CRÈDIT DE SÍNTESI DE 1r D’ESO: “ I FÒRUM DE CULTURA I MEDI AMBIENT DELS POBLES DE LA MEDITERRÀNIA”

PROPOSEM I ORIENTEM ! 

El professorat del grup impulsor responsable de desenvolupar el crèdit síntesi de 1r d’ESO,  va elaborar la proposta i un conjunt de pistes per si l’alumnat les necessitava al llarg del procés d’execució de la proposta.

LA PROPOSTA.

El 2019 és any de quinquennals i l’ajuntament d’Ulldecona ha estat convidat a participar en el  I Fòrum de cultura i medi ambient dels pobles de la Mediterrània.

Es tracta d’una fira que es celebrarà  a l’illa de Malta els propers 28, 29 i 30 de juny de 2019 i en la qual una delegació d’Ulldecona hi haurà d’anar per presentar el nostre poble.

A l’oficina d’informació i turisme estan saturats de feina i han proposat que l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut elabori, per equips, diferents propostes per a presentar a l’esmentada fira.

De totes les propostes se n’escollirà una per classe per presentar als membres del consistori per tal que triïn quina delegació d’alumnes es desplaçarà a Malta. A més de l’exposició del projecte, també caldrà presentar un pressupost de la despesa que suposaria per a l’ajuntament que el vostre grup fos l’escollit ja que tindreu totes les despeses pagades (desplaçament, allotjament i manutenció a pensió completa), per donar a conèixer el nostre poble als assistents al I Fòrum de cultura i medi ambient dels pobles de la Mediterrània.

Si us encalleu en el camí de l’elaboració de la proposta, demaneu pista al tutor/a del grup, tenen un sobre de pistes

LES PISTES

1 Heu pensat en tot el patrimoni històric que tenim a Ulldecona? (edificis amb entitat històrica i/o cultural, jaciments arqueològics…)
2 No us oblideu d’esmentar les diferents entitats culturals (Orfeó, Banda de música, Centre cultural i recreatiu, La Passió…)
3 Remeneu la cartellera cultural del nostre poble a veure que us trobeu…
4 Investigueu sobre les tradicions i costums (balls, agrupacions, instruments…)
5 Tingueu en compte les vostres festes quinquennals (forma de decorar els carrers)
6 Sabeu de l’existència de la riquesa natural que ens envolta? (Riu Sénia, Serra del Montsià, La bassa de l’ermita, les oliveres mil·lenàries…).
7 Quina és la vegetació i la fauna que podem trobar al voltant d’Ulldecona?
8 Sabeu quines roques i minerals predominen al nostre territori?
9 Sabeu quines formes de relleu caracteritzen el terme municipal d’Ulldecona?
10 Coneixeu les mesures sobre protecció del medi ambient que es prenen al nostre poble? Col·laborem amb aquestes mesures? Anem cap a la sostenibilitat?
11 Sabeu quin sector econòmic destaca a Ulldecona ?
12 I del comerç, que en sabeu?
13 Només es practica futbol a Ulldecona? Hi ha altres opcions, en el nostre entorn natural, per poder realitzar activitat física ?

 

15 Sabeu què és la cuina tradicional? En sabeu cap plat o postres?
16 Mira els companys de l’aula, tots han nascut a Ulldecona? Podríeu parlar de la riquesa multicultural de la qual formeu part.
17 I els iaios i les iaies? Que ens poden ensenyar? Memòria històrica.
18 Com es pot arribar al poble? Principals comunicacions .
19 Hi ha companys que venen en bus al centre. No viuen a Ulldecona?
20 No oblideu comentar els diferents equipaments socials que tenim (centres Educatius, Sanitari…)
21 Tenim personatges famosos? (del present i del passat)
22 Heu calculat el pressupost del viatge?

