Tag Archives: Dia Europeu de les Llengües

Dia europeu de les llengües

La Covid-19 no ens ha deixat celebrar el dia europeu de les llengües tal com el celebrem sempre a l’IPM, però hem fet un kahoot Dia europeu de les llengües. Europa i el llatí a Cultura Clàssica i hem triat un mot català d’origen grec amb pervivència en altres llengües d’Europa.

Núria de 1r de Grec:

Clàudia B. de 1r de Grec:

Quin mot tries tu?

Avui hem celebrat el Dia Europeu de les Llengües

Per iniciativa del Consell d’Europa a Estrasburg, el Dia Europeu de les Llengües se celebra, des de 2001, el 26 de setembre de cada any.

Els 47 estats membres del Consell d’Europa animen més de 800 milions d’europeus a aprendre més llengües a qualsevol edat, dins i fora de l’escola. Convençuts que la diversitat lingüística és una eina per a aconseguir una major comprensió intercultural i un element clau en la rica herència cultural del nostre continent, el Consell d’Europa promou el plurilingüisme a tot Europa.

A l’aula de clàssiques de l’institut Premià de Mar, hem celebrat un any més el Dia Europeu de les Llengües tot demostrant que el grec i el llatí són unes grans aliades per aprendre llengües.

Dia Europeu de les Llengües 2018

I per acabar, un kahoot!

Kahoot Dia Europeu de les Llengües

Dia Europeu de les llengües: estudiar grec i llatí és molt important per aprendre llengües

Enguany el nostre institut no ha celebrat com altres anys el Dia Europeu de les Llengües, però a l’àrea de Clàssiques hem continuat amb aquesta bella i vella tradició.

Aviat tindrem totes les imatges dels nostres murals; però hic et nunc volem compartir el nostre kahoot i encoratjar-vos a aprendre llengües. Recordeu que el Grec i el Llatí són molt importants també per aprendre llengües modernes.

diaeuropeullengües

L’Eloi, alumne de 2n de Batx. Humanístic, ens ha fet el vídeo del mural dels alumnes de segon de Batxillerat:

L’Uri i l’Andrea de 4t de l’ESO ens han fet aquest vídeo del mural dels alumnes de 4t de Lingua Latina (optativa 1 -Mar- i 2 -Margalida-):

Multilingüisme en el Dia Europeu de les Llengües

 Un any més el nostre institut ha volgut celebrar el Dia Europeu de les Llengües, tot i ser dissabte dia 26 de setembre.

Classiques2015DiaEuropeu

Mural de l’àrea de Clàssiques de l’IPM. Dia Europeu de les Llengües 2015

L’àrea de Clàssiques també ha participat en aquest projecte col·lectiu dels departaments de llengües. El llatí i el grec no són llengües mortes, tot i que sovint es qüestiona la seva utilitat i hem de fer un clam políglota, jornades plurilingües…. Ara bé, els alumnes ho tenen clar i així ho expressen tant els de Llatí 2 com els de Grec 2.

Els alumnes de 4t de l’ESO de LLatí i els de primer de batxillerat de clàssiques s’han fet ben visibles amb un magnífic arbre de les llengües europees d’arrel indoeuropea i amb un mural de mots grecs que perviuen en diferents llengües, romàniques i no, i els de llatí han demostrat que moltes de les nostres dites són iguals en català, castellà, francès, italià, … i fins i tot en anglès perquè provenen del llatí i alhora alguna fins i tot de l’antic grec.

Gràcies a la Mariona i a l’Eloi, alumnes de Grec i de Llatí de primer de batxillerat, podem immortalitzar aquestes imatges de construcció per part dels alumnes del mural que podeu veure al passadís de connexió entre els dos edificis de l’IPM:

Anem a recapitular per tal de lligar el projecte del Dia Europeu de les Llengües amb el currículum de grec i de llatí.

 • On es parla avui grec, una llengua de més de tres mil anys d’història?
 • El grec, en termes de parentiu lingüístic, és la tieta del català i el llatí n’és la mare. Quines són les llengües romàniques o neollatines? Com explicaries aquesta distribució arreu del món? Per què el llatí ha tingut tantes filles i el grec, no? Per què el llatí és la llengua d’Europa?
 • Si ara, parem atenció a l’escriptura. Ens adonem que l’alfabet llatí, l’alfabet grec i l’alfabet ciríl·lic són els alfabets de les llengües d’Europa. Per què? De quin alfabet en deriven el llatí i el ciríl·lic?

