La veu dels alumnes

Abans de començar el projecte ens vam informar mirant uns vídeos. Ens va agradar el de “tecnocoquito” perquè vam entendre-ho millor i vam descobrir més coses de les que sabíem.

 

Treballar en parelles ens ha funcionat molt bé i ens hem divertit, però valorem que de cara a un proper projecte ho podríem fer en grups de quatre o cinc alumnes.

També ens han agradat les exposicions amb el power point, perquè ens han quedat bastant bé i ens han servit per mostrar tot el que hem après.

Finalment volem dir que treballar d’aquesta manera ens ha servit per a cooperar en equip i a aprendre de manera divertida moltes coses que no sabíem.

8. Projecte La policia a P3 activitat per fomentar l’autonomia

Un dels objectius del treball per projectes és fomentar l’autonomia i la presa de decisions. Per això hem fet dues activitats per treballar aquest aspecte.

Una d’elles consistia en que havien d’escollir el tipus de semàfor que preferien fer com a treball de plàstica: el de peatons o el de cotxes. I ells mateixos s’havien d’apuntar a dues llistes que hi havien a la classe. Després d’haver-ho explicat el mestre, es van anar passant el llapis i cadascú es va apuntar al que va voler.

Una altra activitat que ha servit per treballar aquest aspecte ha estat el circuit que hi ha al terra. Després d’haver jugat fent diferents rols amb l’acompanyament del mestre, ara ells en una graella que tenien penjada al seu abast, havien d’apuntar el rol que feien en l’objectiu de no repetir i organitzar el joc.

7. Projecte La policia a P3 l’escut de la classe

A partir de veure com eren els escuts de la policia local , autonòmica, la guàrdia civil….. es demana als xiquets/es  que dibuixen l’escut de la classe. El mestre dona idees de quina pot ser la simbologia de la classe dels cavalls. Individualment cada xiquet fa el seu dibuix i el pinta. Després es pengen tots els dibuixos a la pissara i cadascú vota el que més li agrada. Dels vint-i-quatre dibuixos, un va ser més votat i per tant el guanyador. Aquest escut es va reduir i plastificar per a posar-se’l ells quan fan de policies de la classe o del pati.

5. Projecte La policia a P3 autoavaluació

Una de les activitats d´autoavaluació del projecte de policies ha estat la següent:

Els xiquetes/es de la classe havien de ser capaços de triar cinc eines de policia  entre deu o dotze eines de diferents oficis. A partir d’una targeta d’autoavaluació on estaven els cinc objectes correctes, podien comprovar si havien fet bé l’activitat.

Aquesta activitat es realitza individualment amb l’acompanyament del tutor i un mestre de reforç a la classe.

Reflexió al voltant del projecte

L’equip del projecte de cicle superior ens hem repartit les diferents tasques per tal d’optimitzar la feina.

Al llarg del procés hem anat valorant l’evolució del projecte i hem anat incorporant/substituint accions a dur a terme.

Algunes d’aquestes rectificacions han estat:

  • Incorporar reptes pràctics per a interioritzar i analitzar la informació que s’anava treballant.
  • Modificació de l’evidència final. En principi havia de ser un mural expositiu, però la propia motivació i iniciativa dels alumnes ha transformat la idea inicial en una revista digital.

 

Propostes de millora pendents:

  • Implicar més activament les famílies donant-los la possibilitat de participar en activitats dintre de l’aula.
  • Buscar moments al llarg del curs per compartir metodologies de projectes entre els diferents cicles del claustre.
  • Començar el projecte al primer trimestre per poder dedicar més temps al procés d’avaluació.

 

En general ha estat una experiència molt positiva i satisfactòria poder comptar amb l’ajuda dels companys/es per tal d’anar construint tots junts.

 

COMPLETEM LA TRILOGIA DEL FULL DE PAPER

Seguim posant els alumnes en situació de resolució de reptes, posant en valor el perfeccionament de les idees a través de l’assaig error, per comprovar les seves hipòtesi.

Amb el mateix material, només un full de paper, se’ls plantegen dos reptes diferents.

  • Repte 2: aconseguir rendibilitzar el màxim el full per construir una torre el més alta possible i que s’aguanti dreta 3 segons sense caure.
  • Repte 3: construir un avió plegant el paper (origami) aconseguint un disseny eficient per sustentar-se fins a assolir la major distància possible.

Al llarg de dues setmanes han disposat d’alguns moments per repensar els seus dissenys i comprovar-ne l’efectivitat.

3. Projecte La policia a P3 documentació i material

Documentació i material

Els alumnes de la classe han portat material divers per a poder aprendre sobre la policia. Principalment joguines: eines, vehicles, ninos, disfresses, gorres, etc. Però també van portar fotografies, còmics, personatges de dibuixos animats. A partir d’això, hem utilitzat tota aquesta documentació i material per a jugar, per a respondre preguntes que ens hem fet i per a fer-ne de noves.

35,35,285,295.816101

36,35,303,308.149414

34,35,309,316.684387

Rúbriques d’avaluació

Abans de començar el treball d’investigació per parelles se’ls proporcionen les rúbriques d’avaluació on queden definits els criteris avaluatius que es tindran en compte. Mitjançant aquestes avaluarem: l’expressió oral i el nivell d’implicació en el treball en grup. En finalitzar el treball cada parella emplenarà les rúbriques.

RÚBRICA D’EXPRESSIÓ

Per una altra banda, també avaluarem els continguts apresos, amb un qüestionari al final del projecte.

RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