Projecte Clàssiques

Què?
El Fil de les Clàssiques no és sols el bloc original sinó un entreteixit de blocs, de Moodle i de xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram…) en què es desenvolupen les classes de les matèries de clàssiques (Grec, Llatí, …) de l’institut Premià de Mar i, a la vegada, hi participen altres centres ja que és un espai obert a la col·laboració

Quan?:
El 2007 es va obrir el bloc d’aula El Fil de les Clàssiques per tal de motivar els alumnes en l’aprenentatge del Grec i el Llatí, amb uns continguts curriculars tan allunyats dels interessos dels alumnes, i en un intent d’actualitzar-los i de demostrar que són ben presents en la nostra vida actual així com en la nostra tradició cultural es va optar per actualitzar-los amb les tecnologies 2.0 i en fer un gir al passat des de l’actualitat.

Per què?
En un primer moment, els alumnes sols hi participaven en comentar el que escrivia la professora (bidireccionalitat del bloc), una vegada es van interessar i motivar per l’aprenentatge (i reduir així l’abandonament i el fracàs escolar) van començar a prendre el fil de les classes i a voler obrir altres espais que creien necessaris (Aracne fila i fila per fer ells els seus propis apunts, el Moodle per ser amos del seu qualificador i rebre les tasques setmanals i les retroaccions…)

El projecte i les TIC
Tot el projecte, tot i que també s’utilitzen llibres de text, de lectura, de consulta…, es fa amb ordinador o dispositius mòbils; totes les activitats afavoreixen l’adquisició de la competència digital, entre d’altres, i totes van lligades amb el currículum de les matèries (Cultura Clàssica, Llatí i Grec de l’ESO i especialment de Batxillerat); per tant podríem dir que es pretén ensenyar i aprendre Clàssiques digitals per tal de preparar l’alumnat pel futur professional i personal que, sens dubte, serà digital.

Canvi de metodologia
Els alumnes són els autèntics protagonistes del seu procés d’aprenentatge i avaluació i el professorat, un bon director d’orquestra. Es fa un ensenyament-aprenentatge per projectes i sovint amb classe invertida (The Flipped classroom)…amb tecnologia adaptativa, per competències, digital, col·laboratiu i cooperatiu, amb e-learning i m-learning, obert a la col·laboració d’altres professors d’arreu ( Chiron), d’altres centres (Bona pràctica amb l’ins. Albéniz de Badalona) i de les famílies.

Instruments i aplicacions
Totes les eines TIC i tot el que hi ha a la xarxa i també als llibres i revistes, així com entrevistes, enquestes, muntatges audiovisuals… des de l’aula virtual Moodle on reben les tasques, les retroaccions i el qualificador fins a la publicació de les diferents tasques acabades als diferents blocs (d’aula, de literatura grega, llatina, etimologia, referents clàssics en la música actual, òpera, cinema, astronomia, ecologia, gastronomia, reconstrucció històrica, espectacles teatrals, dret…

Recerca i tractament de la informació per part de l’alumnat
A través de les diferents tasques que troben setmana a setmana en el Fil Moodle comencen per anar estirant el fil als recursos proposats, cribats anteriorment, i a partir d’aquests fan una recerca a la xarxa, destrien el gra de la palla, seleccionen la informació que necessiten i n’acaben fent curació de continguts. que a la vegada`publicaran als diferents blocs o comentaran els articles ja publicats.

Comunicació interpersonal i col·laborativa
Les tasques sempre obeeixen a un treball col·laboratiu i cooperatiu, que no és el mateix que un treball en grup. En petits grups, triats per ells o pel professorat en funció del tema i si cal treball per nivells o tots barrejats o en funció de les seves aptituds, conceben la tasca com un castell que fent pinya tots han d’aixecar i, tal com fan les oques, en el lideratge de la tasca es poden rellevar, quan estan cansats o tenen un mal dia. La feina és de tots i entre tots l’han de realitzar.

