El hillbilly

EL HILLBILLY

 

 

 

Més endavant, va aparèixer una nou estil de música folk inspirat en el ritme dels balls folk, anomentat bluegrass o hillbilly. Era la música dels blancs pobres de Virginia, Carolina del Sud, Carolina del Nord, Kentucky i Arkansas. L’instrument més important d’aquesta música, que va anomenar-se així a partir dels anys 50, era el banjo, que aportava la melodia principal. Normalment, l’acompanyava una guitarra rascant els acords. També s’utilitzaven violins, mandolines i contrabaixos. Les cançons de bluegrass estan escrites en els vells modes de folk amb la tradicional estrofa de quatre versos. Normalment tracten d’amors no correspostos, però també inclouen altres temes com la vida domèstica, els desastres i la religió. Aquestes cançons es tocaven en els vaixells fluvials, en les carpes de les feries agrícoles, en els balls socials i en les convencions.