I ELS ALUMNES, QUÈ EN PENSEN?

Per tal de poder sentir què pensaven els alumnes del projecte realitzat al llarg del curs, els ho vam preguntar a través del web mentimeter.com.

Gràcies a aquesta plataforma els nens podien veure l’impacte que havia tingut treballar “Lo nostre riu” d’una manera molt visual i entenedora.

Adjuntem aquí l’enllaç perquè pugueu veure’n les respostes.

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1TWz_sULT4Xuz1SU6N96R0qiABpst7_A6/view?usp=sharing

COM HO AVALUEM?

Al llarg de tot el projecte s’han anat treballant diferents continguts per tal d’assolir els objectius que ens havíem marcat des d’un principi com a mestres.

Per tal de valorar en quin grau de satisfacció s’havien assolit aquests objectius, s’han anat fent servir diferents mètodes d’avaluació.

Els mestres hem utilitzat lapbooks, exposicions als alumnes més petits de l’escola sobre allò que havien estat treballant, fitxes de comprensió, converses d’aula i la connexió dels coneixements adquirits a la sortida de final de curs com a activitats d’avaluació.

Els alumnes han après a fer servir rúbriques a l’hora d’avaluar treballs cooperatius que giraven al voltant d’un contingut determinat com ara són els tipus de paisatge per on passa el riu Ebre o la fauna de vertebrats del Delta de l’Ebre.

Aquestes rúbriques ja contemplaven l’autoavaluació i la valoració dels companys.

A més a més d’aprendre a avaluar-se han après a connectar tots els coneixements adquirits amb experiències vivencials com són els experiments de laboratori i la sortida de final de curs.

 

PRODUCTE FINAL

El producte final d’aquest projecte es va acabar la setmana de la tancada. Aquest ha consistit en la representació del nostre riu Ebre des del seu naixement fins a la seva desembocadura. El trajecte ha començat a la primera planta de l’edifici d’Educació Primària, baixant a la planta baixa on es troba el Delta i el Far del Fangar. I també s’ha representat una zona molt característica com és l’Encanyissada ubicada a l’edifici d’Educació Infantil.

Aquest producte final ha inclòs tots els coneixements que s’han anat treballant al llarg del projecte, ja que a banda del riu Ebre fet amb roll de plàstic blau, també s’ha pogut contemplar des de diferents suports la resta d’aspectes.

El tram del riu està acompanyat de cartells de les principals poblacions que es troben al llarg del seu curs. A més a més, al costat de cada cartell de la població s’hi troba la seva fitxa tècnica en llengua castellana.

Pels passadissos de l’escola, també hi ha panells informatius sobre la flora i la fauna més característica de les diferents zones i paisatges del riu. També hi ha un recull d’alguns dels ponts que uneixen les diferents poblacions, bàsicament, els ponts de les poblacions més properes a nosaltres.

També s’han elaborat cartells publicitaris de les Terres de l’Ebre en anglès.

S’ha creat un museu d’escola per exposar la fauna treballada en format maqueta. Cada maqueta està acompanyada d’una fitxa tècnica que explica les principals característiques de cada animal.

Totes aquestes produccions s’han realitzat des dels diferents àmbits curriculars.

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

A partir d’un claustre del mes de juny de 2018 es decideix que el projecte interdisciplinari del curs 2018/19 estarà relacionat amb el riu Ebre i el seu títol serà: Lo nostre riu.

El fet de tenir clar des de l’inici de curs la temàtica del projecte ha fet que programéssim la majoria dels continguts dels diferents àmbits, principalment lingüístic i medi, vinculats a aquesta temàtica.

Per dur a terme aquesta setmana de tancament, des de les reunions de Xarxa de Competències s’ha proposat una planificació compartida posteriorment amb la resta del professorat. Aquesta planificació es veu detallada a l’apartat corresponent.

Després d’aquesta setmana de tancada, s’envia un correu electrònic per informar a les famílies dels dies i de l’horari que l’escola ofereix per entrar a veure el producte final del projecte.

Per últim, el projecte queda conclòs amb l’excursió de fi de curs de tota l’escola a L’escola del Parc de Deltebre, ja que és una bona manera de poder viure tot l’aprenentatge assolit i enriquir-se’n d’altres de nous.

 

COM HO FEM?

És el primer any que s’afegeix un canvi a la metodologia del projecte a l’escola, ja que, a més a més de treballar-lo des de cada aula i de cada àmbit durant el curs escolar, també es planifica una setmana de tancada on tothom treballa el projecte. Aquesta setmana, tal com indica el seu nom, se centra en el tancament del projecte i en compartir amb tota l’escola els coneixements adquirits a través de diferents dinàmiques: experiments de laboratori, xerrades d’experts externs al centre i d’alumnes experts, exposicions amb explicació a companys i adults, visita de familiars, activitats individuals, cooperatives, manipulatives i cloenda amb la sortida de final de curs al Delta de l’Ebre amb una participació molt important per part de l’alumnat.

 

PLANIFIQUEM EL PROJECTE

Reunits el grup de mestres de l’equip impulsor acordem les activitats que es duran a terme al llarg de la setmana dedicada en exclusiva a la realització del projecte.

Per decidir les diferents tasques tenim en compte els interessos i inquietuds que ens han anat fent arribar els alumnes així com tots aquells continguts que ja s’han anat treballant i ens interessa acabar de complementar. A més, intentem cobrir totes les àrees i posar en pràctica diversitat de metodologies.

Els espais i els docents es reparteixen en funció d’aquestes metodologies i de les activitats que es porten a terme, tot gestionant de forma eficient els recursos materials i humans de què disposem.