Quin munt de coses què hem après?

Després de tota una setmana d’haver estat treballant sobre els Egipcis ens vam adonar què havíem après moltes coses noves i fins ara desconegudes.

De la majoria de  preguntes que ens havíem plantejat a l’inici del Projecte vam obtenir resposta i ens vam quedar en ganes de saber més curiositats sobre aquest poble.

Cada grup cooperatiu va elaborar un mural que responia a cadascun dels temes escollits. Un cop ja el van tenir acabat el van exposar a la resta de la classe perquè tothom pogués aprendre dels altres temes plantejats.

Vam elaborar altres productes finals que recollien les seves inquietuds:

 • Elaboració d’un papir
 • Confecció de braçalets egipcis i corones per fer una disfressa
 • Construcció d’una piràmide
 • Photocall
 • Ball de cloenda del Projecte

Tot seguit us enllacem al blog de l’escola on es mostren algunes d’aquestes activitats realitzades.

 

Què volem saber?

Un cop havíem escollit el tema “Com vivien els antics egipcis?” els vam plantejar als alumnes allò què volien saber.

Cada grup cooperatiu va pensar quines coses voldrien saber, les van exposar i la mestra les va anar agrupant per temes, al mateix temps que les anotava a la pissarra.

Els diferents temes que ens sortir van ser els següents:

 • Les piràmides: Com eren? i Com es construïen?
 • Les mòmies
 • Què feien?: Escriptura, l’educació i els jocs i el lleure.
 • La societat: els diferents estaments
 • Com vivien?

Cada grup cooperatiu es va encarregar de desenvolupar cada tema. Per això se’ls va demanar als alumnes que portessin tot tipus d’informació relacionada amb els Egipcis que anàvem recollint en un petit racó d’aula.

Triem Projecte

A la nostra escola hem decidit documentar el projectes dels alumnes de 2n.

Per esbrinar quines inquietuds tenien els nostres alumnes vam elaborar un petit racó d’aula amb una bústia on podien deixar preguntes sobre algun tema que els agradaria investigar.

Un cop ja havien deixat les seves propostes es va fer una primera votació a nivell d’aula. Les tres preguntes finalistes de les tres classes van ser:

 • Existeix la cinquena dimensió?
 • Com vivien els antics egipcis?
 • Com va néixer la primera persona?

Vam reunir a tots els alumnes del nivell i un representant de cada classe va explicar les raons per què volien fer aquell projecte. Escoltades totes les propostes vam votar el tema per classes i finalment, vam recomptar el tema més votat.

Finalment, el tema escollit va ser “Com vivien els antics egipcis?”.

 

 

 

Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes

Som l’escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes. La nostra escola té tres línies amb un total de 583 alumnes.

El grup impulsor està format per 13 mestres d’un claustre de 42 docents.

Aquest és el segon curs que formem part de la Xarxa de CCBB i arrel de la formació del curs passat vam decidir canviar l’organització de l’escola a l’hora de treballar els Projectes.

Fins en aquest curs es treballaven Projectes a tots els nivells de centre al llarg del curs i aquest curs hem decidit treballar-los de manera intensiva durant tota una setmana involucrant a tota l’escola.

Cada nivell d’alumnes van escollir el Projecte que volien treballar i es van organitzar els horaris i els espais per tal que cada nivell tingues dos mestres de suport, a part dels seus tutors. Per tant, al llarg d’aquesta setmana totes les hores estaven dedicades al treball per Projectes.

Aquests són els Projectes que vam treballar.