Tag Archives: aprenendre

LA MIRADA EXPERTA:ENSENYAR I APRENDRE LLENGÜES

Tot i que es tracta d’un document provisional, us recomano la lectura d’aquests articles que, des del CIREL s’han elaborat.

Van a càrrec de sis experts: Oriol Guasch, Juli Palou, Neus Figueras, daniel Cassany, Glòria Bordoms i Teresa Navés.

Aquesta publicació és el fruit de la recerca universitària, rigorosa i fonamen­tada. I té l’objectiu de difondre’n els resultats, perquè arribin a la pràctica de l’aula i contribuir, així, a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

Els  articles d’aquest recull donen pautes de reflexió i d’acció.

portada2