AVALUACIÓ

Davant de la necessitat d’avaluar com treballen i aprenent els nostres alumnes hem dissenyat alguns instruments d’avaluació inicial, formativa i final per tal de donar respostes als objectius proposats a inici de curs.

En un primer moment s’utilitza un informe KAPSI per tal de concretar els objectius fent partícip a l’alumne d’aprenentatge sobre que s’espera que aprengui. També s’utilitza per a fer diagnòstic del punt de partida i comprovar els èxits i resultats fruit del procés d’aprenentatge.

Durant el procés s’ha emprat un full de seguiment per part de les tutores en el que s’observa en diferents moments de l’elaboració del projecte la participació, l’actitud, l’aprenentatge i l’execució de les diferents tasques que duu a terme l’alumnat; d’aquesta manera es pot anar reconduint el procés d’aprenentatge de cada alumne.

A través de la rúbrica que han elaborat els mateixos alumnes prèviament a la construcció de la línia del temps (mural) corresponent a les diferents etapes de la història del cinema, decideixen els criteris d’avaluació, s’autoavaluen i es coavaluen.

Al finalitzar totes les activitats proposades pel projecte els alumnes reprenen el qüestionari KAPSI per tal d’autoavaluar el seu propi d’aprenentatge i adquirir satisfacció per l’evolució positiva al llarg del procés.

 

PRODUCTE FINAL

En finalitzar el projecte d’“El cinema”, hem obtingut diferents productes els quals s’han plasmat de diverses maneres. Entre altres, s’han realitzat grans murals que donen resposta a totes aquelles curiositats que tenien els nostres alumnes, una línia cronològica de la història del cinema, zoòtrops, ombres xineses, sessions de cinema i, lògicament, no podíem finalitzar aquest projecte sense fer un curtmetratge.

Així que, després de tot el curs investigant sobre el tema en qüestió, els alumnes de cicle superior han elaborat per grups, un petit curtmetratge on han posat en pràctica diferents continguts per a fer la preproducció, la producció i la postproducció d’un film.

En la fase de preproducció, es va fer la planificació del guió. Això volia dir que havien de posar-se d’acord per trobar una idea per al curtmetratge. Decidir de quin gènere es tractaria, quins serien els personatges, com s’estructuraria la història, fer-ne l’escaleta i, finalment, redactar el guió.
Un cop van tenir enllestida la primera fase, es van organitzar per a la fase de producció. En aquesta fase de rodatge, els actors van posar en escena el guió mentre uns altres gravaven.

Finalment, un cop van tenir totes les escenes gravades, van dedicar-se a editar el curt. Una feina entretinguda que requereix el domini de les TIC. No solament es tracta d’unir peces sinó que també s’hi han de fer retocs, afegir text, efectes especials i música.

En aquest moment, els alumnes es troben en la fase d’edició. Una vegada estiguin tots els films editats, els reproduiran a la gran pantalla!

En breu us posarem l’enllaç per a visualitzar els curtmetratges però, de moment, aquí teniu un petit recull de les activitats que s’han realitzat.A EDUCACIÓ INFANTIL

Accés a la web del centre:

BENVINGUTS AL POMPEU FABRA


• Decoració portes i ambientació dels espais d’educació infantil.
• Festival de Nadal.
• Elaboració joguines òptiques.
• Ombres xineses.
• El dia de la poesia. Gravació d’un poema relacionat amb el cinema.
• Sortida Penelles.
• Jornades Culturals.
o Taller Oscars
o Venda i compra d’entrades cinema.
o Projecció cinematogràfica a les aules amb crispetes.
o Photocall.
o Entrega d’Oscars.
o Ball de gala.
• Creació STOP MOTIONS.
• Sortida Caixafòrum “ El cinema i emocions, un viatge a la Infància”.

Elaboració d’un dossier de treball individual.
Maleta amb material didàctic “ Precinema a infantil” cedida pel Servei Educatiu del Vallés Oriental II.

IMPLEMENTACIÓ

Donat que cada curs escollim un projecte interdisciplinar a nivell de centre, és costum deixar triar als alumnes el tema que volen treballar segons les inquietuds i interessos que els somou i els motiva, de cara al curs vinent.

A nivell d’aula, escollim el tema que més interessa i, després de posar-ho en comú amb tots els altres cursos, es trien els tres de més interès. Posteriorment es porta a terme una votació per part de tot l’alumnat del centre i  els resultats es fan coneixedors abans de finalitzar el curs.

Iniciem el projecte tot fent una pluja d’idees dels coneixements previs de l’alumnat mitjançant el Què en sabem?, per arribar a l’aprofundiment a fi de trobar respostes als seus interessos i motivacions tot preguntant: Què en volem saber?

La informació que facilita el progrés del nostre projecte  s’ obté mitjançant sortides, visites de professionals al centre, cerca d’informació amb la utilització de les noves tecnologies ( tauletes digitals), activitats i tallers duts a terme a l’ aula  i d’altres informacions que han cercat a casa.

La nova informació es relaciona amb els coneixements previs dels alumnes mitjançant: murals d’aula que permeten relacionar els coneixements de forma visual, línies del temps, glossaris, exposicions artístiques,….

Aquest projecte s’ha dut a terme de forma interdisciplinària en treballar competències transversals, en què l’activitat competencial n’és punt de partença i desenvolupament, tot tenint en compte les dimensions a treballar.

