INTERPRETEM ELS AUTORS

1. Biografia de l’artista
– A partir de l’autor escollit els alumnes han de buscar informació des de casa i portar-la.

– Es fa una lectura i triatge dels documents portats (text, audiovisuals…)

– Recordem les preguntes del què volem saber i les cerquem a la informació portada. La informació que no surt la cerquem mitjançant la internet i la biblioteca d’escola.
– Cada grup exposa, de la manera acordada, la informació que han obtingut.

2. Obra i tècnica de l’artista
– Exposem les obres per trobar-hi punts en comú: les tècniques, l’estil pictòric, els colors i els materials emprats per l’autor.


– Recrear una obra escollida per després fer una reinterpretació lliure.

ENS VISITEN EXPERTS

La petició de col·laboració va donar els seus fruits i vam poder comptar amb la participació de diversos experts que ens van ajudar a entendre millor el procés creatiu d’un artista.

 

Per conèixer millor a Leonardo Da Vinci, van venir dos professors de Belles Arts que ens van ajudar a aprofundir sobre la vida i obra de l’artista i vam realitzar un taller de reproducció d’un dels seus invents.

 

AL NOSTRE PROJECTE HI PARTICIPA TOTHOM

Cada curs, abans d’iniciar els diferents projectes triats a l’escola, s’envia una carta a totes les famílies informant dels temes escollits per cadascun dels nivells.

En aquesta es demana col·laboració per tal que puguin aportar material sobre qualsevol dels temes o si coneixen algú que puguin venir i participar en forma de xerrada, taller,…

PER QUÈ UN PROJECTE DE CENTRE?

Com enfoquem el treball de projectes a la nostra escola?
– Un projecte per nivell cada curs com a mínim.
– Cada 2 anys treballem tota l’escola al voltant d’una temàtica.

Com s’escull la temàtica del projecte comú d’escola?
1. A principi de curs a nivell de coordinació de cicle es fan propostes sobre possibles temes a treballar com a projecte d’escola.
2. La comissió pedagògica analitza les propostes.
3. A nivell de claustre es presenten els temes preseleccionats i per consens acordem la temàtica general.
4. L’alumnat de cada nivell escull el projecte que vol investigar mitjançant una votació.

Si voleu veure el power que vàrem utilitzar per escollir els autors, CLIQUEU AQUÍ