 

Ser multilingüe és tot un repte i alhora un regal! Apreneu llengües!

N.B.: Si encara no n’esteu convençuts, us recomano La força de Babel.

Dites gregues i llatines en la celebració del Dia Europeu de les Llengües a l’IPM

Un any més el nostre institut ha celebrat el Dia Europeu de les Llengües, enguany amb frases fetes en grec, llatí, català, castellà, francès, anglès i alemany. Els alumnes de grec i de llatí han respost molt bé a la iniciativa de l’àrea de Llengües i, amb l’ajut de la Sara Bernad, han aconseguit deixar un mural ben atapeït (i fins el sostre!) de dites en grec clàssic i en llatí.

Els alumnes de Grec de segon hi han participat tot fent l’activitat de la pervivència de les expressions gregues de la pàgina 119 del llibre Grec 2 (Griego 2) de Teide, els de primer no hi han pogut participar perquè encara es barallen amb l’alfabet i en aprendre a llegir i a escriure en grec; però els alumnes de 4t d’ESO de Llatí i els de primer de batxillerat han buscat la frase llatina equivalent a les dites catalanes proposades al Moodle de Clàssiques i l’han escrita en escriptura romana acompanyada d’una il·lustració pertinent. N’han aconseguit ben moltes. Els ajudeu, però, a trobar les que encara falten!

