Let’s play!

Les primeres sessions del projecte van servir per recollir els coneixements previs de l’alumnat sobre els jocs tradicionals d’Anglaterra. Gràcies a la televisió i cinema, van ser més del què esperàvem, malgrat això, no s’accepta el “quidditch” com a esport tradicional.
Els jocs escollits per al projecte van ser els següents, i la seva elecció va anar a càrrec de les mestres:

 • British bulldog (arrenca la cua)
 • Hopscotch (xarranca)
 • Whats the time, Mr wolf?  (Semblant a pica-paret)
 • Simon says  (Simon diu)
 • Hide and seek (fet i amagar)
 • Musical chairs (joc de les cadires)
 • Blind Man’s Bluff (gallineta cega)

Cada joc ha servit per treballar el vocabulari bàsic i les instruccions de cadascun. Han pogut veure vídeos  i comparar-los amb els jocs d’aquí.

Han jugat als jocs, al pati.

El projecte s’ha implementat a les aules de CM i CS de totes les escoles de la ZER. Tres de les mestres del grup impulsor han estat les mestres d’anglès que han dirigit les classes, do més han estat tutotes de CM i CS i han pogut estar a l’aula fent fotos i veien com es portava a terme; els altres dos són d’EF i música i tot i que no han implementat les activitats, sí que han intervingut en el projecte, ajudant a planificar i a respondre les preguntes que plantejava el full de ruta. A més, els joc de les cadires musicals i el d’arrencar la cua s’ha jugat també a a EF i Música.

 

II Institut de la Sénia. Com dissenyem la proposta? Sistematitzem la informació, autoregulem el propi treball i documentem el procés de producció

Tots els documents de treball s’inclouen a la carpeta compartida del Google Drive i han d’estar actualitzats. Un document important i indispensable és el diari de camp, on cada grup reflexa el treball diari, dubtes, problemàtiques amb què s’han trobat, etc. Permet concretar també la feina feta en cada moment i la que falta fer. És una bona eina per a l’autoregulació del grup. Les sessions a l’aula fan la mateixa funció. Diferents subcarpetes i documents ben identificats ajuden l’alumnat, les tutories i el grup impulsor a accedir a la informació i detectar-ne mancances en la sistematització.. 

És important el paper actiu del professorat: supervisant, orientant, enriquint… 

A mesura que avancem l’alumnat està preparat per iniciar la redacció de la memòria, on veritablement quedarà reflectit el procés de treball. Després de dies de treball, cada grup presenta un esborrany de la memòria per tal de ser revisada i poder millorar els punts febles.

Pots consultar aquí el guió de l’esborrany de la memòria

Institut la Sénia. Com dissenyem la proposta? Cerca d’informació, confecció del marc teòric i concreció del producte.

Les primeres tasques són a l’aula per al disseny de marca la Sénia.

Com a pas inicial dissenyen, per grups, una proposta de logotip que identifiqui la marca la Sénia d’aquest curs. Prèviament, professorat del cicle formatiu de Comerç i de  visual i plàstica del centre, els fa una xerrada explicativa i els lliura bastides de suport. Cada grup en fa la presentació justificativa i entre tots trien una proposta que caldrà incloure al material gràfic de cada producte. 

Es dediquen dues sessions, una assessorats des de Comerç i Màrqueting per a saber com promocionar la marca la Sénia,  i l’altra des de Visual i Plàstica per dissenyar el logotip.

 El següent pas és  presentar la proposta de producte que es vol crear i fer una breu descripció de què faran, com ho faran i com ho donaran a conèixer

Consulta el Formulari 2 on calia fer una primera descripció de la proposta de projecte de grup.

 

Els més grans treballem la tradició oral

La classe de sisè va dedicar el projecte d’escola a la tradició oral, i van posar el nom a la classe “Horta Forta”.

Durant el projecte, han investigat i cercat informació en molts documents i llibres d’història del poble i han entrevistat a la gent gran del poble.

