L’opinió dels nostres reporters

L’alumnat va ressaltar que els va agradar molt el nou projecte, sobretot el fet de poder escollir ells mateixos el tema central del seu propi vídeo, basant-se en l’experiència viscuda a la sortida “Terra de sal”, la qual consideren molt enriquidora i interessant. El nou format digital del Treball de síntesi el van trobar molt vistós i atractiu, comparant-lo amb el de format paper del curs passat. Alguns van dir que la durada del reportatge era massa curta i això els obligava a resumir molt la informació que tenien i que volien mostrar. D’altres, van comentar que van tenir dificultats per editar el treball en format mp4 i això va afectar la qualitat del so i/o de les imatges d’alguns reportatges. No obstant, en general, se sentien satisfets de ser els veritables protagonistes d’aquesta tasca que els va permetre prendre decisions en equip, posar-se d’acord, fer argumentacions i alhora aprendre els uns dels altres.

En resum, una tasca col·laborativa, competencial, digital, globalitzadora i innovadora que els va engrescar i en la qual van haver d’adoptar diferents rols: directors, fotògrafs, guionistes, narradors, tècnics de so… En definitiva, tot el que calia per arribar a ser uns grans reporters!

I ELS ALUMNES, QUÈ EN PENSEN?

Per tal de poder sentir què pensaven els alumnes del projecte realitzat al llarg del curs, els ho vam preguntar a través del web mentimeter.com.

Gràcies a aquesta plataforma els nens podien veure l’impacte que havia tingut treballar “Lo nostre riu” d’una manera molt visual i entenedora.

Adjuntem aquí l’enllaç perquè pugueu veure’n les respostes.

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1TWz_sULT4Xuz1SU6N96R0qiABpst7_A6/view?usp=sharing

Diari d’aula

Abans de l’inici del projecte, comunicarem a l’alumnat els objectius didàctics i els criteris d’avaluació i revisarem si se’ls han representat de manera correcta per a que els alumnes es puguin auto regular.

Per començar, com a professors hem preguntat als nostres alumnes: -Què aprendrem? per al final poder contestar què hem après i per què i com ho poden utilitzar en el futur per seguir aprenent; en acabar cada sessió recapitularem per assegurar que les idees nuclears s’han entès.

Elaborarem un diari d’aula per compartir objectius després de realitzar una activitat. Dediquem un espai perquè els estudiants expliquin el que pensen que han après i insistir sobre la relació que hi ha entre l’activitat realitzada i els objectius didàctics. Aquesta verbalització (oral i/o escrita) es recollirà dins del diari.

 

La veu dels alumnes

Abans de començar el projecte ens vam informar mirant uns vídeos. Ens va agradar el de “tecnocoquito” perquè vam entendre-ho millor i vam descobrir més coses de les que sabíem.

 

Treballar en parelles ens ha funcionat molt bé i ens hem divertit, però valorem que de cara a un proper projecte ho podríem fer en grups de quatre o cinc alumnes.

També ens han agradat les exposicions amb el power point, perquè ens han quedat bastant bé i ens han servit per mostrar tot el que hem après.

Finalment volem dir que treballar d’aquesta manera ens ha servit per a cooperar en equip i a aprendre de manera divertida moltes coses que no sabíem.

7. Projecte La policia a P3 l’escut de la classe

A partir de veure com eren els escuts de la policia local , autonòmica, la guàrdia civil….. es demana als xiquets/es  que dibuixen l’escut de la classe. El mestre dona idees de quina pot ser la simbologia de la classe dels cavalls. Individualment cada xiquet fa el seu dibuix i el pinta. Després es pengen tots els dibuixos a la pissara i cadascú vota el que més li agrada. Dels vint-i-quatre dibuixos, un va ser més votat i per tant el guanyador. Aquest escut es va reduir i plastificar per a posar-se’l ells quan fan de policies de la classe o del pati.

Què en diu l’alumnat?

Tal i com podeu comprovar, la veu dels i les alumnes ens ha demostrat que quan eduquem amb el cor, dibuixem somriures!

La veu dels i les alumnes no només ha quedat recollida al programa de Canal 21 “Petits Artistes”, sinó que també van reflexionar i expressar la seva opinió respecte al projecte de centre “Un pati diferent és possible!!!” al magazín “Aita com parlen” de la ràdio municipal Delta.cat. Podeu escoltar la seva intervenció clicant AQUÍ.

Compartim el nostre Projecte de Recerca de 4t d’ESO: I Jo… Què vull ser de gran?

Partíem del treball realitzat en els dos cursos anteriors amb el PdR de 4t d’ESO titulat

I jo, què vull ser de gran?

L’objectiu del mateix és que l’alumne sàpiga què pot fer després de 4t d’ESO i decidisca què vol fer en concret i com i on pot fer-ho.

Per tant, el PdR es converteix en una eina immillorable d’Orientació Professional, amb la implicació i materials que facilita el departament d’Orientació i l’estreta col·laboració de les tutories.

L’Equip Docent del Projecte de Recerca de 4t estava integrat per membres del grup impulsor de la Xarxa de CB i companyes i companys que no en formaven part. La qual cosa permetia una transmissió dels coneixements adquirits a la Xarxa de CB i, sobretot, treball conjunt.

Per altra banda, la resta del grup impulsor estava repartida als Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO.

La informació de les sessions de tots els equips de TdS i PdR era compartida amb tot el professorat, de manera que tot el professorat tenia coneixement d’allò que s’havia realitzat a la resta d’equips. L’objetiu és que tothom puga integrar-se, si cal, en qualsevol equip.

S’han creat bàsicament tres documents:

Dossier del professorat

https://app.box.com/s/rbmvn1utah6fpmzpmlkmg6lia2w73twp

Dossier de l’alumne (Del qual es deriva un Quadern de treball)

https://app.box.com/s/q1wsnyg5d15s25a0ujaxtt0mlpooy5hn

https://app.box.com/s/q9j1afw46cgq1w6cp7xjj58cc35pnlwg

Per acabar s’ha fet una enquesta d’avaluació de l’alumnat de 4t:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3gmFoYhgG4gbnazQxFe0zmczOuTBI11IsD0JGOj-eACDTg/viewform

Hem de considerar altament positiva i satisfactòria l’activitat i creiem que és fàcilment exportable a qualsevol centre,

Algunes de les valoracions de l’alumnat:
Jo crec que és una cosa molt més seria del que es planteja i que no hauria de ser una nota més ja que és una cosa molt important per al dia de demà.

Seria millor si no ens canviéssim de les nostres classes a cada hora

S’hauria de valorar més.

“Positiu: que està molt ben pensat per a poder decidir què fer l’any vinent. Ha estat molt útil.
Negatiu: haver de canviar de classe cada hora.”

Fer més treballs com aquest, ja que és un projecte que et fa pensar, és millor més que  fer un examen.

Gràcies al PdR, he pogut aprendre per quins camins he d’anar, quines coses necessito… i gràcies a este projecte ara sé el que he de fer i com fer-ho.

M’hagués agradat alguna xerrada respecte el batxillerat, tot i que ara ja sé què és.

Aquest projecte és molt útil perquè t’informes més sobre els estudis que vols fer, a quins llocs pots estudiar i quin camí has de fer per arribar a ser el que tu vols.
Sense haver treballat a casa vaig acabar el projecte amb una mica de temps de sobra, crec que amb 5 dies per a fer-lo seria suficient.

Jo per a mi aquest treball està molt ben plantejat, però li llevaria 1 o 2 dies, ja que crec que són massa dies.

“Bona temàtica, ja que ajuda a decidir el teu futur.
Una setmana és massa temps per a un treball d’aquest nivell.”

Doncs m’ha agradat aquest projecte, ja que m’ha ajudat a elegir el meu futur estudiantil.
Les positives són que sempre hi havia algun professor a la classe, i quan ho demanaves, eres atès/ajudat. També què alguns profes, ens explicaven conceptes sobre les PAU (i altres temes del PdR), per a entendre’ls millor.

Negatiu: que cada hora havies de canviar de classe quan podries estar a la mateixa clase tranquil·lament.

Positiva: A la majoria de gent ens ha servit per a aclarir tots els dubtes que teniem sobre el nostre futur. Negativa: Hauria de ser menys temps ja que la gent acabava molt prompte i no tenien res a fer.

Tindria que practicar els meus nervis davant del públic.
M’ha ajudat a tenir clar quin és el camí per a arribar al que vull ser.
Crec que és un bon treball per ajudar a orientar-nos

Més rigor en la valoració del projecte i més tendència a fer aquest tipus de treball. També proposaria que el treball sigués més curt en qüestió de dies de duració.

No s’entenia el que havies de fer, tens poc temps per-a fer-ho.

COMENTARIS A LES VALORACIONS:

Un dels comentaris recurrents és que no agrada canviar de classe. S’ha fet d’aquesta manera per a aprofitar al màxim els recursos de professorat i els espais. Les classes de 4t són poc espaioses. I en una situació de grup-classe amb professorat i alumnat que no és l’habitual podria haver conduit a distorsions.

Hi ha qui comenta que sobrava temps i qui, el contrari. Aquest excés de temps, segons algú, es podia haver aprofitat en la convenient revisió, preparació de l’exposició oral, etc. No es pot modificar, ja que la normativa indica que s’han de destinar 6 dies.

ALTRES COMENTARIS:

L’enquesta pot resultar molt útil de cara a determinar el consell orientador de 4t. Tot i que era anònima. Hem demanat el nom i la majoria de l’alumnat no ha tingut cap inconvenient a facilitar-nos-el.

UN EXEMPLE DE PRODUCTE FINAL:

https://docs.google.com/document/d/1Gw4Nmd3GdiVhz-PfwQkHn_zMx3aPySf_oppu873YdVE/edit 

 

4. Projecte La policia a P3 què sabem i què volem saber.

QUÈ SABEM I QUÈ VOLEM SABER.

Un cop triat el tema del projecte, reunits en assemblea vam fer una llista de tot el que sabíem de la policia.

Uns dies després, vam escriure la llista d’aquelles coses que volem saber. D’allò què volem aprendre. És la part més difícil del projecte. Els costa pensar allò què volen aprendre. Per això és necessària l’ajuda del mestre que ajuda als alumnes amb les seves aportacions.

La col·laboració amb les famílies!

4Com a escola sempre tenim present la importància de les famílies i el seu acompanyament per assolir l’èxit en l’aprenentatge, per tant, veiem necessari la col·laboració amb les famílies i amb una carta de compromís els ho hem fet saber: