Dites gregues i llatines en la celebració del Dia Europeu de les Llengües a l’IPM

Un any més el nostre institut ha celebrat el Dia Europeu de les Llengües, enguany amb frases fetes en grec, llatí, català, castellà, francès, anglès i alemany. Els alumnes de grec i de llatí han respost molt bé a la iniciativa de l’àrea de Llengües i, amb l’ajut de la Sara Bernad, han aconseguit deixar un mural ben atapeït (i fins el sostre!) de dites en grec clàssic i en llatí.

Els alumnes de Grec de segon hi han participat tot fent l’activitat de la pervivència de les expressions gregues de la pàgina 119 del llibre Grec 2 (Griego 2) de Teide, els de primer no hi han pogut participar perquè encara es barallen amb l’alfabet i en aprendre a llegir i a escriure en grec; però els alumnes de 4t d’ESO de Llatí i els de primer de batxillerat han buscat la frase llatina equivalent a les dites catalanes proposades al Moodle de Clàssiques i l’han escrita en escriptura romana acompanyada d’una il·lustració pertinent. N’han aconseguit ben moltes. Els ajudeu, però, a trobar les que encara falten!

 1. Noli equi dentes inspicere donati “A cavall regalat no li miris el dentat”
 2. Cadente quercu quivis ligna colligit “A l’arbre caigut, tots li fan llenya”
 3. Qua fugiunt hostes, via munienda est “A l’enemic que escapa, pont de plata”
 4. Flamma fumo es proxima “On hi ha fum, hi ha foc”
 5. Aequam memento rebus in arduis servare mentem. “Al mal temps, bona cara”
 6. Scapham scapham dicere. “Al pa, pa, i al vi, vi”
 7. Cena comesa venire. “Arribar a misses dites”
 8. Asinus asinus fricat. “Ases amb ases s’entenen”
 9. Gallus in suo sterquilino plurimum potest “Cada gall en son galliner canta molt bé”
 10. Pares cum paribus facillime congregantur “Cada ovella amb la seva parella”
 11. Et hic soccus, quem cernitis, videtur vobis novus et elegans, sed nemo scit preter me ubi me premat. “Cadascú sap on li fa mal la sabata”
 12. Leve fit, quod bene fertur onus. “Càrrega que plau no pesa”
 13. Qui quaerit, invenit. “Cercant cercant trobem Roma”/ “Qui busca troba”
 14. In scirpo nodum quaerere. “Cercar tres peus al gat”
 15. Auro patent cuncta, et Ditis ianuae. “Clau d’or sobre qualsevol pany” / “No hi ha pany quan la clau és d’or”
 16. Quae uncis sunt unguibus, ne nutrias. “Cria corbs i et trauran els ulls”
 17. Ex magna cena stomacho fit maxima pena. “De bons sopars, n’estan plens els fossars”
 18. De minibus granis fit magnus acervus. “De gra en gra s’omple la taleca”/”De mica en mica, s’omple la pica”
 19. Venit post multos una serena dies. “Després d’una tempesta, ve una bonança”
 20. *Post vinum verba, post imbrem nascitur herba. “El bon vi fa bon llatí”
 21. Sero venientes male sedentes. “El darrer tanca la porta”
 22. Nec sibi nec alteri. “No fa, ni deixa fer”
 23. *Insanus omnis fugere credit ceteros. “El lladre es pensa que tots roben”
 24. Sol omnibus lucet. “El sol ix per a tothom”
 25. Nihil pretiosus tempore. “El temps és or”
 26. Nummus nummum parit. “Els diners van allà on n’hi ha”
 27. Compendia sunt dispendia. “Els estalvis es mengen les estovalles”
 28. Qualis pater, talis filius. “Tal pare, tal fill”.
 29. Tranquillo quilibet gubernator. “En bona mar, tothom és bon mariner”
 30. Inest sua gratia parvis. “En el pot petit hi ha la bona confitura”
 31. Delicias panis non quaerit venter inanis. “En temps de fam no hi ha pa dur”
 32. Inter caecos regnat strabus“En terra de cecs, el borni és el rei”
 33. Extrema sunt vitiosa“Entre poc i massa, la mesura passa”
 34. Inter sacrum saxumque sto“Estar entre l’espasa i la paret”
 35. Cinerem vitans in prunas incidere“Fugir del foc i caure a les brases”
 36. Canes plurimum latrantes, raro mordent“Gos que lladra, no mossega”.
 37. Habitus non facit monachum“L’hàbit no fa el monjo”
 38. Imago animi vultus“La cara és mirall de l’ànima”
 39. Herba cito crescit quae fructum reddere nescit “La mala herba sempre creix”
 40. Aequat omnes cinis “La mort no perdona ningú”
 41. Hic porci cocti ambulant“Lligar els gossos amb llonganisses”
 42. Dum Roma deliberat, Saguntum perit “Mentre Roma consulta, es perd Morvedre”
 43. Melius in oppidulo esse primum quam in civitate secundum“Més val ser cap de sardina que cua de pagell”
 44. Duabus sellis sedere“Nedar entre dues aigües”
 45. Ante victoriam ne canas triumphum“No diguis blat fins que no sigui al sac”
 46. Invenit patella operculum “No hi ha olla ni olleta, que no trobi la seva cobertoreta”
 47. Neque mittatis margaritas vestras ante porcos“No s’ha de fer l’anell d’or per al nas del porc”
 48. Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium“Petita brasa crema una casa”
 49. Publica fama non semper vana“Quan el riu sona, aigua porta”
 50. Quod natura non dat, Salmantica non praestat“Qui bèstia va a Roma, bèstia en torna”
 51. Quo altior gradus, tanto profundior casus“Qui més alt puja, de més alt cau”
 52. Pauca legit, qui pauca serit, paucisque fruetur“Qui no sembra, no cull”
 53. Ventum seminabunt et turbinem metent“Qui sembra cards, espines cull /Qui sembra vents, cull tempestes”
 54. Res valet, ars praestat; si res perit, ars restat “Qui té ofici, té pa”
 55. Qui invenit amicum, invenit thesaurum “Qui troba ver amic, troba tresor”
 56. Si cum claudo cohabites, subclaudicare disces “Qui va amb un coix, al cap d’un any, coix i mig”
 57. Si quis amat piscem, debet sua crura madere“Qui vol peix, que es mulli el cul”
 58. Humescit valide pluvia locus humidus ante“Sempre plou sobre mullat”
 59. Quod senior loquitur, omnes consilium putant“Si vols prendre bon consell, pren-lo sempre d’home vell”
 60. Mobile mutatur semper cum principe vulgus“Tal pastor, tal ramat”
 61. Habes, habeberis/ Tanti quantum habeas sis “Tant tens, tant vals”
 62. Quot homines, tot sententiae“Tants caps, tants barrets”
 63. Mille viae ducunt homines per saecula Romam “Tots els camins van a Roma”
 64. Exigit et a statuis farinas“Treure suc de les pedres”
 65. In scirpo nodum quaerere“Trobar pèls als ous”
 66. Procul ex oculis, procul ex mente“Ulls que no veuen, cor que no plora”
 67. Novo amore veterem amorem tamquam clavo clavum eiciendum putant “Un clau un altre en treu”
 68. Validiora sunt exempla quam verba“Un exemple val per mil paraules”
 69. Unus flos non facit ver “Una flor no fa estiu”
 70. Volenti nihil impossibile. “Voler és poder”

