Tag Archives: storyboard

STORYBOARD POÈTIC, GUIÓ IL.LUSTRAT D’UN POEMA PER SER RECITAT

poesía

La versió poètica de l’storyboard consisteix en fer un guió tècnic, esquema o itinerari gràfic que expliqui i descrigui el procés que es preveu fer per recitar un poema amb acompanyament gràfic o il.lustració.

Aquest guió tècnic pot constar de,

  • il.lustracions o imatges que expliquin o descriguin el significat del poema mostrant diferents plans. L’objectiu és que serveixi de guió en la preparació de la presentació  que acompanyarà el poema quan sigui recitat (poden ser làmines il.lustrades, o presentació digital com un power, un prezi, una narració digital, un trailer…). La representació o il.lustració gràfica és una estratègia que facilita la comprensió tan de qui recita, com de qui escolta.
  • anotacions o orientacions que fa un mateix i que l’ajudaran a fer una bona recitació o lectura en veu alta. És a dir, escriure i marcar en el text tot allò que es farà mentre es reciti:  on s’enfatitzarà, el ritme que se li donarà al poema, la modulació de la veu …
  • altres comentaris, per exemple si es preveu que hi hagi acompanyaments musicals, sons o veu en off.

Aquí us deixo una proposta per fer amb alumnes de cicle superior.

Storyboard Poètic by Montserrat