COM HO FEM?

És el primer any que s’afegeix un canvi a la metodologia del projecte a l’escola, ja que, a més a més de treballar-lo des de cada aula i de cada àmbit durant el curs escolar, també es planifica una setmana de tancada on tothom treballa el projecte. Aquesta setmana, tal com indica el seu nom, se centra en el tancament del projecte i en compartir amb tota l’escola els coneixements adquirits a través de diferents dinàmiques: experiments de laboratori, xerrades d’experts externs al centre i d’alumnes experts, exposicions amb explicació a companys i adults, visita de familiars, activitats individuals, cooperatives, manipulatives i cloenda amb la sortida de final de curs al Delta de l’Ebre amb una participació molt important per part de l’alumnat.

 

COM HO HEM FET?

El projecte es va iniciar abans de la setmana cultural (del 8 al 12 d’abril), durant els dies previs tots els cicles van treballar a nivell classe què en sabien i què volien saber i a partir d’aquí es va anar preparant la línia de treball del projecte de cada cicle. Les persones que treballen al cicle són les encarregades de programar les activitats que es faran a partir del que saben els alumnes sobre el cinema i allò que volen aprendre. Aquests plantejaments es fan a partir del treball en petits grups cooperatius.
Durant la setmana cultural es fa un trencament d’horaris per dedicar totes les hores al projecte “1, 2, 3… Acció!”. L’acció a tots els cicles s’ha iniciat amb la projecció d’una pel·lícula.
S’ha treballat per cicles fent grups heterogenis.
S’ha comptat amb el suport dels especialistes i mestres de reforç que s’han repartit pels diferents grups i que han donat suport a la diversitat de l’alumnat.
Hem comptat amb la visita d’experts en el tema així com material cedit per les famílies, utilitzat per fer les exposicions.

Per un món millor, reciclem!. Metodologia

S’ha seguit la mateixa organització i estructura del projecte Fem salut perquè s’ha valorat que va funcionar força bé. S’ha triat el tema Per un món millor, reciclem!, perquè aquest tema ens permet incloure competències, continguts i criteris d’avaluació de totes les assignatures del nivell i treballar amb metodologies competencials.

Tots els professors han proposat els continguts que podien treballar i les activitats que faran de manera que es treballin totes les competències i condueixin a l’elaboració de la tasca final: fer un programa de ràdio.

A mesura que han sortit les idees s’ha anat omplint la graella de programació del projecte i s’ha fet la seqüenciació de les activitats, perquè dels resultats d’unes depèn el treball d’altres. Per exemple: es necessita saber com funcionaven els qüestionaris de google per a poder conèixer els hàbits de reciclatge de la població, informació necessària per a poder crear alguns dels gèneres periodístics (reportatge, notícia…) que després formaran part del programa de ràdio.

Per fer les activitats inicials i de desenvolupament de cada una de les assignatures no s’ha fet cap canvi en l’organització horària habitual, sinó que s’han treballat els continguts i les activitats en la franja horària estipulada per a cada matèria.

Els tutors, juntament amb els professors que han estat els dies del treball de síntesi amb els alumnes, han estat els encarregats de introduir el projecte i treballar l’organització de grups i l’elaboració de la tasca final.

Durant els quatre dies del treball de síntesi, i desenvolupament de la tasca final, s’ha abandonat l’organització horària habitual i els grups d’alumnes s’han temporitzat per poder portar a terme la tasca encomanada.

Ensenyem el Delta al món! Metodologia.

El tema del Delta de l’Ebre forma part ja, des de fa uns anys, del treball de síntesi de 2n  d’ESO, durant el qual els nostres alumnes realitzen una sortida de tres dies per fer activitats competencials. Per aquest motiu, el professorat ha considerat que cal mantenir les activitats que ja es feien e incloure competències, continguts i criteris d’avaluació amb metodologies competencials, a més a més d’introduir una tasca final que els alumnes hauran de realitzar amb els coneixements i estratègies treballades durant el projecte.

Tots els professors han proposat els continguts que poden treballar i les activitats que faran de manera que es treballin totes les competències i condueixin a l’elaboració de la tasca final: fer un vídeo documental.

A mesura que han anat sortint les idees s’han anat omplint la graella de programació del projecte:

I s’ha fet la seqüenciació de les activitats, perquè dels resultats d’unes depèn el treball d’altres. Per exemple: es necessita saber les característiques de cada un dels ocells que habiten al Delta de l’Ebre, la formació d’aquest espai natural, on estan localitzats els diferents llocs emblemàtics… que després formaran part del vídeo documental.