 

 

CRÈDIT DE SÍNTESI DE 3r D’ESO: “1a FIRA DE TURISME INTERCOMARCAL DE STARTUPS”

MARQUEM PAUTES!

El professorat del grup impulsor, responsable de desenvolupar el crèdit síntesi de 3r d’ESO, va elaborar un conjunt de pautes que guiaren l’alumnat en l’execució de la seva proposta. Aquestes pautes són les següents:

ÉS IMPORTANT QUE:

o Feu una pluja d’idees i decidiu quina proposta turística creareu i com presentareu el producte final.

o Planifiqueu les tasques de la setmana (dia per dia).

o Aprofiteu les habilitats de tots els membres del grup.

o Reviseu la feina feta el dia anterior i ajusteu la planificació.

o Tots els membres del grup han de saber els acords presos i les tasques que realitzeu.

o Documenteu la feina diària en un vídeo i un conjunt de fotos, que haureu de penjar al vostre Google Sites (ALERTA AMB L’ORTOGRAFIA I L’EXPRESSIÓ ORAL I CORPORAL!!!!)

o Feu atenció a les rúbriques d’avaluació, són una pista molt valuosa i us serviran de guia.

o Perquè el grup funcioni, és important definir uns rols, de manera que cadascú conegui quines són les seues responsabilitats i les de la resta de membres. En això us ajudarà el/la tutor/a del grup abans de començar el treball.

o Cada matí, en començar el dia, haureu de revisar com ha anat el dia anterior (assistència, participació…) del grup i també planificar què fareu aquell dia. Empleneu els fulls de treball i assistència a l’apartat de rúbriques i pengeu-lo cada dia al Google Sites

o Si durant la setmana us quedeu en blanc i no sabeu per on anar, podeu consultar el decàleg.

Crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO: el repte de nous reptes

   AVALUACIÓ

L’avaluació, entesa com un instrument per aprendre, s’ha incorporat durant la realització del projecte amb els objectius següents :

 • Permetre als alumnes fer una regulació del propis aprenentatges
 • Procurar millorar les seves produccions
 • Aconseguir fer una valoració qualitativa de les diverses tasques realitzes.

Per a dur a terme aquesta avaluació competencial, formativa i formadora hem elaborat, per al  crèdit de síntesi de 1r de l’ESO i de 3r de l’ESO, un dossier d’avaluació que consta dels següents instruments i rúbriques:

 • Graella de recollida de les dades globals de l’avaluació
 • Graelles del seguiment del treball diari
 • L’últim dia : EL GRUP VALORA!!!!
 • L’últim dia: EL PROFESSORAT VALORA!!!
 • L’últim dia :COAVALUACIÓ PROFESSORAT-ALUMNAT
 • Avaluació de les competències

Tot seguit teniu alguns exemples de les rúbriques elaborades

Coavaluació  de I ‘exposició del producte final
Barems Assoliment Satisfactori (AS) Assoliment Notable (AN) Assoliment Excel·lent (AE)
Presentació dels components i explicació de com han organitzat el treball Es presenten però no expliquen clarament com s’han organitzat Es presenten i expliquen I ‘organització, però amb un to massa col·loquial Presentació i organització correcta
Col·laboren tots Només parlen 2 membres del grup Parlen tots però no per igual Tots parlen per igual
Utilitzen un registre adequat Barregen registre col·loquial i estàndard Predomina l’ús correcte del registre estàndard i especialitat de la matèria Fa servir amb facilitat vocabulari i expressions molt correctes
Remarquen els conceptes importants Només remarquen algun concepte i no sempre és el més important Remarquen alguns conceptes importants, però se’n deixen alguns Remarquen tots els conceptes importants de manera clara
Discurs fluid, sense interrupcions ni repeticions Discurs poc fluid. De tant en tant s’interromp; es repeteixen Discurs bastant fluid Discurs fluid, àgil
Valoració Total
Professorat/alumnat

avaluador

Crèdit de síntesi de 1r d’ESO: I Fòrum de cultura i medi ambient dels pobles de la Mediterrània.

