PLANIFICACIÓ: L’habitatge

La planificació del projecte comença a finals del trimestre anterior, on a partir d’una sessió oral amb l’alumnat es posa de manifest quines són les seves necessitats i preocupacions per aprendre. El professorat, posteriorment, agafa les idees i estableix treballar el projecte de l’habitatge, abraçant totes les possibilitats reals que es poden trobar a la ciutat relacionat amb aquest tema.

Un cop decidit el títol del projecte es traça la línia general a seguir, amb l’objectiu de poder aconseguir que l’alumnat, de manera autònoma, sigui capaç de resoldre situacions reals relacionades amb l’habitatge (lloguer, compra i venda de mobles, gestió de les deixalles…). Es portarà a terme a partir de sessions pràctiques a l’aula combinades amb sortides a l’exterior i visites al mateix centre, sempre relacionades estretament amb la línia del projecte i el màxim de significatives per a l’alumnat.

La logística del projecte passa per una bona coordinació entre el professorat, amb una sessió setmanal on es debat sobre el procés i s’encara la següent setmana, a partir de les vivències a l’aula. Totes les sessions tenen cabuda a través d’una  graella penjada i compartida al drive per tot el professorat.

QUI SOM: CFA Montseny

Una part del claustre del CFA Montseny està format per quatre mestres d’Educació Primària. Aquest conjunt de persones, que forma part de l’equip impulsor del centre, és el responsable de coordinar els grups d’Instrumentals i Català. Concretament, ens referim a 9 grups distribuïts en diferents franges horàries:

  • Instrumental 1: matí i tarda.
  • Instrumental 2: matí i tarda.
  • Instrumental 3: matí i tarda.
  • Català 1 oral: matí.
  • Català 1: matí.
  • Català 2: matí.

Aquest és el segon any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Ens hi vam inscriure per la necessitat de repensar el plantejament didàctic del centre amb la intenció d’enfocar-lo cap al treball per projectes.

Ja l’any passat vam treballar-hi amb tots els grups i aquest curs pretenem consolidar aquesta metodologia, aprofundint i millorant, sobretot, els criteris i indicadors d’avaluació de manera que siguin més competencials. Encara ens falta recorregut per aconseguir-ho, però creiem que estem en la línia.

Planificació del documental “A l’altra banda de la via”

El primer dia de classe s’exposa a l’alumnat que durant aquell trimestre han de realitzar un documental on seran implicades les matèries de socials (Moviments migratoris), Català i Tecnologia. Els diem que per tota la part tècnica vindrà una persona experta que ens explicarà la teoria audiovisual i ens conduirà pel procés de gravació i muntatge.

Amb aquestes premisses l’alumnat ha de pensar què vol explicar sobre moviments migratoris, en català i cal introduir algun aspecte de la tecnologia.

L’alumnat, acompanyat pel professorat implicat, ha decidit que farà el documental sobre la història del barri a través de la seva escola, situada en barri d’acollida de persones immigrants. També es planteja construir la maqueta del barri.

Un cop triada la temàtica i el fil conductor, es treballa el guió, a qui fer entrevistes, on gravar, la veu en off…, tot utilitzant el català com a llengua vehicular.

Aquesta proposta garanteix els interessos reals de l’alumnat ja que elles i ells trien què volen explicar, qui entrevistaran, com ho faran, on rodaran, on cercaran la informació, etc.

Amb l’alumnat es va reflexionant tot allò que va aprenent i també es comparteix des de l’inici com serà l’avaluació del projecte.

La idea és que el documental s’estreni a la festa de final de curs, es comparteixi a les xarxes socials i es pugui presentar a algun concurs.

Qui som? Professorat implicat en documental “A l’altra banda de la via”

Som el professorat de les matèries de Llengua catalana, Tecnologia i Moviments migratoris del  GES (Graduat en Educació Secundària) de l’escola d’adults Montseny i formem part de l’equip impulsor de la XCB. hem acompanyat el nostre alumnat del segon nivell en l’elaboració del projecte documental “A l’altra banda de la via”. Aquest és el segon projecte documental que realitzem al nostre centre. Ens vam iniciar  el curs passat amb un projecte documental anomenat “Ment oberta, món obert” on exploràvem i documentàvem diferents experiències migratòries reals.

En aquest nou projecte hem volgut anar enrere en el temps per conèixer la història de la nostra escola i el barri on està ubicada, les “cases barates” de Vic.