Gràcies a la Judit Giménez tenim enguany també un vídeo de record de la celebració!

῎Εργου δὲ παντὸς ἢν τις ἂρχηται καλῶς,
καὶ τὰς τελευτὰς εἰκός. (Sòfocles, fr. 831)
Dimidium facti qui coepit habet. (Horaci, Epístoles I, 2, 40)
“Obra començada, mig acabada”
“Obra empezada, medio acabada”
“Besogne commencée, besogne achevée”
“Well begun is half done”
“Frisch gewagt ist halb gewonnen”…

L’enhorabona a tots els participants!

33 thoughts on “Dites gregues i llatines en la celebració del Dia Europeu de les Llengües a l’IPM

 1. Pingback: Dites gregues i llatines en la celebraci&oacute...

 2. Zícora

  Salve!

  El mural ha quedat fantàstic! Enhorabona als alumnes de llatí i grec pel seu magnífic treball. Les fotografies han quedat molt bé. Tan de bo el proper Dia Europeu de les Llengües sigui tan creatiu com aquest, i tots els que han de venir.

  Vale!

 3. Ariadna

  Xaire! Ha quedat molt bé el mural. El dit que més m’ha agradat és “Qui troba ver amic, troba tresor”, ja que té tota la raó si trobas un bon amic hauràs trobat un tresor perquè un bon amic està allà sempre per ajudarte, ferte riure o simplement per estar.

 4. Chaymae

  χαιρε!
  El nostre alfabet prove del grec i el llati. Segons el nostre llibre de grec l’alfabet és un sistema d’escriptura en què generalment, hi ha un signe per cada so o fonema, i la seva descoberta s’atribueix als fenicis.
  El mot ALFABET prové del nom de les lletres alfa (α) i beta (β), que són les dues primeres lletres de l’alfabet grec, també el seu sinònim, ABECEDARI, prové del nom de les quatre primeres lletres de l’alfabet llatí ABECEDARIVS.

