Metodologia/ implementació. La setmana de la ciència

Ens plantegem unes característiques de les activitats d’avaluació competencials que acompliran:

  • Inclou diferents formes de representar la informació (text, gràfics, símbols, mapes, taules, mitjans audiovisuals, etc.).
  • Requereix, per a la seva resolució, habilitats cognitives de nivells superiors (analitzar, interpretar, justificar, valorar, argumentar, crear…).
  • És diferent de les que s’han utilitzat en el procés d’ensenyament, però és coherent amb el que s’ha fet a l’aula.
  • Demana que l’alumne anticipi o planifiqui les decisions, accions o operacions a fer (permet valorar el procés de raonament de l’alumne).
  • Requereix l’ús integrat de coneixements de diferents àrees.
  • Planteja una tasca o pregunta el destinatari de la qual no és el mateix mestre.
  • L’alumne pot dur-la a terme fent servir tot el material de suport i consulta disponible al seu abast, és a dir, en les condicions amb què habitualment es resoldria en la vida real.

Per desenvolupar el projecte hem treballat amb els alumnes aquests tres aspectes:

  1. Parteix d’una situació relacionada amb problemes que l’alumne podria trobar-se en la vida quotidiana i propera als seus interessos i motivacions. Per tenir en compte els seus interessos i motivacions es podria donar llibertat a l’hora d’escollir el format del producte final.
  2. Planteja tasques o preguntes prou obertes perquè permetin analitzar no només el resultat, sinó també el desenvolupament: Abans de començar a fer el Power Point, hauríem d’haver pactat entre tots els indicadors de la rúbrica d’avaluació final. D’aquesta manera l’alumnat seria conscient del què serà avaluat. També es podria fer una rúbrica d’autoavaluació semblant per fer un seguiment després de cada sessió.
  3. S’admet la possibilitat de fer l’activitat d’avaluació amb flexibilitat o sense limitació de temps: Per ser més flexibles es podria donar llibertat amb el nombre de diapositives i amb els punts a tractar en cadascuna d’elles.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *