Tag Archives: Què llegeixes

REFLEXIONS SOBRE L’HÀBIT LECTOR

Il.lustració d'Isabelle Arsenault

Il.lustració d’Isabelle Arsenault

Tal com diu Mireia Manresa, l’hàbit lector és una qüestió de voluntat personal que s’ha d’ajudar a construir dins l’àmbit acadèmic, i per afavorir-lo s’ha de poder deixar decidir, triar i si cal, abandonar la lectura. Però l’hàbit no s’adquireix només “deixant fer”,  també és important ajudar a l’alumne a triar i a trobar el llibre adequat segons els seus gustos, i a mantenir la lectura del llibre un temps prudencial, encara que inicialment no agradi…
L’hàbit lector s’adquireix en diferents contextos, el familiar, el grup d’amics i de relacions socials i l’escolar. Cada àmbit té les seves funcions. Per exemple, en l’àmbit familiar és molt important el model dels adults de la família en relació a la lectura i el fons bibliogràfic que hi ha a casa, en l’àmbit relacional té molt pes les recomanacions dels amics i les “modes” literàries, i en l’àmbit escolar la funció és formativa, estratègica i d’educació literària.
A l’escola i als instituts tenim alumnes lectors diversos, citant de nou Mireia Manresa, ella distingeix entre els lectors forts i els lectors febles. Què podem fer per afavorir l’hàbit lector d’uns i altres? Doncs, adequar les propostes de lectura.

Per exemple, a un lector feble li aniran millor els llibres que “enganxin”, com les sagues, els llibres curts i els que tenen combinació de text i imatge.

En canvi, un lector fort, avesat a la lectura, el podem acompanyar ajudant-lo a diversificar les seves preferències lectores per què no s’encaselli en un sol estil.

Webs com la de Què llegeixes?, són una molt bona opció. La coneixeu? Què llegeixes és una web de la Institució de les lletres catalanes on tothom pot expressar la seva opinió sobre escriptors, llibres i literatura. Una comunitat lectora virtual.