Tag Archives: narració

STORYTELLING

L’storytelling és la tècnica  que s’utilitza en el món de la publicitat per connectar amb el públic i captar seguidors. Es tracta d’un relat digital  en el qual es destaquen les virtuts d’una marca comercial per sobre les altres,  a partir d’una narració que desencadena les emocions del públic i que enganxa, de manera que genera empatia i lleialtat.

La narració que es presenta en un storytelling  destaca per la imatge de sinceritat i honestedat i sempre porta implícita una moral.

Solen tractar sobre la vida i la mort, l’amor i l’odi, el bé i el mal, la seguretat i la por, la veritat i la mentida, l’esperança i la desesperació… La força del record, la utilització de fets que ens han marcat en moments determinats de la nostra vida, per exemple, la infantesa, l’adolescència, el record dels avis… La història ha de poder tenir un lligam històric, literari o amb la cultura popular, que li doni legitimitat com a història narrada i esdevingui un element que el públic reconegui. I té l’estructura i els elements propis d’una narració.

Conèixer aquest tipus de narracions i la forma com s’estructuren permetrà aprofundir en el llenguatge de la publicitat i desenvolupar el sentit crític d’infants i joves.

Us proposo una activitat a partir del visionat d’un storytelling.

Storytelling by Montserrat

LES NARRACIONS DIGITALS

Una narració digital és el terme que s’utilitza per anomenar la pràctica de narrar històries i relats amb el suport de les eines digitals.

Es caracteritzen per ser,

  • Històries curtes: d’uns 5 minuts com a màxim, narrades pel propi autor (veu en off i en primera persona),
  • Que parlen de temes personals: reptes, experiències, reflexions, històries fictícies, etc.
  • Amb el suport de diverses tècniques: la veu gravada, la música, les imatges fixes i en moviment, etc.

Tot plegat amb l’objectiu d’explicar històries de forma convincent i captivadora, per ser mostrades al públic a través dels mitjans de comunicació (televisió, ordinador, pantalla…)

Les narracions digitals són formes d’art i de comunicació, que requereixen de tot un procés creatiu de la història,

  • Contextualització: concreció del projecte, propòsit. L’autor a partir de la seva experiència defineix el que vol narrar.
  • Planificació a través d’un guió literari:  l’autor fa una proposta escrita i/o gràfica. Es tracta de fer un guió, que ha de preveure el paper que hi tindrà la llengua oral, la llengua escrita, les imatges, la música, etc.
  • Desenvolupament de la història: en aquest apartat cal tenir en compte l’estructura interna del text narratiu i les característiques textuals, però també, la incserció de música, veu, animació, text escrit, etc.
  • Final amb un resum i aprenentatge fet.

Cal també un domini en l’aplicació d’eines digitals com el moviemaker, domo animate, stop motion, etc

El domini i ús de les narracions digitals permet treballar estratègies com la inferència i la interpretació, així com l’habilitat d’escriure i l’alfabetisme digital, i afavoreix el desenvolupament del sentit crític en els alumnes, en la lectura dels mitjans de comunicació.

Comparteixo amb vosaltres un guió que pot servir de pauta, o de referent d’aula, perquè els alumnes puguin elaborar la seva narració digital.

 

[scribd id=127449682 key=key-2i5ecsrjvslzgquyq6d mode=scroll]

L’ÓS QUE ESTIMAVA ELS LLIBRES

L’ós que estimava els llibres és un àlbum sobre la màgia de llegir i escoltar històries, i sobre la fascinació que produeixen els llibres.

Un conte molt bonic que ens serveix com a recurs per a l’animació i el plaer de llegir.

Us convido a escoltar l’adaptació que he fet. Espero que us agradi.

Nota: per poder escoltar el conte cal que us el baixeu. El power passa automàticament.