com hem planificat el projecte

Aquest curs volem donar a conèixer un dels nostres projectes que es porta a terme al primer curs de cicle inicial. Aquest projecte és un dels que ha quedat establert i ja fa quatre anys que es va treballant, amb les seves variacions segons les necessitats.

A primer es treballen els continguts referents a les plantes i quan ens vam plantejar iniciar el treball per projectes vam considerar que una manera de treballar-les era fent-ho més vivencial i, per tant,  muntant un hort i cuidant-lo podíem aprendre molt.

Es va plantejar un repte. I aquest es va fer a través d’una pregunta simple: per què creixen plantes en un jardí o hort i no dins un gerro o al menjador de casa per exemple…?

A partir d’aquí es van crear dos grups de manteniment de l’hort. Dos grups de 1r A i dos de 1r B durant tot el projecte, el qual té una durada anual i un manteniment de dos cops per setmana. El projecte dura tot el curs però per iniciar-lo durant una setmana al setembre es fa treball intensiu per saber què necessita el projecte, les motivacions, participació, respecte per l’hort dels alumnes,  etc.