Tag Archives: aprenentatge

PARLEM SOBRE LES RUTINES D’AULA

Il·lustració de Sigrid Martínez

Les rutines d’aula afavoreixen l’autonomia de l’alumnat i són situacions d’aprenentatge que es donen de forma permanent, estable i sistemàtica a l’aula. Alhora, permeten als nens i nenes sentir-se part del grup i adquirir actituds col.laboratives cap a la resta de companys.

Els infants necessiten que la seqüència de les rutines sempre sigui la mateixa per sentir-se segurs i ser autònoms. Tanmateix, les rutines també han de ser flexibles i sobretot, han de tenir un propòsit clar, concret i significatiu. Les rutines es poden sistematitzar en els moments d’inici, de desenvolupament o tancament de diferents situacions comunicatives (jocs, primera hora del dia, acomiadament, etc). Sovint les rutines esdevenen l’element organitzador d’altres activitats que es van donant al llarg de la jornada.

És important que l’escola defineixi quines rutines establirà a cada cicle tenint en compte el desenvolupament de les habilitats i el desenvolupament cognitiu propi de cada edat. En aquest sentit, en quin grau creus que la teva escola té acordades i sistematitzades les rutines d’aula? Quines rutines creus que són les més indicades per a cada cicle?

LLENGUATGE I APRENENTATGE

unnamedRecomano a mestres i professors l’article de la Mireia Sala i l’Ignasi Ivern, que parla sobre el desenvolupament del llenguatge i l’aprenentatge en els infants procedents de l’adopció internacional.

L’article dóna orientacions i directius clares que tots els centres hauríem de conèixer.

Els autors comenten com en el cas dels infants adoptats entre 18 i 24 mesos, l’adquisició de la seva llengua materna s’interromp bruscament i esdevenen aprenents d’una segona llengua materna.

En les aptituds lingüístiques d’ús quotidià no hi ha diferències significatives entre nens adoptats i no adoptats, però si que poden sorgir dificultats en l’ús del llenguatge acadèmic en els nens adoptats, ja que en aquest cas, el llenguatge esdevé un instrument i una eina de raonament i organització del coneixement.

Podeu llegir-lo clicant l’enllaç,

Llenguatge i aprenentatge en els infants procedents de l’adopció internacional

L’article va sortir publicat el 19 de desembre de 2014 al butlletí n. 82 de Inf@ncia, de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

L’ESTIU, TEMPS DE DESCANS I APRENENTAGE

Il·lustració Harvey Stevenson

Il·lustració Harvey Stevenson

El curs s’acaba i arriben les vacances, un temps de descans i per gaudir del pas de les hores, idoni per poder fer activitats de lleure i en família, i també un temps per aprendre des de la curiositat, l’experimentació, el descobriment de l’entorn… Feu un cop d’ull a aquestes propostes: