IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

A partir d’un claustre del mes de juny de 2018 es decideix que el projecte interdisciplinari del curs 2018/19 estarà relacionat amb el riu Ebre i el seu títol serà: Lo nostre riu.

El fet de tenir clar des de l’inici de curs la temàtica del projecte ha fet que programéssim la majoria dels continguts dels diferents àmbits, principalment lingüístic i medi, vinculats a aquesta temàtica.

Per dur a terme aquesta setmana de tancament, des de les reunions de Xarxa de Competències s’ha proposat una planificació compartida posteriorment amb la resta del professorat. Aquesta planificació es veu detallada a l’apartat corresponent.

Després d’aquesta setmana de tancada, s’envia un correu electrònic per informar a les famílies dels dies i de l’horari que l’escola ofereix per entrar a veure el producte final del projecte.

Per últim, el projecte queda conclòs amb l’excursió de fi de curs de tota l’escola a L’escola del Parc de Deltebre, ja que és una bona manera de poder viure tot l’aprenentatge assolit i enriquir-se’n d’altres de nous.

 

Per un món millor, reciclem! Implementació.

La tasca final s’ha preparat durant els dies específics del treball de síntesi: del 9 al 12 d’abril. Durant aquests dies els alumnes, en grups cooperatius, han analitzat les dades recollides amb les activitats de desenvolupament i les han utilitzat per redactar els diferents gèneres periodístics.

Cada grup ha preparat un debat, una notícia, un reportatge i una entrevista, que després ha difós al programa en directe.

Ensenyem el Delta al món!. Implementació

El primer pas del projecte és facilitar al grup una graella per que planifiqui les tasques i el responsable de cada tasca (aquesta graella també s’utilitzarà després per avaluar-se com a grup)

El projecte consta de tres fases clarament diferenciades:

 

 

  • La darrera part consisteix en elaborar el producte final: vídeo sobre el Delta.