. El rock and roll va ser totes aquestes coses.