29 d’octubre de 2019

Recordarem aquesta data com al primer EdCamp fet per alumnes i destinat a escoltar la veu dels i de les adolescents de totes les Terres de l’Ebre. Aquest dia l’IE Daniel Mangrané va acollir a més de cent alumnes (a banda de l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Escola), de l’Institut de Tecnificació d’Amposta, de l’Institut Despuig i Dertosa de Tortosa i de l’Institut Escola 3 d’abril de Móra.

Aquesta serà l’última entrada al bloc d’aquest projecte, i a l’equip impulsor (docent) ens agradaria presentar-vos el recull d’evidències de l’activitat:

En premsa digital, blocs, xarxes, etc.:

-Ebredigital:
https://ebredigital.cat/2019/10/29/lestret-de-magallanes-edcamp-institut-escola-daniel-mangrane/https://
www.youtube.com/watch?v=7L91HXOTquM
– Fundació Bofill:
https://edcamp.educaciodema.cat/ca/edcamp/1r-edcamp-aps-a-terres-de-lebre/_e:82/
-Serveis Educatius del Montsià:
https://serveiseducatius.xtec.cat/riberadebre/general/edcamp-per-alumnat-de-les-terres-de-lebre/

 

Xarxes socials:
https://twitter.com/IEDMangrane/status/1184214603653419009
https://twitter.com/alesav81/status/1189576583364988928
https://twitter.com/JessEMD1/status/1189210682555809799
https://twitter.com/educaciocat/status/1189198748720779266
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189180210328944640
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189168815382380544
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189093259798351873
https://twitter.com/crpbaixebre/status/1189104648197738496
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189107434306134017
https://twitter.com/mcanosan/status/1189110358675546112
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189120804451246080

 

Tal com escrivíem en l’entrada al blog: https://blocs.xtec.cat/xcbprojecte314/2019/03/24/metodologia-de-treball/,

NOMÉS PODREM ACONSEGUIR EL NOSTRE OBJECTIU SI TOTS PLEGATS ESDEVENIM UN GRUP COORDINAT. Sempre ens hi trobarem a l’aula grups d’estudiants amb diferents inquietuds i diferents ritmes d’aprenentatge; trobar un objectiu comú i assolir-lo amb escaig (com a grup) fa que cada membre de l’equip estiga orgullós de la qualitat que la seua contribució confereix al conjunt, i aquesta experiència no s’oblida fàcilment.

#juntsmillor

#MakingMangrané

 

LA PELI DE 2N

Com a producte final per acabar el projecte els alumnes van pensar de fer una pel.lícula que expliqués tot el que havien après durant aquests dos cursos al cicle inicial.

Vam fer treball cooperatiu, vam organitzar els grups internivells i cada component del grup tenia un càrrec : guionista, maquillador, càmera, fotògraf i decorador. L’altre grup feia d’actors. Tots hem fet d’actors i de participants en fer una pel.lícula.

Per grabar hem utilitzat les tauletes i la càmera de fotos de l’escola. (és per això que l’àudio no és molt bo).

Amb aquesta activitat valorem si saben quina funció té cadascú per grabar les diferents escenes.

És un treball fet pels alumnes, amb la guia i orientació de les mestres. El montatge el vam fer amb el movie maker i el resultat el teniu aquí mateix: al codi QR que vam posar al nostre lapbook.

FI

How do I did it?

El treball en equip ha estat essencial en el projecte; en una primera distribució de grups, un per joc, servia per esbrinar el principal vocabulari (usefull expressions) de cada joc i entendre el seu funcionament, desprès cada membre de l’equip marxava a un segon equip on explicaven cadascú el que havia après sobre el seu joc.

Desprès de posar en pràctica els jocs al pati, amb les instruccions de les mestres, i aclarits els dubtes que hi podien haver sorgit, cada alumne ha elaborat el seu lapbook de forma individual. El lapbook elaborat ens  ha facilitat l’avaluació de l’alumnat., juntament amb els registres d’observavió.

Les qualificacions del projecte s’han registrat dintre les notes de l’àrea d’anglès del tercer trimestre, però ens mancava alguna eina per informar a les famílies sobre el projecte i per això hem  aprofitat l’informe que vam elaborar a la XCB del curs passat, on es recullen els principals objectius del projecte i també inclou una valoració del treball en equip.

 

 

 

 

Lapbook

Com hem dit en un article anterior, aquest projecte neix d’una col·laboració en un projecte sobre jocs tradiconals del poble de Freginals. En un principi nomès es volia col·laborar coneixent alguns jocs tradicionals d’Anglaterra, però aquest va acabar sent un projecte independent.

El producte final d’aquell primer projecte va ser, un cop entrevistats els avis del casal, escollits els jocs i establert i documentat el funcionament de cadascun, planificar un matí de jocs  a l’escola per a tot l’alumnat.  Per al nostre projecte, també vam practicar els jocs al pati, però el producte final va ser un altre, perquè ens interessava deixar evidències del vocabulari treballat. Per aquest motiu  es va optar per un lapbook.

Depenent de la creativitat de cada alumne, alguns  van quedar realment bonics.

Let’s play!

