Tag Archives: competència literària

LA FORMACIÓ LITERARIA A PRIMÀRIA

Il.lustració de Xuan loc Xuan

La competència literària es desenvolupa a partir de les satisfaccions, els estímuls, les emocions, etc, que provoca la lectura de textos iteraris. No es tracta d’una competència que es fomenti seguint unes normes, sinó que es desenvolupa a partir de la lectura lliure i autònoma.

Per a potenciar-la són necessaris moments de conversa per parlar dels llibres i del llenguatge dels textos dels llibres que es llegeixen, de manera que això permeti l’intercanvi entre els diferents perfils de lectors

Segons la forma com els nens i nenes es relacionen amb els textos i els llegeixen es pot establir sis tipus de lectors (Pike 2003; citat a Silva-Díaz, 2005: 102):

  • Lector associatiu: relaciona el que llegeix amb la seva pròpia experiència. El text és un estímul.
  • Lector investigador: es predisposa a elaborar hipòtesis i a resoldre El text és una oportunitat per imaginar.
  • Lector especulatiu: es distancia del text, gaudeix amb la complexitat.
  • Lector afectiu: se sent atret pel to i els elements afectius del text.
  • Lector cognitiu: sent interès per l’esforç mental que suposa desxifrar el significat del text.
  • Lector passiu: no reacciona davant del text, ni com a estímul emotiu ni cognitiu.

És important que aquests diferents perfils de lectors interaccionin, i així afavorir la interpretació compartida dels textos. En aquest sentit, m’agrada el quadre que proposa Mendoza on es fa visible com,

  • abans de llegir es fa una precomprensió del text i s’activen estratègies lectores com la de fer hipòtesis o anticipar.
  • en el moment de llegir és quan cal una comprensió plena del text i quan s’activen estratègies lectores com fer inferències i connexions,
  • i després de llegir és quan el lector pot fer una interpretació i reflexió sobre el text.

Font: tesi doctoral Lectures literaries de Vanesa Amat

Per incidir en la competència literària cal que a totes les edats, els infants i joves tinguin a l’abast la possibilitat de sisposar d’un bon fons bibliogràfic (a la biblioteca personal, a la d’aula, a la de l’escola).

Feu una mirada als documents La lectura en un centre educatiu, i El temps de lectura a primària. Ambdós donen orientacions clares i precises sobre com abordar la lectura literària a primària.

També us convido a fer un cop d’ull a les Agendes de lectura (5è i 6è), editorial Teide, que juntament amb la Margarida Falgàs i la Rosa Marzo vàrem elaborar amb la finalitat  de potenciar el valor literari de la lectura a primària.