TREBALL FINAL

Es va demanar als alumnes que fessin un treball amb power-point que recollís tot el que havien après durant el projecte i que el presentessin oralment per parelles davant la resta de companys.

Abans de tot vam crear entre tots dues bases d’orientació:

 • Una feia referència a l’exposició oral
 • L’altra, als continguts del projecte

De les bases d’orientació en vam fer una rúbrica per tal que els companys valoressin i avaluessin aquest power.

En aquest projecte els nens han après a construir diagrames de barres i utilitzar el power point.

Hem pensat enviar el nostre treball a l’Associació de Celíacs de Catalunya.

Les famílies tenen accés al producte final a través del bloc de l’escola.

LA CELIAQUIA

IMPLEMENTACIÓ

La informació que necessitàvem per respondre les preguntes la vam trobar en diferents fonts i formats:

 • Internet
 • Associació de Celíacs de Catalunya (pàgina web i revistes)
 • Visita d’un expert (metge)
 • Visita de familiars per explicar l’experiència personal
 • Observació directa als supermercats del poble
 • Enquesta per detectar al·lèrgies i intoleràncies a l’escola

Totes les activitats es van fer al centre excepte la visita als supermercats.

A mesura que avançàvem i responíem les preguntes del què volem saber, anàvem comparant els nous aprenentatges amb el que havíem dit al què sabem, per detectar falses creences sobre el tema.

Cada cop l’alumnat era més conscient del que suposa el fet de ser celíac i més “experts” en la matèria.

A la nostra escola, en els projectes valorem i avaluem les competències de:

 • Aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal
 • L’àmbit digital

Tot i que en aquest projecte es van treballar diverses àrees de manera globalitzada:

 • Llengua: carta demanant als experts que vinguin, redactar notícies a mà, preparar entrevista, exposicions orals…
 • Matemàtiques: vam calcular el percentatge d’alumnat i professorat amb al·lèrgia i intoleràncies, càlcul de la diferència de preu entre productes amb o sense gluten, vam elaborar un gràfic de barres
 • Medi: parts de l’aparell digestiu

Vam anar documentant la majoria d’activitats en textos en fitxes, fotografies, power points, un mural, dibuixos…

Treball en equip dels docents: a l’aula érem a tutora i una mestra de reforç. Vam buscar moments de coordinació entre les mestres per idear i planificar les diferents situacions d’aprenentatge. Les mestres anàvem pensant i reflexionant per tal que les activitats proposades responguessin a les diferents competències abans esmentades. Les mestres teníem una graella de programació (descarregada de l’ateneu) i l’anàvem revisant.

El paper de les mestres és actiu en alguns moments i d’observadora en altres. Per exemple, a l’hora de fer les preguntes inicials (el què volem saber) la mestra ajudarà a reformular-les per tal que siguin de resposta oberta i no tancada, a fer bones preguntes i superar dificultats.

La nostra valoració del projecte és positiva ja que els nostres alumnes s’han conscienciat del que suposa ser celíac i les dificultats que tenen per trobar productes en alguns comerços i que siguin econòmics.

L’alumnat es va implicar molt i també valora bé la feina feta.

Ens hauria agradat fer un taller de cuina per a celíacs, però la persona que havia de venir a dinamitzar-lo no ho va poder fer i ens vam quedar sense temps.

 

COM HO VAM FER?

Les activitats es van realitzar, la majoria en petit grup i gran grup, tot i que algunes es van fer de manera individual o per parelles.

Els grups eren heterogenis, sense assignació de rols i les mestres (tutora+ mestra de suport) supervisàvem la feina per tal que tothom treballés dins de les seves possibilitats.

Vam fer diferents tipus de tasques:

 • Investigació amb suport informàtic (Internet). Per buscar informació concreta sobre la celiaquia.
 • Visita d’experts: Ens vam visitar famílies amb membres celíacs i un metge.
 • Recollida de dades per fer un cens d’al·lèrgies i intoleràncies a l’escola.
 • Treball de camp: Visita als diferents supermercats del poble per valorar la presència de producte sense gluten i comparar preus.
 • Reflexionar després de cada sessió i posada en comú dels resultats i valoracions.

Les activitats eren bastant guiades per les mestres i teníem com a referent el què volem saber per tal de donar resposta a totes les qüestions plantejades.

Després de cada activitat es posaven en comú els resultats per contrastar idees, reflexionar, corregir entre iguals, resoldre dubtes…

QUÈ VOLEM SABER?

En primer lloc vam dir als alumnes que durant el cap de setmana pensessin un tema per al projecte, que defensarien davant de la classe. Van quedar dos temes per classe (6è A i 6è B) i en van triar un per votacions.

El tema escollit per al nostre projecte va ser LA CELIAQUIA. Els va motivar a escollir aquest tema el fet que a cada classe hi ha alumnes celíacs.

Un cop decidit el tema vam fer una pluja d’idees per determinar què en sabíem de la celiaquia i què en volíem saber.

Les tutores vam establir els objectius d’aprenentatge i els de projecte.

A partir d’aquí… A TREBALLAR!

 

QUÈ EN SABEM, DE LA CELIAQUIA?

–       Hi ha dos tipus de celiaquia: els qui són al·lèrgics i els qui són intolerants. (Nihad)

–       El gluten els produeix mal de panxa. (Iker)

–       Si ets intolerant el gluten no t’afecta tant com si ets al·lèrgic. (Nihad)

–       La Nihad i el Javi són celíacs. (Neus)

–       Els celíacs no poden menjar gluten. (tots)

–       Podem trobar gluten al blat. (Kevin)

–       Hi ha productes que no pensem que tinguin gluten, però en tenen: algunes xocolates, farines, bosses de patates, “bolleria”, pastes, “xuxes”, etc. (tots)

–       Les persones que conviuen amb celíacs han de tenir molt de compte de no contaminar els seu menjar o estris de cuina. (Neus)

–       Cada vegada hi ha més restaurants que en la seva carta ofereixen menjar sense gluten. (Neus)

–       Ara  a la majoria de súpers es poden trobar productes sense gluten. (Nihad)

–       Els productes sense gluten son més cars. (Nihad)

–       Quan una persona celíaca menja gluten, els seus intestins es fan cada vegada més prims. (Nihad)

–       Qui és celíac, ja sigui al·lèrgic o intolerant, ho és tota la vida. (Queralt)

 

QUÈ VOLEM SABER?

–       Què els passa als celíacs dins el cos quan prenen gluten? (David)

–       Per què els fa mal la panxa i no altres parts del cos? (Edurne)

–       Per què hi ha persones celíaques i d’altres no? (David)

–       Com es detecta la malaltia? (Iker)

–       Quins productes contenen gluten? (tots)

–       Els animals poden ser celíacs? (David)

–       Existeix alguna cura? (Uxue)

–       A quins anys es detecta la celiaquia? (Mohamed)

–       La celiaquia es pot agreujar amb l’edat) (Kevin)

–       Ets celíac per sempre? (Nicoleta)

–       En un súper hi ha més productes amb o sense gluten? (Doae)

–       La farina de blat és el producte que més gluten té? (Uxue)

–       Per què els productes sense gluten són tan cars? (Edurne)

–       Quan i qui va descobrir la celiaquia? (Queralt)

 

Qui som? ESCOLA LLUÍS VIÑAS

Som les tutores de 6è de l’escola Lluís Viñas de Móra d’Ebre.

El curs passat, al nostre centre, vam començar a treballar per projectes. Vam fer un únic projecte, al llarg del segon trimestre i comú per a tota l’escola que va concloure amb la setmana cultural.

Aquest curs hem rebut assessorament a l’escola i hem planificat el treball per projectes dins d’una franja horària de dues hores i mitja setmanals. Cada nivell ha triat el seu propi projecte i s’ha dut a terme al llarg del primer trimestre.

Durant el segon trimestre tot el centre farem el mateix projecte, triat de manera assembleària per tots els alumnes de l’escola.

La nostra experiència d’aquest curs és positiva perquè hem treballat més segures, amb més organització i tenint clar els objectius d’aprenentatge i els objectius de projecte i l’avaluació.