…i els protagonistes què en pensem?

Per concloure el projecte dels falcons, vam voler escoltar la veu dels alumnes i els vam enregistrar. Com a protagonistes de l’aprenentatge que han construït volíem que ens expliquessin amb les seves pròpies paraules tot el procés i com el van viure.

El resultat és el següent.

 

DEMANEU, DEMANEU I VEUREU!

L’avaluació s’ha realitzat a través de les evidències recollides al llarg del procés. Aquestes han estat:

 • L’observació directa a l’aula a través de graelles: el treball en grup, la implicació en les diferents activitats realitzades…
 • Els vídeos gravats de l’exposició.
 • Moments de reflexió entre els alumnes.

La rúbrica autoavaluativa del procés

I JA HO TENIM!

Com a producte final s’han realitzat diferents activitats:

 • Un mural de classe amb tota la informació recollida.
 • Juntament amb tota l’escola, s’ha organitzat la cantada referent als animals amb les cançons composades per cada classe.
 • Per concloure el projecte, ens va visitar un Falconer amb els seus 3 falcons, i ens va acabar d’explicar altres curiositats relacionades amb aquests animals. Cada nen va tenir la oportunitat de fer-se una foto amb un falcó pelegrí.

L’última activitat del projecte ha estat una visita a la Granja Natura de Navàs on els alumnes han pogut experimentar, observar, indagar… sobre diferents animals, entre ells el falcó pelegrí

 

UN, DOS, TRES… FALCONERS A L’ACCIÓ!

Un cop introduït el projecte amb tots els alumnes de l’escola ( a través de les Colònies), s’han realitzat diferents tasques al llarg del curs:

 1. Per parelles van buscar informació general del Falcó per realitzar la fitxa tècnica. A partir d’aquí es va confeccionar amb tot el grup classe. Aquesta fitxa es va imprimir i s’ha posat a la porta de classe perquè tots els alumes puguin conèixer les característiques principals de l’animal (Àmbit de Medi).
 2. Es van repartir diferents aspectes de l’animal per aprofundir en el seu coneixement (Àmbit de Medi).
 3. Un cop buscada la informació i documentada, la van exposar de manera oral i amb suport TAC davant el grup classe per així compartir el coneixement (Àmbit de Llengua i Àmbit Digital).
 4. A través de la recerca d’informació, els alumes van composar una cançó relacionada amb el Falcó Pelegrí.
 5. Una de les curiositats més destacables és que és l’animal més ràpid del món. Per aquest motiu, es va fer una gràfica comparativa de velocitat entre diferents elements (animals, transports i persones).

HO FEM AIXÍ…

La metodologia que s’ha portat a terme ha anat variant segons les tasques a realitzar. S’ha treballat en gran grup i en parelles. Aquests grups els han escollit els propis alumnes. El paper del mestre ha estat en tot moment de guia de l’aprenentatge.

La intenció d’aquest projecte ha estat aprofundir en el coneixement del Falcó Pelegrí, temàtica escollida pels propis alumnes.

Les diferents tasques han estat seqüenciades i temporalitzades a partir del 2n trimestre. S’ha tingut en compte englobar els diferents àmbits ( Medi, Lingüístic, Artístic, Digital i Matemàtic).

Els alumnes han partit de la recerca d’informació per internet, llibres, revistes i persones especialitzades (agents forestals, famílies…).

L’Espai utilitzat per desenvolupar el projecte ha estat majoritàriament l’aula de 5è, tot i que segons les tasques s’han utilitzat altres entorns ( Zoo dels Pirineus, Granja Natura de Navàs, exterior de l’escola i altres aules de l’escola…).

SOM-HI FALCONERS, SORTIM DEL NIU!

A finals del curs passat, tot l’alumnat de l’escola va escollir una temàtica per treballar aquest curs. La major part va triar treballar Els Animals.

Per presentar la temàtica del curs, durant una setmana es van anar donant pistes relacionades amb els animals del nostre entorn ( diferents tipus d’aliment, de pells, caus i nius…) acabant amb una assemblea a nivell d’escola i una petita exposició que donava per iniciat el projecte.

Posteriorment, vam anar de colònies al Zoo dels Pirineus per poder conèixer diferents animals propers.  Allà, els alumes van tenir l’oportunitat de motivar-se en la temàtica i adquirir coneixements per poder escollir sobre quin animal volien aprofundir en el seu estudi.

Cada aula va escollir 3 animals i el més votat va ser el que va donar nom a les respectives classes.

A partir d’aquí, els mestres de cada cicle ens hem coordinat per tal de planificar els objectius i continguts prioritaris del projecte.

ELS FALCONERS DE L’ESCOLA

Som l’Escola Pública Les Basseroles de St Miquel de Balenyà. Estem organitzats per cicles ( petits, mitjans i grans) amb un total de 117 alumnes.

Aquest any, el projecte d’escola és “ELS ANIMALS DEL NOSTRE ENTORN”. Cada grup classe ha escollit un animal diferent i ha portat a terme el seu projecte.

Per documentar els projectes realitzats hem creat 2 grups de treball; un desenvolupa un projecte de l’aula del cicle dels mitjans, i l’altre del cicle dels grans. En aquest cas, us presentem el Projecte del “Falcó Pelegrí”, que ha portat a terme el grup de 5è (Cicle dels grans).