Category Archives: General

Fem camí envers les PAU de Grec II 2022

Orientacions PAU GREC 2022

Posa’t a prova

Exàmens a SELECAT

Kahoot exàmens PAU GREC

1. La llengua grega

(atès que el coneixement d’una llengua s’adquireix de forma progressiva, cal tenir en compte també alguns continguts que corresponen al Primer Any) – Identificació de les lletres, accents i altres signes relacionats amb l’alfabet, així com dels signes de puntuació usats en grec.

– Morfosintaxi nominal: exercicis de flexió del substantiu i de l’adjectiu (identificar formes donades o escriure una forma que es demani).

Les tres declinacions
L’article
Adjectius de 1a i 2a classe
Adjectius com πολύς i μέγας
Els graus de l’adjectiu – Morfosintaxi pronominal
(identificar formes donades o escriure una forma que es demani)
Els demostratius

L’indefinit τις i l’interrogatiu τίς; el negatiu οὐδείς
Els pronoms personals i el pronom αὐτός
El relatiu ὅς, ἥ, ὅ – Morfosintaxi verbal. Formes personals de la veu activa i mitjana, i formes no personals.
Verbs en -ω, no contractes i contractes: temes de present, de futur i d’aorist, en indicatiu, imperatiu, participi i infinitiu.
Verb εἰμί: present i imperfet d’indicatiu; infinitiu i participi.
Verbs en -μι: present d’indicatiu.
Tema de present i aorist d’altres verbs irregulars d’ús freqüent: οἶδα, ἔρχομαι, γίγνομαι, ἔχω, λέγω, λαμβάνω, χρή, δεῖ, ὁράω, etc. – Aplicació dels coneixements de la sintaxi nominal, verbal i oracional per poder interpretar textos breus. Identificació de les oracions en textos adients de dificultat mitjana per poder-los interpretar.

 Sintaxi de l’infinitiu i el participi.
 Preposicions i conjuncions.
 Oracions subordinades:
o completives
o de relatiu
o adverbials (temporals i causals)

2.Els textos dels autors grecs i la seva interpretació – Traducció, amb l’ajut del diccionari, de textos de dificultat mitjana-baixa de prosa àtica, amb anàlisi sintàctica implícita, i explícita quan es demani. – Interpretació dels aclariments morfològics, sintàctics i/o semàntics que es donin a peu de text (per exemple, respecte de formes en modes subjuntiu i optatiu, en temps de perfet o en veu passiva) per a la seva inclusió en la traducció. – Estar familiaritzat amb els continguts de les obres següents:

Èpica: Ilíada, Odissea
Tragèdia: Èsquil, Prometeu encadenat
Sòfocles, Èdip Rei, Antígona
Eurípides, Medea, Bacants
Comèdia: Aristòfanes, Els núvols, Lisístrata

3. El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia culta de les llengües modernes – Pràctica de maneig del diccionari. – El lèxic grec: familiarització amb mots habituals en la prosa àtica.

– Vocabulari culte i científic d’origen grec en català (o en castellà).

4. La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat. – Comprensió d’obres senceres, o de parts escollides, de la literatura grega, sobretot referides a l’epopeia homèrica i al drama, i exposició d’alguns aspectes sobre la temàtica, els protagonistes i les característiques del gènere literari al qual pertanyen.

– Coneixement de les restes arqueològiques dels jaciments (Empúries) i dels museus que tenim al nostre abast. Les principals peces gregues del museu d’Empúries.

– Coneixement dels gèneres literaris en prosa, especialment la historiografia d’època clàssica, així com dels fenòmens històrics que s’hi expliquen.

– Coneixement de les produccions artístiques dels grecs antics i la seva funció (temples i teatres); la seva influència en creacions posteriors fins als nostres dies.

Finalistes i guanyadors videoart “Dones, arbres i poesia” Sant Jordi IPM 2022

Reunit el jurat, format pel professorat del Departament de Català i Clàssiques, el dijous 7 d’abril, va decidir concedir el primer premi ex aequo als alumnes de 2n d’ESO del professor Cristian Peralta, Noa, Jan i Júlia, per la qualitat dels seus vuideoarts “Avui” de Cèlia Viñas i el “Magranaer” d’Anna Aguilar Amat, poemes inclosos en el llibre Dones, arbres i poesia de Voliana Edicions. A partir d’ara ja formen part de les nostres rutes poètiques.

L’enhorabona a tots els participants i d’una manera molt especial als finalistes i guanyadors d’aquest primer concurs de Videoart Dones, arbres i poesia!>/p>
Bona Diada de Sant Jordi!

L’institut Premià de Mar participa en la lectura internacional de l’Èdip rei de Sòfocles

Tot i que el divendres 25 de març era festa de lliure disposició al nostre institut, els alumnes de Grec 1 varen participar en la primera lectura pública internacional de l’Èdip rei de Sòfocles (en grec antic i en català) que va tenir lloc a Lió dins el marc del Festival Européen Latin Grec.

Dia Mundial de la poesia 2022 #DMP22

Avui és des del 1999 el Dia Mundial de la Poesia i també el Dia Internacional dels Boscos i el Dia Mundial de la Síndrome de Down. A l’institut Premià de Mar ho celebrarem, fent un mural amb el poema de Gabriel Ferreter “Si puc”, traduït a diverses llengües amb motiu del centenari del naixement i del cinquantenari de la mort del poeta gràcies al fullet editat per la Institució de les Lletres Catalanes.

SI PUC
Alguna cosa ha entrat
dins algun vers que sé
que podré escriure, i no
sé quan, ni com, ni què
s’avindrà a dir. Si puc
te’l duré cap a tu.
Que digui els teus cabells
o l’escata de sol
que et vibra en aquesta ungla.
Però potser no sempre
tindré del tot present
el que ara veig en tu.
He sentit el so fosc
d’una cosa que em cau
dins algun pou. Quan suri,
he de saber conèixer
que ve d’aquest moment?
Gabriel Ferrater
Les dones i els dies, 1968 [Menja’t una cama, 1962]

De les vint-i-dues llengües, hic et nunc, hem seleccionat el llatí, traduït per Lina Vilamitjana, i el grec modern, per Eusebi Ayensa.

A El Fil del mite grec, la nostra poeta més aràcnida, Pepita Castellví, hi ha publicat Les Parques, un poema il·lustrat per Valèria Cuní.

A classe de Grec recitarem els versos de les poetes gregues (Safo, Ànite, Erinna, Nossis…) i a Llatí de 4t insistirem amb els itineraris més ovidians, arran de Narracions de mites clàssics (ed. Teide), amb l’ajut del llibre Dones, arbres i poesia, un recull de 300 poemes de 130 poetes catalanes a partir dels 52 arbres del nostre institut. De ben segur, en sorgiran noves audicions, videarts, etc.

Visca la poesia!

Fem π-relats amb referents clàssics per celebrar el Dia π

Amb motiu del 3.14 (forma d’escriure el 14 de març al calendari anglosaxó) enguany per celebrar-lo farem π-relats amb referents clàssics.

Αεί ο θεός ο μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4

Fins a la primera coma, és de Plató mentre que la segona és d’un famós professor de matemàtiques de la Universitat d’Atenes que es deia Nikólaos Khatzidakis (1872-1942). Cada lletra d’aquesta frase correspon a un decimal del número pi. Una traducció al català aproximada seria:

«Déu sempre fa geometria, de manera que, per calcular la relació entre la longitud d’una circumferència i el seu diàmetre, ha creat un número infinit que, ai!, essent infinit com és, els mortals no el trobaran mai sencer».

Fes recompte!

Número de paraules
39
Número de caràcters per paraula
7 7 6 2 9 2 6 3 3 8 2 7 5 2 8 4 14 1 2 3 8 2 5 2 6 7 3 2 6 7 3 2 3 7 2 2 8 3 6
Número π
3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4

Per exemple:

Som a Roma i volem estimar-la de valent

8
Número de caràcters per paraula
3 1 4 1 5 9 2 6
Número π
3 1 4 1 5 9 2 6

Els alumnes de Llengua Catalana i Literatura de segon d’ESO del professor Cristian Peralta han fet contes del dia de PI!

π 

Poema amb el número Pi

Humans deixem petjades. (3)

Vergonyós. (1)

Les cases seran deshabitades. (4)

Tristos. (1)

I les plantes ploren descontrolades. (5)

El nostre món no pot seguir així.

Voleu morir? (9)

Al llatí: (2)

si vis occidere mundum est mori, (6)

significa que sí. (3)

Helena Ruiz i Víctor Pérez (2n ESO)

Vid. El Dia π (pi) amb Berta García, campiona estatal amb la memorització de 2.200 decimals de π

Amb Persèfone a “Les Dones i els Dies”

Persèfone al minut 42 del programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio del dia 16/01/2022 “Els arquetips femenins de la mitologia clàssica encara són vigents?”.

Lore Olympus, el webcomic

Hadestown, el musical

Hades, el videojoc:

Cançons sobre Persèfone,a més de les de L’emprempta d’Orfeu, Persephone d’Allison Russell:

El somni del Minotaure: “Dones, arbres i poesia”

Dilluns 15 de novembre l’artista Joan Poch i la poeta Emília Illamola ens varen entrevistar a la Marta Pérez Sierra i a mi en la primera part del seu programa “El somni del Minotaure” arran del llibre “Dones, arbres I poesia”.