How do I did it?

El treball en equip ha estat essencial en el projecte; en una primera distribució de grups, un per joc, servia per esbrinar el principal vocabulari (usefull expressions) de cada joc i entendre el seu funcionament, desprès cada membre de l’equip marxava a un segon equip on explicaven cadascú el que havia après sobre el seu joc.

Desprès de posar en pràctica els jocs al pati, amb les instruccions de les mestres, i aclarits els dubtes que hi podien haver sorgit, cada alumne ha elaborat el seu lapbook de forma individual. El lapbook elaborat ens  ha facilitat l’avaluació de l’alumnat., juntament amb els registres d’observavió.

Les qualificacions del projecte s’han registrat dintre les notes de l’àrea d’anglès del tercer trimestre, però ens mancava alguna eina per informar a les famílies sobre el projecte i per això hem  aprofitat l’informe que vam elaborar a la XCB del curs passat, on es recullen els principals objectius del projecte i també inclou una valoració del treball en equip.

 

 

 

 

Lapbook

Com hem dit en un article anterior, aquest projecte neix d’una col·laboració en un projecte sobre jocs tradiconals del poble de Freginals. En un principi nomès es volia col·laborar coneixent alguns jocs tradicionals d’Anglaterra, però aquest va acabar sent un projecte independent.

El producte final d’aquell primer projecte va ser, un cop entrevistats els avis del casal, escollits els jocs i establert i documentat el funcionament de cadascun, planificar un matí de jocs  a l’escola per a tot l’alumnat.  Per al nostre projecte, també vam practicar els jocs al pati, però el producte final va ser un altre, perquè ens interessava deixar evidències del vocabulari treballat. Per aquest motiu  es va optar per un lapbook.

Depenent de la creativitat de cada alumne, alguns  van quedar realment bonics.

Let’s play!

Les primeres sessions del projecte van servir per recollir els coneixements previs de l’alumnat sobre els jocs tradicionals d’Anglaterra. Gràcies a la televisió i cinema, van ser més del què esperàvem, malgrat això, no s’accepta el “quidditch” com a esport tradicional.
Els jocs escollits per al projecte van ser els següents, i la seva elecció va anar a càrrec de les mestres:

  • British bulldog (arrenca la cua)
  • Hopscotch (xarranca)
  • Whats the time, Mr wolf?  (Semblant a pica-paret)
  • Simon says  (Simon diu)
  • Hide and seek (fet i amagar)
  • Musical chairs (joc de les cadires)
  • Blind Man’s Bluff (gallineta cega)

Cada joc ha servit per treballar el vocabulari bàsic i les instruccions de cadascun. Han pogut veure vídeos  i comparar-los amb els jocs d’aquí.

Han jugat als jocs, al pati.

El projecte s’ha implementat a les aules de CM i CS de totes les escoles de la ZER. Tres de les mestres del grup impulsor han estat les mestres d’anglès que han dirigit les classes, do més han estat tutotes de CM i CS i han pogut estar a l’aula fent fotos i veien com es portava a terme; els altres dos són d’EF i música i tot i que no han implementat les activitats, sí que han intervingut en el projecte, ajudant a planificar i a respondre les preguntes que plantejava el full de ruta. A més, els joc de les cadires musicals i el d’arrencar la cua s’ha jugat també a a EF i Música.

 

How do we organize ourselves?


L’alumnat ha treballat en equip durant el projecte, per tal d’esbrinar i processar la informació necessària sobre cadascun dels jocs, També ha treballat de forma individual  per tal de recollir les evidències i de forma col·lectiva quan es tractava de practicar els jocs.

Els grups de treball els han fet els mestres per tal que a més a més de mulyinivell, siguin heterogenis.  La cultura del treball d’equip és una cosa que no tots els centres de la ZER treballen de la mateixa manera, i val a dir que en alguna ocasió ha costat una mica i s’ha assemblat més a un treball en grup que a un treball en equip.

Precisament per això una de les nostres propostes de millora ha estat indicar aquesta mancança durant la detecció de necessitats de formació de la ZER, i  hem demanat un curs de formació a centre sobre treball cooperatiu. Ens agradaria seqüenciar la metodologia del treball cooperatiu des d’Educació infantil, aprenenta tècniques  per establir la cultura del treball en equip a totes les escoles de la ZER.

“Tradicional children games”

A la ZER Montsià intentem fomentar la coordinació i cooperació, no només de l’alumnat sinó també dels mestres.
Per tal que el professorat dels diferents centres col·labori fomentem el treball de cicles i comissions.
Una d’aquestes comissions és la d’anglès, que entre altres tasques, participa en els projectes interdisciplinars de les diferents escoles.
Aquest curs, una de les escoles (Freginals) es disposa a  elaborar un projecte interdisciplinar per a tota l’escola, basat en els jocs tradicionals. Al principi nomès es volia participar en el projecte desde l’àrea d’anglès, però d’aquell interès en va sortir un projecte propi que es podia implementar als cicles mitjà i superior de la resta d’escoles. I així s’ha fet. El que va començar sent un projecte d’escola ha acabat sent un projecte de ZER.

De les 7 persones que formen l’equip impulsor, 3 són d’anglès i ens van animar a ajudar-les en la planificació del projecte.

Som la ZER Montsià

La ZER Montsià la formen uns 200 alumnes i 30 mestres aproximadament dels pobles de Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans i Masdenverge. Ens caracteritza l’agrupació multinivell, la ràtio reduïda, l’entorn natural i la proximitat de la comuniatt educativa, com a totes les escoles rurals.

L’equip impulsor el formem 7 persones (mestres de les cinc escoles, i també itinerants, la majoria d’anglès). El treball per projectes a la ZER el trobem sobretot a l’etapa d’Educació Infantil i en el projecte interdisciplinar que estableix el currículum cada curs. Des de fa un o dos cursos, dues escoles de la ZER realitzen el projecte interdisciplinar internivell, és a dir un sol projecte per a tota l’escola.

El projecte escollit per portar a terme és “Traditional children games”, i el caracteritza la llengua anglesa com a llengua vehicular i el fet de ser internivell i intercentre, perquè no només hi participen diferents nivells sinó que s’aplica a les cinc escoles conjuntament.