Tag Archives: estartègies lectores

PRACTIQUEM LES INFERÈNCIES

Una de les claus d’èxit per assolir una òptima comprensió lectora és l’habilitat de realitzar inferències, és a dir, de deduir la informació que el text diu, però que no escriu.

A continuació us proposo quatre exemples d’activitats que poden ajudar a l’alumne a entendre i identificar què és una inferència, amb l’objectiu que, progressivament pugui fer deduccions de forma autònoma i generalitzada en qualsevol text.