OBJECTIUS

Durant el segon i el tercer trimestre hem desenvolupat diversos projectes entre els que destaquem els següents: revisar el crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO amb la finalitat de plantejar en aquests nivells un treball per projectes; i des de l’àmbit d’educació física el projecte “som com som”.

Pel que fa al crèdit de síntesi de primer, el fil conductor és el següent lema: “Humans i medi a Ulldecona, història d’una relació” Els objectius són els següents:

 • Situar Ulldecona dins del context mediterrani.
 • Observar diferents elements que configuren el paisatge d’Ulldecona: situació geogràfica, descripció de l’entorn (llocs d’interès, patrimoni històric, artístic i natural, relleu, etc.)
 • Descobrir alguns aspectes de I’activitat humana a Ulldecona: economia, costums, tradicions, cuina, associacions, manifestacions artístiques (música, teatre, etc), oci, esports…
 • Valorar quines coses fem bé i malament en relació al patrimoni natural i proposar quin entorn voldríem deixar a les generacions futures i entendre l’impacte ecològic i visual que les pedreres han produït a la comarca del Montsià, però a la vegada la importància econòmica que han suposat per Ulldecona; és a dir, prendre consciència de l’ impacte de l’espècie humana en el medi.
 • Exposar oralment amb els mitjans que vulguin (pòster, vídeo, power point, prezi, teatre, exposició de murals, etc) el resultat del projecte.
 LA PROPOSTA

El 2019 és any de quinquennals i l’ajuntament d’Ulldecona ha estat convidat a participar en el  I Fòrum de cultura i medi ambient dels pobles de la Mediterrània.

Es tracta d’una fira que es celebrarà  a l’illa de Malta els propers 28, 29 i 30 de juny de 2019 i en la qual una delegació d’Ulldecona hi haurà d’anar per presentar el nostre poble.

A l’oficina d’informació i turisme estan saturats de feina i han proposat que l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut elabori, per equips, diferents propostes per a presentar a l’esmentada fira.

De totes les propostes se n’escollirà una per classe per presentar als membres del consistori per tal que triïn quina delegació d’alumnes es desplaçarà a Malta. A més de l’exposició del projecte, també caldrà presentar un pressupost de la despesa que suposaria per a l’ajuntament que el vostre grup fos l’escollit ja que tindreu totes les despeses pagades (desplaçament, allotjament i manutenció a pensió completa), per donar a conèixer el nostre poble als assistents al I Fòrum de cultura i medi ambient dels pobles de la Mediterrània.

Crèdit de síntesi de 3r d’ESO: 1a Fira de turisme intercomarcal de Startups”.

OBJECTIUS

Durant el segon i el tercer trimestre hem desenvolupat diversos projectes entre els que destaquem els següents: revisar el crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO amb la finalitat de plantejar en aquests nivells un treball per projectes; i des de l’àmbit d’educació física  el projecte “som com som”

Respecte al crèdit de síntesi de 3r el títol del projecte és el següent: “1a Fira de turisme  intercomarcal de Startups”. Els seus objectius són els següents:

 • Promocionar les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Baix Maestrat tant pel que fa al seu paisatge natural i biodiversitat, com cultural, històric, gastronòmic, folklòric, artístic, aventura, etnològic, lúdic, esportiu, familiar, adaptat, literari…
 • Observar diferents elements que configuren el paisatge de les comarques anomenades en el paràgraf anterior: situació geogràfica, descripció de l’entorn (llocs d’interès, patrimoni històric, artístic i natural, relleu, etc.).
 • Posar en rellevància alguns aspectes de l’activitat humana d’aquests llocs: economia, costums, tradicions, cuina, associacions, manifestacions artístiques (música, teatre, etc), oci,esports…
 • Reconèixer de quins recursos turístics disposen estes comarques per poder portar endavant el vostre projecte (allotjament, mitjans de transport, oficines de turisme, museus,restaurants…).
 • Valorar quines coses fem bé i malament en relació al patrimoni natural i proposeu quin entorn voldríem deixar a les generacions futures per a un turisme més sostenible i inclusiu.
 • Exposar oralment amb els mitjans que vulguin (Google Sites, pòster, vídeo, power point, prezi, teatre, exposició de murals, etc) el resultat del projecte .