Ciutadania digital
El projecte pretén ajudar l’alumnat en l’adquisició del seu PLE, de la seva identitat digital… en citar totes les referències emprades, fotografies, articles… A través dels comentaris s’aprèn a opinar i a fer, si cal, crítica, però sempre constructiva per tal d’anar construint entre tots el coneixement clàssic a la xarxa.

Treball cooperatiu
El treball cooperatiu cohesiona moltíssim el grup i a través de El fil de les clàssiques , fins i tot, fa que se sentin que pertanyen a la “gens classica”, tant els alumnes de LLatí de l’ESO com els de LLatí i de Grec de batxillerat. Fan pinya i s’ajuden!

Com a recurs a l’ensenyament
El treball cooperatiu no és sols treball grupal, ni tan sols treball col·laboratiu, el treball cooperatiu és el motor de l’aprenentatge: cohesió grupal, motivació, bona interacció, actitud positiva d’implicació i d’iniciativa, estalvi de temps, …

Com a contingut
La gran quantitat de treball publicat pels alumnes als blocs demostra que és possible desenvolupar el currículum de clàssiques i preparar-los bé per a les PAU: (Literatura grega a escena, “Non omnis moriar” (Horaci), …) perquè l’alumne té un gran grau de comprensió del que es fa i perquè es fa. És una adquisició per a sempre i un entrenament per continuar aprenent fora de l’etapa escolar..

Evolució al grup
Des del 2007, molts han estat els diferents grups i en tots ells ha funcionat millor la cohesió i l’aprenentatge, una mostra és l’evolució de les seves tasques publicades als diferents grups, cap comentari s’ha hagut de suprimir, en la majoria de grups hi ha el 100% d’aprovats, el resultat dels exàmens PAU i sobretot la seva satisfacció personal. Senten els espais digitals de El Fil de les clàssiques seus.

Atenció a la diversitat
Utilitzat les eines i els espais digitals, l’aprenentatge és individualitzat per una banda mitjançant la tecnologia adaptativa i, en treballar cooperativament, entre tots ho fan i ho poden fer tot. Les alumnes són com les oques es van alternant, cada un pot liderar el que se li dóna millor i tots excel·leixen amb alguna cosa. He tingut un alumne amb discapacitat visual (ceguesa) i ha aconseguit molt bons resultats a les PAU de grec, fins al punt de sortir a la premsa. També he tingut alumnes amb Asperger, TDH, molts amb PI… tots han pogut treballar a la xarxa i alguns molt millor, perquè amb les TIC i les TAC, tot és possible.

Repercussió al centre
El projecte per la seva la interdisciplinarietat és molt valorat al nostre institut pels alumnes, pares i professorat. Molts professors de diferents matèries en formen part així com Classical Culture i Latin formen part del projecte de multilingüisme del centre. Els treballs de recerca digitals que es fan a LLatí i a Grec des del 2010, així com els Projectes de recerca digitals de 4t ESO, també són un model que s’ha implantat al centre. Tenim molts pares i mares, germans i àvies que col·laboren activament. És tot un referent TIC/TAC i un model a seguir!

Valoració de l’experiència
Poc m’imaginava que El Fil de les Clàssiques fos aquesta potent teranyina digital d’aprenentatge i coneixement a la xarxa, ni que tingués tanta repercussió interna i menys externa, ni que els alumnes de l’IPM i d’altres centres (com els de l’Albéniz) ho sentissin seu. S’han aconseguit amb escreix el que es proposava: la motivació de l’alumnat per voler conèixer i estimar la petjada clàssica en la societat actual i en la nostra traducció cultural amb les eines del segle XXI, la tecnologia digital i el treball cooperatiu. Sort que amb la col·laboració de tots, alumnes i professors, podem tirar endavant aquest projecte de clàssiques que aspira a convertir-se en projecte de centre perquè es pugui a treballar per projectes a la xarxa amb els dispositius mòbils des de l’aula ordinària.

El Fil de les Clàssiques no és sols un bloc sinó una manera d’ensenyar i aprendre el món clàssic avui.

El projecte és obert a la col·laboració. A què esperes?

Margalida Capellà Soler
16 de juliol de 2015