CONTACTEM AMB L’ARTISTA!

En el marc del projecte artistes, a 6è vam descobrir que Lucrecia Santos és una artista que encara viu i que actualment realitza exposicions de les seves obres. Així va ser com va sorgir la idea d’intentar fer-li una entrevista. Però, com ho podíem fer? En primer lloc, vam descartar la opció de fer-la de forma presencial degut a la distància. Per tant, se’ns va ocórrer que una bona opció seria fer-ho mitjançant un correu electrònic. Aleshores, vam decidir que redactaríem una entrevista i li faríem arribar a través del correu electrònic amb l’esperança que ens la pogués respondre. Un cop feta i enviada l’entrevista només ens calia esperar… Al cap d’uns dies ens va arribar el correu electrònic amb la resposta. Ens va fer molta il·lusió!

A banda de tot això, una alumna es va proposar buscar a la Lucrecia Santos a les xarxes socials. Després d’haver fet la cerca a Facebook i Instagram va aconseguir trobar el seu perfil a Instagram. Llavors, va decidir començar a seguir-la en aquesta xarxa social i, posteriorment, li va enviar un missatge presentant-se i explicant-li que era una de les alumnes que havia enviat l’entrevista. El que no esperàvem és que rebria una resposta personal per part de la Lucrecia mitjançant un missatge privat i vam mantenir una petita conversa. Finalment, la Lucrecia ens va invitar a veure una de les seves exposicions a Amèrica!

 

INTERPRETEM ELS AUTORS

1. Biografia de l’artista
– A partir de l’autor escollit els alumnes han de buscar informació des de casa i portar-la.

– Es fa una lectura i triatge dels documents portats (text, audiovisuals…)

– Recordem les preguntes del què volem saber i les cerquem a la informació portada. La informació que no surt la cerquem mitjançant la internet i la biblioteca d’escola.
– Cada grup exposa, de la manera acordada, la informació que han obtingut.

2. Obra i tècnica de l’artista
– Exposem les obres per trobar-hi punts en comú: les tècniques, l’estil pictòric, els colors i els materials emprats per l’autor.


– Recrear una obra escollida per després fer una reinterpretació lliure.

ENS VISITEN EXPERTS

La petició de col·laboració va donar els seus fruits i vam poder comptar amb la participació de diversos experts que ens van ajudar a entendre millor el procés creatiu d’un artista.

 

Per conèixer millor a Leonardo Da Vinci, van venir dos professors de Belles Arts que ens van ajudar a aprofundir sobre la vida i obra de l’artista i vam realitzar un taller de reproducció d’un dels seus invents.

 

AL NOSTRE PROJECTE HI PARTICIPA TOTHOM

Cada curs, abans d’iniciar els diferents projectes triats a l’escola, s’envia una carta a totes les famílies informant dels temes escollits per cadascun dels nivells.

En aquesta es demana col·laboració per tal que puguin aportar material sobre qualsevol dels temes o si coneixen algú que puguin venir i participar en forma de xerrada, taller,…

CONEIXEM ELS ARTISTES?

Un cop decidit l’artista que volem estudiar, és hora d’activar els coneixements previs.
Tots els nivells realitzem una conversa grupal i anem registrant la pluja d’idees que va sorgint, tant sobre l’autor com sobre aquelles obres que coneixem.
Algunes de les coses que es registrat són certes, d’altres no. Això ho anirem descobrint durant la realització del projecte!

També parlem sobre què volem saber, però aquest curs l’enfocament del projecte és una mica diferent. Al tractar-se d’un projecte d’art, intentarem un enfocament més pràctic i investigarem i experimentarem al mateix temps amb diferents tècniques plàstiques.

VOTEM!!

Aquest curs treballarem un/a artista. Cada curs de l’escola n’investigarà un de diferent.
Primer, n’hem de triar un entre una selecció que han fet els mestres. Per decidir quin investigarem, mirem un Power Point amb obres de diferents autors i iniciem una conversa grupal.

Després d’aquesta pluja d’idees inicial, és el moment de començar a triar. Cada grup-classe n’hem triat un de diferent. Els primers en començar han estat els petits: P3, P4 i P5. Després ho ha fet tota primària. D’aquesta manera cada artista escollit queda descartat per als grups següents.

Cada grup classe ha emprat un mètode diferent per fer la votació.

Alguns han fet directament la tria a la pissarra:

I altres hem emprat urnes, fent una votació secreta i després el corresponent escrutini:

PER QUÈ UN PROJECTE DE CENTRE?

Com enfoquem el treball de projectes a la nostra escola?
– Un projecte per nivell cada curs com a mínim.
– Cada 2 anys treballem tota l’escola al voltant d’una temàtica.

Com s’escull la temàtica del projecte comú d’escola?
1. A principi de curs a nivell de coordinació de cicle es fan propostes sobre possibles temes a treballar com a projecte d’escola.
2. La comissió pedagògica analitza les propostes.
3. A nivell de claustre es presenten els temes preseleccionats i per consens acordem la temàtica general.
4. L’alumnat de cada nivell escull el projecte que vol investigar mitjançant una votació.

Si voleu veure el power que vàrem utilitzar per escollir els autors, CLIQUEU AQUÍ