Tag Archives: literatura universal

LITERATURES UNIVERSALS

Material molt interessant que facilita estratègies i recursos per a treballar la literatura tant a l’ensenyament primari com a l’ensenyament secundari, obligatori i postboligatori.

Es tracta d’una sèrie de 8 opuscles dedicats a diverses tradicions literàries no eurocèntriques Les altres literatures universals, del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics.

Els opuscles pretenen ampliar el coneixement dels docents sobre aquestes literatures, amb el propòsit final d’ajudar a posar en valor la tradició cultural dels alumnes d’origen estranger davant de la resta de companys de l’aula ordinària i del centre.

Cada opuscle fa una aproximació a la literatura d’una zona geogràfica diferent. La selecció d’aquestes literatures s’ha fet tenint en compte la procedència dels col·lectius més nombrosos dins l’alumnat d’origen estranger del nostre sistema educatiu.

 

 

  1. La literatura occidental i les altres tradicions universals
  2. Les literatures occidentals. Europa, Amèrica del Nord i Iberoamèrica
  3. Les literatures del Magreb
  4. Les literatures de l’Àfrica negra
  5. Les literatures de l’Orient Mitjà
  6. Les literatures de l’Àsia: la Xina i el Japó
  7. Les literatures de les illes de l’Extrem Orient
  8. Les literatures ameríndies