Han après rondalles, cançons, contes, històries…

Els ha agradat molt l’experiència de poder escoltar la gent més gran del poble i aprendre la tradició oral tan rica del nostre territori.

https://agora.xtec.cat/escola-montsagre/general/projecte-horta-forta-xarxa-de-competencies-basiques/

Què havien de fer? Quan i com?

Els vam donar una planificació molt detallada de les activitats que havien de fer cada dia del Treball de síntesi (del dimarts 11 fins al divendres 14 de juny) i el tutor/a en feia el seguiment a través dels formularis i l’observació directa a l’aula.

Com a grup, al llarg del projecte van haver de prendre moltes decisions i van haver de ser capaços de posar-se d’acord en:

 1. Escollir un tema prioritari d’entre els 4 proposats:
  • La vegetació
  • Les salines
  • Els ocells
  • Les pontones
 2. Posar un bon títol i fer un resum.
 3. Justificar per què havien escollit aquell tema.
 4. Desenvolupar un esquema amb quatre idees: idea principal, dos idees secundàries i una idea avançada.

Tot això van haver-ho d’explicar de tres temes dels quatre proposats i, a continuació, justificar-ho omplint un formulari de google docs que enviaven al seu tutor/a. Aquest/a valorava les seves argumentacions i decidia quin tema dels tres que havien enviat els adjudicava per tal que ells poguessin continuar endavant planificant el seu reportatge.

El següent pas fou redactar el text del narrador per posar-lo al vídeo com a veu en off. Per tal d’enriquir la tasca, els vam demanar que traduïssin la veu en off a l’anglès o a qualsevol altra llengua i que ho incorporessin al vídeo afegint subtítols. Fins i tot, els vam proposar el repte de fer-ho a l’inrevés, és a dir, fer-ho en anglès i posar els subtítols en català.

A continuació, havien d’elaborar un guió tècnic on detallaven tots els elements que configuraven el seu mini-reportatge.

Tot això, també van haver-ho d’enviar a través de dos formularis més perquè el seu tutor/a donés el seu vistiplau abans de fer l’enregistrament. Un cop revisat i aprovat pel seu tutor/a, procediren a l’enregistrament, edició i muntatge dels diferents reportatges, els quals van enviar per correu electrònic.

El dilluns dia 17 de juny van fer les exposicions orals d’aquest treball davant d’un tribunal format per tres membres: el tutor/a i dos professors/es més.

 

 

I EL PREMI ÉS PER…….

Hem après que les pel.lícules s’anuncien amb uns cartells molt grans i tal i com vam veure a la classe d’anglès en un “tràiler”.

També sabem que hi ha festivals de cine i es donen premis: Oscar, Concha…

Per tot això, durant la setmana cultural de la nostra escola les mestres ens van preparar dues activitats molt interessants:

-Fer un cartell d’una pell.lícula, que inventem.

-Elaborar una figura de premi amb pasta de modelar.

ANEM AL CINE!!!

Una de les activitats més interessants que hem fet és anar al cine . Vam pujar a l’autobús i vam fer camí cap a Amposta. Vam veure la pel.lícula “Corgi i las mascotas de la reina”.

Vam poder contestar la majoria de preguntes que voliem saber : quantes persones caben a una sala?, Com es projecta la pel.lícula?, Per què tenen nombres les butaques?, Com es fan les crispetes?, Com són les entrades?….

Ens van explicar moltes curiositats i informació que volíem saber.

Moltes gràcies als Cinemes Amposta.

QUIN ENRENOU DE PEL.LÍCULES!

Ens hem parat a pensar una mica, i hi ha moltes moltíssimes pel.lícules!!!! Per aquesta activitat hem pensat de portar pel.lícules que tenim a casa en format dvd. Després de llegir els títols les hem classificat, hem descobert que hi ha diferents gèneres : aventures, por, romàntiques….

Hem fet un petit videoclub al racó del projecte que tenim a la classe.