 1. Noli equi dentes inspicere donati “A cavall regalat no li miris el dentat”
 2. Cadente quercu quivis ligna colligit “A l’arbre caigut, tots li fan llenya”
 3. Qua fugiunt hostes, via munienda est “A l’enemic que escapa, pont de plata”
 4. Flamma fumo es proxima “On hi ha fum, hi ha foc”
 5. Aequam memento rebus in arduis servare mentem. “Al mal temps, bona cara”
 6. Scapham scapham dicere. “Al pa, pa, i al vi, vi”
 7. Cena comesa venire. “Arribar a misses dites”
 8. Asinus asinus fricat. “Ases amb ases s’entenen”
 9. Gallus in suo sterquilino plurimum potest “Cada gall en son galliner canta molt bé”
 10. Pares cum paribus facillime congregantur “Cada ovella amb la seva parella”
 11. Et hic soccus, quem cernitis, videtur vobis novus et elegans, sed nemo scit preter me ubi me premat. “Cadascú sap on li fa mal la sabata”
 12. Leve fit, quod bene fertur onus. “Càrrega que plau no pesa”
 13. Qui quaerit, invenit. “Cercant cercant trobem Roma”/ “Qui busca troba”
 14. In scirpo nodum quaerere. “Cercar tres peus al gat”
 15. Auro patent cuncta, et Ditis ianuae. “Clau d’or sobre qualsevol pany” / “No hi ha pany quan la clau és d’or”
 16. Quae uncis sunt unguibus, ne nutrias. “Cria corbs i et trauran els ulls”
 17. Ex magna cena stomacho fit maxima pena. “De bons sopars, n’estan plens els fossars”
 18. De minibus granis fit magnus acervus. “De gra en gra s’omple la taleca”/”De mica en mica, s’omple la pica”
 19. Venit post multos una serena dies. “Després d’una tempesta, ve una bonança”
 20. *Post vinum verba, post imbrem nascitur herba. “El bon vi fa bon llatí”
 21. Sero venientes male sedentes. “El darrer tanca la porta”
 22. Nec sibi nec alteri. “No fa, ni deixa fer”
 23. *Insanus omnis fugere credit ceteros. “El lladre es pensa que tots roben”
 24. Sol omnibus lucet. “El sol ix per a tothom”
 25. Nihil pretiosus tempore. “El temps és or”
 26. Nummus nummum parit. “Els diners van allà on n’hi ha”
 27. Compendia sunt dispendia. “Els estalvis es mengen les estovalles”
 28. Qualis pater, talis filius. “Tal pare, tal fill”.
 29. Tranquillo quilibet gubernator. “En bona mar, tothom és bon mariner”
 30. Inest sua gratia parvis. “En el pot petit hi ha la bona confitura”
 31. Delicias panis non quaerit venter inanis. “En temps de fam no hi ha pa dur”
 32. Inter caecos regnat strabus“En terra de cecs, el borni és el rei”
 33. Extrema sunt vitiosa“Entre poc i massa, la mesura passa”
 34. Inter sacrum saxumque sto“Estar entre l’espasa i la paret”
 35. Cinerem vitans in prunas incidere“Fugir del foc i caure a les brases”
 36. Canes plurimum latrantes, raro mordent“Gos que lladra, no mossega”.
 37. Habitus non facit monachum“L’hàbit no fa el monjo”
 38. Imago animi vultus“La cara és mirall de l’ànima”
 39. Herba cito crescit quae fructum reddere nescit “La mala herba sempre creix”
 40. Aequat omnes cinis “La mort no perdona ningú”
 41. Hic porci cocti ambulant“Lligar els gossos amb llonganisses”
 42. Dum Roma deliberat, Saguntum perit “Mentre Roma consulta, es perd Morvedre”
 43. Melius in oppidulo esse primum quam in civitate secundum“Més val ser cap de sardina que cua de pagell”
 44. Duabus sellis sedere“Nedar entre dues aigües”
 45. Ante victoriam ne canas triumphum“No diguis blat fins que no sigui al sac”
 46. Invenit patella operculum “No hi ha olla ni olleta, que no trobi la seva cobertoreta”
 47. Neque mittatis margaritas vestras ante porcos“No s’ha de fer l’anell d’or per al nas del porc”
 48. Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium“Petita brasa crema una casa”
 49. Publica fama non semper vana“Quan el riu sona, aigua porta”
 50. Quod natura non dat, Salmantica non praestat“Qui bèstia va a Roma, bèstia en torna”
 51. Quo altior gradus, tanto profundior casus“Qui més alt puja, de més alt cau”
 52. Pauca legit, qui pauca serit, paucisque fruetur“Qui no sembra, no cull”
 53. Ventum seminabunt et turbinem metent“Qui sembra cards, espines cull /Qui sembra vents, cull tempestes”
 54. Res valet, ars praestat; si res perit, ars restat “Qui té ofici, té pa”
 55. Qui invenit amicum, invenit thesaurum “Qui troba ver amic, troba tresor”
 56. Si cum claudo cohabites, subclaudicare disces “Qui va amb un coix, al cap d’un any, coix i mig”
 57. Si quis amat piscem, debet sua crura madere“Qui vol peix, que es mulli el cul”
 58. Humescit valide pluvia locus humidus ante“Sempre plou sobre mullat”
 59. Quod senior loquitur, omnes consilium putant“Si vols prendre bon consell, pren-lo sempre d’home vell”
 60. Mobile mutatur semper cum principe vulgus“Tal pastor, tal ramat”
 61. Habes, habeberis/ Tanti quantum habeas sis “Tant tens, tant vals”
 62. Quot homines, tot sententiae“Tants caps, tants barrets”
 63. Mille viae ducunt homines per saecula Romam “Tots els camins van a Roma”
 64. Exigit et a statuis farinas“Treure suc de les pedres”
 65. In scirpo nodum quaerere“Trobar pèls als ous”
 66. Procul ex oculis, procul ex mente“Ulls que no veuen, cor que no plora”
 67. Novo amore veterem amorem tamquam clavo clavum eiciendum putant “Un clau un altre en treu”
 68. Validiora sunt exempla quam verba“Un exemple val per mil paraules”
 69. Unus flos non facit ver “Una flor no fa estiu”
 70. Volenti nihil impossibile. “Voler és poder”

Gràcies a la Judit Giménez tenim enguany també un vídeo de record de la celebració!

῎Εργου δὲ παντὸς ἢν τις ἂρχηται καλῶς,
καὶ τὰς τελευτὰς εἰκός. (Sòfocles, fr. 831)
Dimidium facti qui coepit habet. (Horaci, Epístoles I, 2, 40)
“Obra començada, mig acabada”
“Obra empezada, medio acabada”
“Besogne commencée, besogne achevée”
“Well begun is half done”
“Frisch gewagt ist halb gewonnen”…

L’enhorabona a tots els participants!

Grec i Llatí en el Dia Europeu de les Llengües a l’IPM

[youtube]http://youtu.be/0gwwI-K2pv8[/youtube]

Un any més  hem celebrat en el nostre institut el Dia Europeu de les Llengües, el curs passat sols els alumnes de Grec i de Llatí, l’anterior tot el centre.  El lema d’aquest any era “embarbussaments en diferents llengües”.

Els alumnes de llatí heu participat amb embarbussaments al mur de les llengües i amb embarbussaments amb àudio per tal d’aprendre a pronunciar correctament la llengua llatina. Els alumnes de Classical Culture també heu treballat els embarbussaments en llatí i en anglès a l’aula.

Els alumnes de grec heu escrit mots i, fins i tot frases. Tot i que amb prou feines comenceu a saber les beceroles de l’alfabet i a lligar quatre paraules, heu posat al mur un mot en lletres gregues, tot un embarbussament pronunciar-lo! Ara ha arribat el moment de veure el vídeo fet amb iMovie per na Valèria i de comentar el vostre mot grec. L’escriureu en majúscules, en minúscules, el seu significat i n’afegireu paraules derivades i pseudo-derivades en català, en altres llengües romàniques i no romàniques, tot especificant la família indoeuropea a la qual pertanyen.

Apreneu llengües! Moltes gràcies per participar un any més en el Dia Europeu de les Llengües i fer ben visible el Grec i el Llatí al mur de les llengües que s’estudien al nostre institut, IPM de Premià de Mar.

Dia europeu de les llengües a l’institut Premià

Dia 26 de setembre els alumnes de llatí i de grec de l’institut Premià de Mar varen celebrar l’onzè Dia Europeu de les Llengües. El curs passat va ser una activitat de tot el centre, com podeu veure en aquest vídeo; però enguany, els alumnes de quart de Llatí han participat amb els dies de la setmana en diferents llengües per tal de demostrar que el llatí és el pal de paller de les llengües d’Europa.

Els alumnes de grec de primer, tot començant a llegir i a escriure en grec, hi han participat amb un mot grec i la seva pervivència lèxica per tal de demostrar que el grec perviu en llengües romàniques i no romàniques sobretot en la creació de neologismes.

Si us heu perdut el mural, aquí en teniu un tastet:

Apreneu llengües! De ben segur saber llatí i grec us serà d’un gran ajut!

“La paraula que més m’estimo” en diferents llengües!

El passat dilluns 26 de setembre, com bé sabeu, vàrem celebrar el desè aniversari del Dia Europeu de les Llengües en l’edifici Serra de Marina del nou institut de Premià de Mar. Per a tots vosaltres, alumnes de batxillerat de llatí de l’edifici Cristòfol Ferrer que no vàreu poder veure el mural amb els mots més estimats en les diferents llengües que es fan al centre (català, castellà, anglès, francès, alemany i llatí), teniu tot seguit el muntatge que us vaig prometre en agraïment de la vostra participació amb Meum carissimum verbum. Plurimas gratias vobis ago!

Heu vist quins mots són els més estimats?

Europaea Linguarum Dies

Avui 26 de setembre en motiu del desè aniversari del Dia Europeu de les Llengües des de l’Àmbit Lingüístic de l’institut de Premià de Mar fem una crida a tots els alumnes, professors, personal no docent i famílies del nostre institut per fer arribar als suros del claustre de l’edifici Serra de Marina “La paraula que més estimo”. Ens sumem així a la iniciativa “La paraula en català que més estimo” de Somescola.cat; però ampliem l’activitat a les altres llengües europees que ensenyem al centre (castellà, anglès, francès, alemany i llatí).

En altres edicions, des de El Fil de les Clàssiques hem celebrat el Dia Europeu de les Llengües amb el Google Maps El llatí ens agermana, Cèsar plurilingüe, base de dades, amb muntatges audiovisuals

Enguany ho celebrem a l’edifici Serra de Marina del nou institut de Premià de Mar amb aquesta convocatòria, per tant us animo a tots i a totes a fer arribar al suro del claustre i/o aquí en comentari, si no sou del centre, el mot llatí que més us agrada.

Meum carissimum verbum est ROMA = AMOR.

També pots col·laborar amb el nostre Google Maps El llatí ens agermana:


Mostra El llatí ens agermana en un mapa més gran

Desitjo que celebreu el Dia Europeu de les Llengües (Día Europeo de las lenguas, The European Day of Languages, Journée européenne des langues, Europäischer Tag der Sprachen, Europaeus Linguarum Dies) amb moltes activitats.


Vid. Vídeo de l’experiència al centre