Tag Archives: memòria visual

ORTOGRAFIA. COM ACTIVAR LA MEMÒRIA VISUAL

S’acaba de publicar la proposta d’ortografia de l’Alegria Julià,  a l’ARC (Aplicació de Recobriment Curricular).

Aquest programa  pretén posar a l’abast del professorat un conjunt de propostes d’activitats vinculades al currículum.

La bona o mala ortografia és una predisposició en les persones, que està estretament relacionada amb la memòria visual. Les persones que no disposen de manera innata d’aquesta habilitat, l’han d’exercitar per tal d’activar-la. Per a tal fi, es proposen una sèrie d’activitats. Els dictats són una eina molt eficaç per a fixar l’ortografia, sobretot si es fan dictats preparats, dictats de paraules amb alguna dificultat concreta, dictats memorístics… I sobretot, el més important és fer lletrejar les paraules equivocades. Per aconseguir una major eficàcia, cal que lletregin la paraula començant pel final, de manera que no es puguin ajudar de la memòria auditiva, així ens assegurem que funciona la memòria visual.

Feu-hi un cop d’ull perquè val molt la pena!