Les activitats han abraçat una ampli ventall tipològic, des del caire més artístic i matemàtic al lingüístic i social, tot tenint present que l’alumne és el protagonista del seu  aprenentatge i en el qual, el mestre, esdevé guia del procés.

Algunes de les activitats realitzades han estat:

 • Visualització i cinefòrum.
 • Decoració de portes temàtiques.
 • Elaboració de joguines òptiques ( taumatrop i zoòtrop)
 • Planificació, organització, elaboració i gravació de curtmetratges.
 • Storyboard: planificació gràfica d’una escena.
 • Estudi dels plans: fem de càmeres.
 • Entrevistes a experts relacionats amb el món del cinema.
 • Biografies d’actors i directors de cinema.
 • Elaboració de la línia del temps sobre la història del cinema.
 • Dramatitzacions de teatre utilitzant les ombres xineses.
 • Elaboració de curtmetratges d’animació utilitzant la tècnica Stop-Motion.
 • Lectures comprensives a través de la història del cinema, noticies sobre premis cinematogràfics,…
 • Cerca d’ informació i elaboració de taules sobre els oficis del cinema: contrastant la informació que sabem i ampliant amb els nous coneixements trobats.
 • Gimcanes de cinema: memoris de pel·lícules, joc de les cadires musicals ( bandes sonores), jocs endevinar títols pel·lícules,….
 • Planificació del tallers per la setmana cultural relacionats amb el món del cinema: maquillatge de pel·lícules,….
 • Cloenda final, convertint l’escola en un cinema, on tots alumnes accedien a les sales amb la prèvia reserva de la seva entrada.
 • Escolta activa i anàlisi musical de bandes sonores.
 • Instrumentalització ( flauta ) de bandes sonores.

METODOLOGIA

En acabar el curs anterior i, mitjançant una votació general de tot  l’alumnat del centre, es va escollir el projecte interdisciplinari que es duria a terme aquest curs 2018-2019, el guanyador  de la qual va ser “Llums, càmera i acció…” (El cinema).

El desenvolupament del projecte s’ha fonamentat en la recerca i la investigació per part de les i els alumnes;  i en el qual,  l’aprenentatge significatiu i el procés reflexiu, n’han estat veritables pals de paller. Donat que l’alumnat n’és el protagonista, el projecte s’articula i es construeix tant de les situacions properes com de les inquietuds llurs que n’han permès la interrelació en l’ampli context de la seva vida quotidiana.

El professorat actua com a guia i mediador, intervé quan es requerit per l’alumnat a fi de  reconduir el procés d’ensenyament-aprenentatge; mitjançant la realització de preguntes adequades, amb l’objectiu d’activar i incentivar la recerca d’informació en el  procés de treball.

Metodològicament, les activitats s’han dut a terme mitjançant petits grups cooperatius (4-5 membres), encarregat de la distribució de les diferents tasques que, posteriorment, s’han posat en comú en gran grup. En moments puntuals també s’ha treballat per parelles.

Encara en aquest aspecte, hem de tenir ben present l’ús de tauletes i ordinadors, no només com a eines de treball, sinó també com a recurs essencial en la recerca d’informació i l’elaboració de textos i presentacions digitals, que han permès tant el treball en diferents aspectes de la competència digital com el coneixement i ús de diferents programaris (softwares).

La munió de treballs i activitats han estat publicades al bloc de l’escola, de manera que les famílies n’han estat partícips durant tot el curs escolar.

Finalment, cal esmentar com la setmana cultural del centre ha estat relacionada amb el projecte, amb el disseny de taller i activitats; la cloenda de la qual va raure en una mena de “transformació” del centre escolar en un cinema, amb tots els seus elements: la cartellera, les sales, les entrades… i on els alumnes havien de protagonitzar tot el procés, des de la tria de les pel·lícules a la “compra” dels tiquets d’entrada; àdhuc de les crispetes!

PLANIFICACIÓ

El nostre projecte interdisciplinari té com a objectiu treballar un tema en comú tota l’escola i al llarg de tot el curs.

Al mes juny, a partir d’una pluja d’idees, s’escullen els temes més proposats pels alumnes i es duu a terme una votació de tot l’alumnat excepte sisè, ja que el curs vinent no es trobaran a l’escola.

El projecte s’inicia el primer trimestre amb una activitat per saber què en saben els alumnes i què en volen saber sobre el tema a treballar. Es demana que busquin informació a casa i la portin a la classe (la seva aportació es valora molt positivament) i s’exposa en un mural o racó a l’abast de tothom.

A partir d’aquí, s’elaboren les activitats per treballar en els diferents àmbits al llarg de tot el curs tenint en compte els interessos dels alumnes de cada nivell.

Algunes activitats comunes a tota l’escola relacionades amb el projecte són:

 • La programació d’una sortida per tal d’enriquir els coneixements i fomentar la motivació.
 • La decoració de l’escola.
 • El festival de final del primer trimestre.
 • La relació de les poesies treballades pel dia mundial de la poesia amb el projecte.
 • Les jornades culturals, on s’hi realitzen diferents tallers.
 • Elaboració d’un dibuix relacionat amb el tema per la portada de l’agenda escolar per al curs següent.

La valoració d’aquest projecte es realitza al final de curs.