LA PROPOSTA

S’acosta I’estiu i el territori es molt mes que les oliveres mil·lenàries. Cal propostes turístiques renovades per a un turisme de qualitat. És per això que el Consell Comarcal del Montsià  convoca una fira de projectes turístics per al nostre territori. D’entre totes les propostes presentades es votaran les tres millors, es duran a la pràctica i es donarà un premi en metàl·lic*.

Cal tenir molt present per a la realització del projecte els següents requisits:

 • Haureu d’elaborar un projecte turístic i defensar-lo en la fira que tindrà  lloc el dia 3 de juny a les 12 del migdia al saló d’actes de l’institut.
 • Cada grup disposarà d’un espai per muntar un estand on defensarà la seua proposta turística, amb tots els suports que cregui convenient (web, blog, díptics, anuncis publicitaris). Caldrà que tingueu en compte els destinataris d’aquestes propostes.
 • De totes les propostes turístiques possibles, haureu de triar-ne 3 per incloure- les al vostre projecte.

* El premi en metàl·lic dependrà del remanent del pressupost anual. Ha de ser aprovat pel ple

 

Crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r: d’ESO el repte de nous reptes.

IMPLEMENTACIÓ: INFORMEM I ENS POSEM EN MARXA! 

La setmana anterior al crèdit de síntesi es va convocar un claustre i es va informar del procés d’implementació del projecte a tot el professorat. Així mateix, l’alumnat de 1r i de 3r d’ESO va ser informat també, abans del dia d’inici del crèdit de síntesi, pel professorat corresponent.

La metodologia que hem fet servir és la del treball cooperatiu. Els grups-classe s’han organitzat en grups heterogenis de 4-5 alumnes que han tingut assignat una/un  tutora/tutor durant tot el projecte. A més, en cada classe hi ha hagut una professora o un professor que anava canviant cada hora, i han estat presents en tot moment les  professionals de suport educatiu que han donat suport a l’alumnat  amb necessitats educatives específiques.

El crèdit de síntesi es va dur a terme del 28 de maig al 3 de juny.  Els quatre dies de treball a classe van estar combinats amb algunes visites fora del centre, i el  5è dia es van fer les exposicions orals dels treballs.

Visita a l’oficina de Turisme d’Ulldecona

 

 

Crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO: el repte de nous reptes

PLANIFICACIÓ

El treball de revisió i nou plantejament del crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO s’ha dut a terme pel professorat del grup impulsor. Ha estat  desenvolupat durant el segon trimestre del curs, els dimecres per les tardes.

En la primera reunió vam fer dos grup de treball tenint en compte els nivells que impartia el professorat implicat, de manera que estiguessin representades el màxim d’especialitats. Una vegada definits els grups, passarem a revisar cada crèdit de síntesi. En un principi volíem aprofitar algunes coses del que ja teníem però vam decidir que si el que volíem era emprendre  un treball per projectes havíem de plantejar un repte a l’alumnat, no un seguit de preguntes, que és com estaven  plantejats els anterior crèdits de síntesi. Una vegada va quedar clar el que volíem fer,  s’organitzarem per desenvolupar:

 • La proposta del projecte
 • La metodologia
 • L’avaluació
 • Les eines i instruments de treball que oferiríem a l’alumnat
 • El procediment d’actuació i intervenció a l’aula
 • El traspàs d’informació a la resta del professorat que no estava en el grup de treball per competències.