Les primeres sessions del projecte van servir per recollir els coneixements previs de l’alumnat sobre els jocs tradicionals d’Anglaterra. Gràcies a la televisió i cinema, van ser més del què esperàvem, malgrat això, no s’accepta el “quidditch” com a esport tradicional.
Els jocs escollits per al projecte van ser els següents, i la seva elecció va anar a càrrec de les mestres:

 • British bulldog (arrenca la cua)
 • Hopscotch (xarranca)
 • Whats the time, Mr wolf?  (Semblant a pica-paret)
 • Simon says  (Simon diu)
 • Hide and seek (fet i amagar)
 • Musical chairs (joc de les cadires)
 • Blind Man’s Bluff (gallineta cega)

Cada joc ha servit per treballar el vocabulari bàsic i les instruccions de cadascun. Han pogut veure vídeos  i comparar-los amb els jocs d’aquí.

Han jugat als jocs, al pati.

El projecte s’ha implementat a les aules de CM i CS de totes les escoles de la ZER. Tres de les mestres del grup impulsor han estat les mestres d’anglès que han dirigit les classes, do més han estat tutotes de CM i CS i han pogut estar a l’aula fent fotos i veien com es portava a terme; els altres dos són d’EF i música i tot i que no han implementat les activitats, sí que han intervingut en el projecte, ajudant a planificar i a respondre les preguntes que plantejava el full de ruta. A més, els joc de les cadires musicals i el d’arrencar la cua s’ha jugat també a a EF i Música.

 

Institut la Sénia. La veu de l’alumnat

Un cop acabat el projecte, aquestes han estat algunes de les valoracions de l’alumnat i les seves propostes de millora:

 1. “Ens agrada tenir llibertat per poder pensar com organitzar una empresa pròpia” (Arnau, Quim)
 2. “Estaria bé saber des d’un principi què anàvem a fer. Quan vam dissenyar el logo no teníem clar per a què seria” (Arnau)
 3. “En alguns casos els tutors no han estat molt damunt del grup. Ens hauria agradat poder tenir més la seva orientació” (2n A)
 4. “La feina a fer fora del centre hauria d’estar més controlada per la tutora, hi ha alumnat que es refiem que les coses les farà un altre membre del grup i a nosaltres no ens fa cas” (Clara)

 1. “ Ha estat divertit planificar com fer i com vendre un producte. Han sorgit idees molt interessants” (2n A)
 2. “ Treballar en grup ens va bé perquè no en sabem molt i de grans ho necessitarem. Moltes vegades a la feina haurem de treballar en grup” (Josep)
 3. “Estaria bé tenir un tutorial per saber com cal fer la presentació. Per a la memòria ens va anar molt bé tenir un document que servís com a guió” (2n A).
 4. “Em va agradar aprendre a treballar amb el Drive, ho podem fer servir en moltes altres ocasions” (Joan).

Institut la Sénia. Com avaluem?

L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge, ha estat formativa i l’alumnat ha estat supervisat i ha rebut feedbak durant tot el procés.

Les evidències que s’han avaluat són: la carpeta d’aprenentatge (compartida al Google Drive), el diari de camp, la memòria i el producte o productes finals, així com la campanya publicitària per a la seva difusió.

Els instruments d’avaluació han estat rúbriques (autoavaluació individual, autoavaluació de grup, autoavaluació del diari de camp, coavaluació -de l’exposició oral i producte final- i l’avaluació del professorat).

Les dades individualitzades les hem obtingut mitjançant l’observació d’aula, el seguiment del tutor o tutora i l’autoavaluació individual i de grup.

Institut la Sénia. Com expliquem la nostra proposta?

 

La proposta de producte creat per cada grup no es pot quedar en lletra tancada en una memòria o un producte final desat a una prestatgeria. Cal ser capaços de comunicar la proposta i com es pot fer difusió per comercialitzar-lo. Aquesta comunicació va lligada a l’avaluació. És per això, que cada grup  presenta oralment el seu projecte, primer davant dels seus companys i avaluant-se mútuament i, en segon lloc, davant les famílies i públic en general.

La presentació a la comunitat es fa a manera de fira al vestíbul de la casa de Cultura, coincidint amb l’exposició pública dels projectes de 3r d’ESO.

 

Consulta alguns exemples de presentacions:

POWER POINT 1  DE LES PRESENTACIONS

POWER POINT 2  DE LES PRESENTACIONS

POWER POINT 3 DE LES PRESENTACIONS

Institut la Sénia. Concretem la proposta de millora del nostre poble

 

Cada grup té clar des del principi que ha de presentar un producte que permeti analitzar a altri la seva proposta. Han de redactar obligatòriament una memòria del projecte seguint les pautes marcades a la base d’orientació, presentar el diari de camp i explicar oralment davant els companys i companyes el seu procés i resultat. A partir d’aquí, tenen llibertat per adaptar el producte final a les característiques de la proposta i als seus objectius inicials. 

El producte o productes s’han d’ajustar a la pregunta guia inicial: quin producte innovador puc crear per fomentar l’economia del meu poble? La manera de treballar ho ha garantit. Les propostes han estat diverses: productes de cosmètica natural, aigua de la font dels Rossegadors, dolços ecològics, rutes guiades pel patrimoni…

dav

Consulta els documents:

Guió de la memòria del projecte

Plantilla del diari de camp