  Aquestes son les lletres de l’alfabet grec:
  Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ ΧΧ Ψψ Ωω
  Χαυμαε

  ΕΡΡΩΣΟ!!!

 5. Lucila Pérez

  Bonum diem,
  Ha quedat molt bé! M’ha agradat molt fer aquesta feina, ha estat divertit ja que no eren els típics deures aburrits, podia dibuixar i es el que més m’agrada.
  Salve!

 6. Raul Guardia

  Bonum Diem
  Aquesta activitat ha sigut molt original i creativa ja que hem tingut que escriure nosaltres mateixos la dita en llatí.
  Saluete.

 7. aleix

  Bonum diem

  Aquesta activitat a sigut molt entretinguda i molt mes creativa i manual esta be fer alguna de aquestes tasques de quant en quant.

  Saluete

 8. soukaina

  Molt interesant les dites llatines a més de semblants a las catalanes y el mural ha quedat perfecta y ple d’alegria.

 9. Sergi Sevillano

  Bonum diem!

  El mural crec que ha quedat molt bé, cada vegada que paso per allà, m’aturo sense molestar per llegir unes quantes frases.

  vale!

 10. Valentina Restrepo Rodríguez

  Bonum diem,
  Aquesta activitat m’ha semblat molt divertida, per què m’agrada la imaginació i las frases són molt bones!
  vale!

 11. Noelia

  I—X—MMXIV
  Bonum Diem!
  Qué divertit es trobar noves dites i saber com es diuen en llatí! M’ha agradat molt poder fer aquesta activitat i poder exposar-la a tothom.

 12. Boutaina Anzaui

  Bonum diem !

  Ha sigut una de les activitats més divertides que hem fet a llatí fins ara ! Encara que va ser difícil escollir una dita perquè qüasi totes eren molt bones. Ha sigut un treball molt entretingut, a més de creatiu, i haig de dir que ha donat resultat a un mural perfecte !!!!

  Vale…

 13. Chaymae Zaouaghi

  Salve!!
  El mural ha quedat molt be, i va ser una activitat molt original, divertida i diferent. Les dites en llati eren molt significatives i vam fer un esforç per il·lustrar-les aixi que entre tot vam fer un especial dia de les llengües va fer mes creativa la celebració del Dia Europeu de les Llengües a l’IPM.
  Vale!!

 14. ari vila

  Ave!
  Aquesta activitat que vam fer el dia de les llengües va ser molt entretinguda i interessant. espero que durant el curs fem alguna activitat similar.
  Vale!

 15. Juls Paris

  χαιρε!

  El divendres passat va ser el dia de les llengües, a l’institut hem celebrat aquest dia amb una activitat. L’activitat consistia en triar una frase feta en llati, saber-ne el significat, i per últim representarla en un full junt amb un dibuix significatiu. Aquestes frases han sigut penjades al passadís, així tots podem compartir els nostres treballs. Trobo que aquesta actvitat és diferent a les demes, apartir d’una celebració em aprés cadascú una mica més de la materia en la que treballem.
  Vale!

 16. Marta Gallardo

  Salve!

  Felicitats pel vídeo Judit, ha quedat molt bé! La meva frase era: Ante pedes caecis lucebat semta nobis salet insano nemo in amore videt.
  Va ser una feina molt entretinguda.
  Vale!

 17. camil.arigon

  El mural del dia Europeu de les llengües va quedar molt bonic, com cada any!
  La meva frase era Melior est vicinos juxta, quam frater procul, que significa millor veí a prop que germà llunyà!

 18. gimenez.judit

  Salve!
  Deu ni do, quina llista més llarga de dites llatines! Realment, vam enganxar un munt de dites a les parets del passadís. Sobresortien l’espai previst! Era pràcticament impossible fer una foto on hi capiguessin totes, per això vaig optar per un vídeo. La dita que vaig fer jo, en grec, era molt llarga i em va ocupar dos fulls. Trobo que de tant en tant està molt bé aturar la pressió de les classes i desfogar-se dibuixant i pintant.

 19. nais

  El mural ha quedat fantàstic! Enhorabona als alumnes de llatí i grec pel seu magnífic treball.

 20. Raül Àlvarez

  Salve,
  Va ser una activitat bastant divertida per als que ens agrada dibuixar i el mural va quedar molt bé, les frases eren bastant originals i els dibuixos exactament el mateix
  Vale!

 21. Pingback: Multilingüisme en el Dia Europeu de les Llengües | El Fil de les Clàssiques

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *