Llatinismes PAU 2012-2020

LLISTA DE LOCUCIONS I CITACIONS LLATINES
Aurea dicta

Expressions d’origen morfològic divers que s’han adaptat a l’ortografia catalana i s’usen com a sintagmes nominals en diferents àmbits.

[Un] accèssit [Un] memoràndum
[Una] addenda [Un] plus
[Un] àlies / alias [Una] postdata
[Un] àlter ego [El ] quid
[Un] esnob
[El] quòrum
[Un] ex-libris [Un] rictus
[Un] lapsus
[El] súmmum
[Un] maremàgnum [Una] vis còmica
[L’]ínterim [Un] ultimàtum

Expressions d’origen morfològic divers que no s’han adaptat a l’ortografia catalana i s’usen en àmbits diferents com a sintagmes nominals en la forma llatina.

[Un] casus belli
[Un] Quid pro quo
[Una] conditio sine qua non
[Una] rara avis
[Un] modus operandi
[L’]statuo quo
[Un] modus vivendi
[Un] transfert
[L’] opera prima [La] vox populi
[Un] primus inter pares

Expressions d’àmbit general amb sentit adverbial temporal.

A posteriori In extremis
A priori In fraganti (de in flagranti)
Ab illo tempore Ipso facto
a.m. (ante meridiem) p.m. (post meridiem)
In articulo mortis Sine die

Expressions d’àmbit general amb sentit adverbial modal.

Ad hoc In mente
Ad nauseam Lato sensu
Bis
Motu proprio
Ex aequo Sic
In albis
Stricto sensu
In crescendo
Volens nolens
In extenso

Expressions usades principalment en l’àmbit jurídic.

De facto Pacta sunt seruanda
De iure Patria potestas
Dura lex, sed lex Persona non grata
Ignorantia legis non excusat Sub iudice
In dubio pro reo

Expressions usades principalment en l’àmbit mèdic.

Coitus interruptus Placebo
Delirium tremens Rigor mortis
In vitro – In vivo

Expressions usades principalment en els àmbits socioeconòmic i polític.

Curiculum vitae Ràtio
Dèficit Referèndum
Per capita Superàvit
Prorrata / prorrateig [pro rata parte]

Expressions d’origen cristià que s’usen en àmbits generals.


Inri Rèquiem
Mea culpa RIP (requiescat in pace)
Peccata minuta Vrbi et orbi
Per saecula saeculorum

Expressions referides generalment a l’àmbit universitari.

Cum laude Honoris causa

Expressions usades per referir-se a tòpics literaris.

Aurea mediocritas Carpe diem
Beatus ille Captatio benevolentiae

Aforismes i expressions proverbials.

Ad Kalendas Graecas Intelligenti pauca
Alea iacta est Mens sana in corpore sano
Audaces fortuna iuvat Nihil noui sub sole
Cum grano salis Non plus ultra
De gustibus non disputandum Veni, vidi, vici
Errare humanum est

Altres expressions d’ús general.

Cf. (confer) Per se
Etcètera Post scriptum
i.e. (id est) Sui generis
Idem Viceversa
In situ Vid. / V. (vide)
Inter nos

No us perdeu:

Memorandum

Els llatinismes in situ.

El latín sigue vivo (Jon Fernández), La Vanguardia 31 de març de 2015

Vid. Llatinismes a Aracne fila i fila

101 thoughts on “Llatinismes PAU 2012-2020

 1. Juls París

  Salve!!

  Un llatinisme o locució llatina és una paraula o expressió llatina que s’usa en una altra llengua, sobretot en contextos científics, cultes o elevats. Cal no confondre el llatinisme amb el cultisme. Aquest últim és el mot que va arribar per via culta a la llengua, sense passar per l’evolució fonètica habitual de les paraules patrimonials. Per exemple, les paraules esperit i família són cultismes, però no són llatinismes.

  – [Un] casus belli és llatinisme traduïble al català com a «motiu de guerra», és la circumstància que és causa o pretext per a iniciar una acció bèl·lica. ”El president Trump està buscant crear un casus bellis per intervenir militarment en la guerra de Afganistan”.

  – [Una] conditio sine qua non és una locució llatina originalment utilitzada com a terme legal per dir «condició sense la qual no». Es refereix a una acció, condició o ingredient necessari i essencial perquè alguna cosa sigui possible i funcioni correctament. ” El passaport és un requisit sine qua non per viatjar a l’estranger”.

  -[Un] modus operandi és latina que significa «manera d’actuar» i s’usa per referir-se a la manera especial d’actuar o treballar per aconseguir un objectiu. ”Aquest és el modus operandi del grup criminal”

  – [Un] modus vivendi és una locució llatina que designa un preacord entre aquells que acorden discutir o disputar alguna cosa. Modus significa ‘mode, manera’. Vivendi és el genitiu del verb vivere ‘viure’. Per tant, l’expressió vol dir «manera de viure». ” Les comunitats Amish tenen el seu pròpi modus vivendi”.

  -[L’] opera primaés una locució llatina que s’utilitza per fer referència la primera obra d’un autor o d’un artista. ”Lòpera prima de l’actor Johnny depp és A Nightmare on Elm Street, dirigida per Wes Craven”.

  – [Un] primus inter pares és una expressió llatina que indica que una persona és la més important d’un grup de persones amb les que comparteix el mateix rang o càrrec. La traducció exacta seria ”el més destacat entre els iguals”.

  – [Un] Quid pro quo,del llatí d’«alguna cosa per alguna cosa», es refereix a l’acció de substituir algun bé per un altre o un intercanvi de favors. ”El millor és fer un quid pro quo: tu em deixes la televisió i jo a canvi et deixo l’ordinador”

  -[Una] rara avis és un locució llatina que significa literalment «au extranya o desconeguda», s’utilitza per dir que una persona o un fet és extrany o poc habitual. ”És rara avis que el meu pare no hagui trucat encara”.

  – [L’]statuo quo és un terme llatí que podem traduir com a «estat actual de les coses, situació en què es troben». Fa referència a l’estat general d’un assumpte en un moment donat. Normalment es tracta d’assumptes amb dues parts interessades més o menys contraposades, en els quals un conjunt de factors donen lloc a un cert equilibri. ”La pressió de l’Europa de l’Est posa a prova l’statu quo comunitari.”

  – [La] vox populi, locució llatina que signifa «la veu del poble». Es fa servir per indicar que una cosa és coneguda per tothom, i per tant és acceptada vertadera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *