L’opinió dels nostres reporters

L’alumnat va ressaltar que els va agradar molt el nou projecte, sobretot el fet de poder escollir ells mateixos el tema central del seu propi vídeo, basant-se en l’experiència viscuda a la sortida “Terra de sal”, la qual consideren molt enriquidora i interessant. El nou format digital del Treball de síntesi el van trobar molt vistós i atractiu, comparant-lo amb el de format paper del curs passat. Alguns van dir que la durada del reportatge era massa curta i això els obligava a resumir molt la informació que tenien i que volien mostrar. D’altres, van comentar que van tenir dificultats per editar el treball en format mp4 i això va afectar la qualitat del so i/o de les imatges d’alguns reportatges. No obstant, en general, se sentien satisfets de ser els veritables protagonistes d’aquesta tasca que els va permetre prendre decisions en equip, posar-se d’acord, fer argumentacions i alhora aprendre els uns dels altres.

En resum, una tasca col·laborativa, competencial, digital, globalitzadora i innovadora que els va engrescar i en la qual van haver d’adoptar diferents rols: directors, fotògrafs, guionistes, narradors, tècnics de so… En definitiva, tot el que calia per arribar a ser uns grans reporters!

Avaluació de “Terra de sal”

L’avaluació d’aquest projecte ha estat contínua, basant-nos en l’observació directa i sistemàtica, tant per part del tutor/a com dels professors/es que entraven a l’aula a supervisar els treballs donant-los pautes, orientacions i resolent els seus dubtes.

Cada tutor/a rebia els qüestionaris emplenats dels seus grups d’alumnes i havia de donar-los resposta de manera gairebé immediata perquè cada grup pogués continuar fent la seva tasca.

El dia de les presentacions orals, cada grup va haver d’explicar com s’havien organitzat, quins problemes van sorgir (si en van tenir), com els van resoldre, quin havia estat el resultat final i quines impressions volien compartir amb nosaltres de la seva experiència.

Guia de treball i un petit tast dels microrreportatges

El nou disseny i presentació del Treball de Síntesi de 2n d’ESO va captivar l’alumnat. El nou projecte de Treball de Síntesi és molt més visual i atractiu que el dossier en paper que utilitzàvem fins ara.

Compartim la presentació amb les instruccions pautades dia a dia de la tasca que havia de fer l’alumnat.

 • Guia de treball de l’alumnat: enllaç

Tots els vídeos es van posar al canal Youtube de l’INS Els Alfacs i es va compartir l’enllaç a través del web de l’institut de manera que, tant l’alumnat com les famílies, poguessin veure tots els treballs realitzats.

Compartim amb vosaltres els següents enllaços perquè pugueu veure una petita mostra d’aquests microrreportages.

 • La importància de la vegetació al nostre delta: enllaç
 • La vida dels flamencs al delta (part de l’enregistrament és en anglès): enllaç
 • El Delta, una terra invaïda: enllaç

Què havien de fer? Quan i com?

Els vam donar una planificació molt detallada de les activitats que havien de fer cada dia del Treball de síntesi (del dimarts 11 fins al divendres 14 de juny) i el tutor/a en feia el seguiment a través dels formularis i l’observació directa a l’aula.

Com a grup, al llarg del projecte van haver de prendre moltes decisions i van haver de ser capaços de posar-se d’acord en:

 1. Escollir un tema prioritari d’entre els 4 proposats:
  • La vegetació
  • Les salines
  • Els ocells
  • Les pontones
 2. Posar un bon títol i fer un resum.
 3. Justificar per què havien escollit aquell tema.
 4. Desenvolupar un esquema amb quatre idees: idea principal, dos idees secundàries i una idea avançada.

Tot això van haver-ho d’explicar de tres temes dels quatre proposats i, a continuació, justificar-ho omplint un formulari de google docs que enviaven al seu tutor/a. Aquest/a valorava les seves argumentacions i decidia quin tema dels tres que havien enviat els adjudicava per tal que ells poguessin continuar endavant planificant el seu reportatge.

El següent pas fou redactar el text del narrador per posar-lo al vídeo com a veu en off. Per tal d’enriquir la tasca, els vam demanar que traduïssin la veu en off a l’anglès o a qualsevol altra llengua i que ho incorporessin al vídeo afegint subtítols. Fins i tot, els vam proposar el repte de fer-ho a l’inrevés, és a dir, fer-ho en anglès i posar els subtítols en català.

A continuació, havien d’elaborar un guió tècnic on detallaven tots els elements que configuraven el seu mini-reportatge.

Tot això, també van haver-ho d’enviar a través de dos formularis més perquè el seu tutor/a donés el seu vistiplau abans de fer l’enregistrament. Un cop revisat i aprovat pel seu tutor/a, procediren a l’enregistrament, edició i muntatge dels diferents reportatges, els quals van enviar per correu electrònic.

El dilluns dia 17 de juny van fer les exposicions orals d’aquest treball davant d’un tribunal format per tres membres: el tutor/a i dos professors/es més.

 

 

Com es va organitzar?

Un cop feta la sortida, l’alumnat de 2n d’ESO ja disposava de les dades, material i imatges necessàries per fer el seu microrreportatge.

Per fer que aquest projecte fos col·laboratiu, vam dividir l’alumnat en petits grups heterogenis dins dels diferents grups-classe, fomentant d’aquesta manera la inclusió, la igualtat i la cohesió de grup. Cada grup d’alumnes estava tutoritzat per un professor/a però, mentre ells treballaven, a l’aula hi havia dos professors o més, que anaven canviant a cada hora, per guiar-los en el seu treball i/o resoldre dubtes.

La metodologia que es va utilitzar per fer el projecte es basava en l’aprenentatge actiu i contextualitzat, ja que partien dels coneixements adquirits en la sortida al Delta i aprenien a partir d’una situació real molt propera a ells, el seu propi entorn.

Per dur a terme aquesta tasca, van haver d’utilitzar tots els recursos i material de què disposaven a la vegada que posaven en pràctica tots els coneixements que havien adquirit al llarg del curs pel que fa a l´ús de les eines digitals: edició de textos, so, vídeos online, formularis, gestió de carpetes al Drive, presentacions…

Terra de sal

Terra de sal, és el nom del Treball de síntesi que fem a 2n d’ESO a l’Institut els Alfacs. El treball està centrat en el Delta de l’Ebre i té com a eix central una sortida que fa tot l’alumnat al Delta i que està monitoritzada pels professors del Camp d’Aprenentatge de Sant Carles de la Ràpita.

En aquesta sortida es fa un itinerari per conèixer la flora  i  la  fauna  del Delta més salat i els aprofitaments tradicionals d’aquest entorn natural. S’observen les  plantes  del  salobrar  i  les  seves adaptacions a un  sòl salat, s’identifiquen les aus aquàtiques que viuen a la Tancada i els salobrars propers, i es descobreix el funcionament d’unes salines a les instal·lacions de MónNatura Delta.

Aprofitant la tasca col·lectiva de la Xarxa Cb volíem reconvertir el nostre treball en un autèntic projecte que tenia com a producte final un vídeo d’entre 1 i 2 minuts on l’alumnat fos capaç de sintetitzar tots aquells aspectes que haguessin estat més rellevants per al seu grup.

La feina que els proposàvem era fer de reporters i per això van rebre una sèrie de consells i indicacions per gravar durant la sortida que van fer al Delta. Sabien que el material que obtindrien de les seves gravacions seria la base per al microrreportatge que farien durant els dies del Treball de síntesi. A partir de la sortida “Terra de sal”, l’alumnat de 2n d’ESO va poder desenvolupar temes diversos com ara Les salines de la Trinitat, Les aus protegides, La construcció de les barraques, Espècies invasores, Gastronomia del Delta, Plantes medicinals del Delta…

Salutacions de l’Institut Els Alfacs

Som l’institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita. Aquest és el segon curs que formem part de la xarxa de competències bàsiques i el nostre equip impulsor està integrat per 16 docents.

Aquesta vegada en la tasca col·lectiva ens hem proposat actualitzar els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r ESO. Sense canviar la temàtica dels treballs que ja estàvem desenvolupant, volíem fer uns projectes que resultessin més atractius per als alumnes i on les competències digitals tinguessin un paper molt rellevant.

Com a Escola Verda que som, volíem eliminar el paper i que l’alumnat treballés i presentés el seu treball a partir d’un blog a 1r i 3r ESO i treballant el vídeo a 2n ESO.

En els propers articles us desenvoluparem el treball de 2n ESO.