PROJECTE EL PLÀSTIC CICLE MITJÀ

Entre els continguts de medi de cicle mitjà comuns a 3r i a 4t trobem els següents:

·         Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i  problemes rellevants amb l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i l’ús de diferents fonts d’informació i de les tecnologies digitals.

·         Utilització de mecanismes de participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en resolució de conflictes.

·         Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llenguatges.

El projecte de Cicle Mitjà d’aquest curs ha anat encaminat a consolidar aquests continguts als dos cursos. Les activitats han estat realitzades en grups d’aprenentatge cooperatiu.

 A partir de la diagnosi de diferents problemàtiques properes a l’entorn dels alumnes vam partir de la següent premissa: el curs anterior el pati estava molt brut i vam arribar a la conclusió que majoria de residus eren plàstic. A partir d’aquest anàlisi els alumnes van veure la necessitat d’escollir aquest tema per a què EL PLÀSTIC fos l’element central del projecte.

A mesura que anàvem construint el projecte conjuntament, mestrs i alumnes, ens vam adonar que tots els àmbits hi teneien cabuda, per tant, els continguts, les activitats i els criteris d’avaluació són dels àmbits linguïstic (cerques d’informació, xerrades, presentacions, lectures…), aprendre a aprendre amb l’aprenentatge cooperatiu i el treball per equips, valors i la conscienciació per les 4 erres, digital amb l’us d’ordinadors i de tauletes, autonomia i iniciativa personal i educació física amb el reaprofitament del plàstic, matemàtic on hem treballat la capacitat, la massa i on hem pesat els residus de plàstic i fins i tot, hem netejat la platja de l’Aluet de plàstics durant l’estada de 4t. 

Posar tot el projecte del plàstic amb tants agents implicats i empreses properes al nostre entorn és complicat. Per això us remetem al nostre facebook perquè ho pugueu observar millor. Fins i tot soritm a la revista d’una empresa de plàstics de la ciutat.

FORES RECICLATGE A L'ESCOLA FERRERIES

Ahir vam dir adéu al contenidor de FORES RECICLATGE. L'alumnat de Cicle Mitjà hem après que cal reciclar per després poder recuperar. Gestionar els nostres residus és la clau per cuidar el nostre planeta. Aquesta visita d'experts s'emmarca dins el projecte " EL PLÀSTIC".

Publicada por Escola Ferreries en Jueves, 6 de diciembre de 2018

 

 

L’alimentació saludable

A Cicle Superior de l’Escola Ferreries de Tortosa hem realitzat un treball d’investigació relacionat amb l’alimentació saludable i la vinculació amb els residus que generem. S’ha partit del treball cooperatiu i s’han fet cerques d’informació. Els alumnes s’han plantejat preguntes i han fet reflexions a partir de diferents fonts d’informació i de la pròpia experiència.

Els continguts treballats principalment han estat:

  • Hàbits i estil de vida saludables.
  • Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia.
  • Principals riscos medioambientals: les deixalles i el reciclatge.

Al final hi ha hagut una argumentació escrita-gràfica en forma de mural i una exposició dels resultats obtinguts. Aquí en teniu una mostra.

Aprenentatge cooperatiu la base del projecte

Durant tot el curs hem tingut al nostre horari una franja d’una hora i trenta minuts dedicada exclusivament a projecte.

Abans d’escollir-lo i iniciar-lo, vam establir les bases de l’aprenentatge cooperatiu, que com ja us havíem explicat, aquest curs implementem la formació del professorat a l’aula.

PAS 1 : ESTABLIR ELS EQUIPS DE TREBALL.

PAS 2:ELABORAR EL PLA DE L’EQUIP.

Estableix uns compromisospersonals i , per suposat de l’equip. També estableix els càrrecs que tindran els membres de l’equip.

Un cop establerts els equips, escollits els noms, dibuixats els logos, els alumnes van compartir amb tots els mestres de l’aula la seva configuració per equips de treball.

Ara ja només calia escollir el tema del projecte!!!

L’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior era conscient que el curs anterior havíem acabat amb problemes amb la neteja dels patis, sobretot pel fet que generàvem molts residus durant l’esmorzar a l’escola. Els tutors de Cicle Mitjà i Cicle Superior vam tornar a plantejar la problemàtica en moments dedicats a la tutoria.

  • Com és que tenim els patis bruts amb molts embolcalls d’aliments?

I després de fer un 1,2,4 ( tècnica d’aprenentage cooperatiu). Els alumnes de Cicle Mitjà van escollir sobretot investigar el món del plàstic i a Cicle Superior, l’alimentació saludable.

 

Coneixeu l’escola Ferreries de Tortosa?

Si la voleu conèixer amb més profunditat cliqueu damunt el nostre logo.

Discere en llatí vol dir aprendre, adquirir una habilitat per fer quelcom, estudiar.

I a l’escola Ferreries el que volem és fer això, que tinguin ganes de descobrir, de gaudir  i de construir coneixements tots plegats. Per això la nostra escola va iniciant, sense pressa però sense pausa una revolució metodològica que ens està portant als docents a fer-nos preguntes en relació al nostre dia a dia a l’aula.

Com no ens volíem quedar només aquí, a l’escola des del curs passat és va crear una comissió metodològica que guia, regula i orienta en el canvi.

A partir d’aquesta reflexió metodològica que es fa a tots els cicles, hem continuat formant-nos tant individualment com a nivell de claustre. Aquest curs és el segon en què participem a la Xarxa de Competències Bàsques i també és el segon de formació amb Aprenentatge Cooperatiu ( fase d’implementació a l’aula).

L’equip implusor que formem part de la Xarxa,principalment, està format per mestres de Cicle Mitjà i Superior. Les dues coordinadores, juntament amb els membres de l’equip directiu, coordinem i implusem aquest repte de canvi metodològic progressiu a les aules.

A Cicle Mitjà i a Cicle Superior, ja vam iniciar-nos fa tres cursos amb els tallers internivells, molt ben valorats per alumnes, mestres i famílies. Volem partir de l’aprenentatge vivencial i de les pròpies experiències de l’alumnat no només perquè l’aprenentatge sigui més significatiu sinó que a més volem que estiguin engrescats i motivats per aprendre.

Treballar per projectes i centres d’interès no és una metodologia nova, sobretot a Infantil i Inicial, que porten més temps fent-ho, però ens hem adonat que fer-ho a cursos més elevats costa una mica més.

Per això, l’equip de mestres de Cicle Mitjà  i de Cicle Superior aquest curs hem decidit continuar formant-nos a través de la XCB.

Documentarem dos projectes el del PLÀSTIC fet a CICLIE MITJÀ  i el de l’ALIMENTACIÓ SALUDABLE  portat a terme a CICLE SUPERIOR. En posteriors entrades us anirem presentant.

L’equip de mestres de la XCB de l’Escola Ferreries.