El cel i el sol

Aquest projecte s’ha dut a terme a l’etapa d’Educació Infantil al llarg del 2n trimestre d’aquest curs 2018-19.

A inici de curs, es va fer una consulta als alumnes d’aquesta etapa sobre els seus interessos personals: “Què ens agradaria treballar? Quines coses ens agraden i voldríem conèixer-les millor? Quines coses ens preocupen?”… (en funció dels grups i dels nivells es proposen preguntes diferents ja que tenen experiències diferents sobre els projectes). Van sortir diferents propostes, a vegades molt diverses i d’altres que tenien punts en comú. Les mestres les vam agrupar i organitzar per poder abastar el màxim d’interessos i es va escollir per votació.

El projecte més votat va ser: “EL CEL I EL SOL”.

Després d’aquesta votació, a cada classe el projecte es va desenvolupar de manera diferent, respectant els interessos i els coneixements previs dels alumnes de cada grup i encaminant el guió del projecte a partir dels interrogants, els dubtes i les motivacions que genera la conversa dins el grup-classe. Així doncs, a cada grup es van plantejar diferents continguts a treballar.

P3: Personatges que volen pel cel, aparells que volen pel cel, elements del cel i l’espai.

Vist els interessos dels nens i nenes de P3 treballarem dos grans objectius que seran els que s’avaluaran:

  • Conèixer coses, personatges, aparells que volen.
  • Conèixer els elements que observem al cel.

P4: Fenòmens meteorològics, el sol i la protecció solar.

A P4 mostren interès envers els elements meteorològics i, per tant, l’objectiu a avaluar serà:

  • Conèixer els elements meteorològics a partir de l’observació i de la determinació de les seves característiques.

Com és Sant Vicenç de Torelló?

Aquest projecte s’ha dut a terme al Cicle Inicial al llarg del 2n trimestre d’aquest curs 2018-19.

El motiu del projecte és descobrir i conèixer el poble de Sant Vicenç de Torelló i els tres nuclis que el formen. El projecte va començar amb l’arribada d’una carta a l’escola d’una noia (Ainhoa) de Santander, que tenia la intenció de venir a viure en un poble com el nostre.

L’Ainhoa va demanar informació sobre el poble de Sant Vicenç de Torelló. “Com és Sant Vicenç de Torelló?”

A partir d’aquí va sorgir una conversa sobre tot allò que li podríem explicar: com són les cases, espais públics, edificis públics, parcs, serveis, zones verdes… però ens vam adonar que hi havia moltes coses que no coneixíem prou bé. Llavors vam iniciar una recerca per conèixer tot allò que no sabíem. Per fer la recerca vam utilitzar diferents recursos com: joc de pistes pel nucli de Sant Vicenç de Torelló, visita a l’Ajuntament i entrevista a l’alcalde, visita al centre de dia, visita a la colònia de Vila-seca, visita a la colònia de Borgonyà i a l’antiga fàbrica tèxtil, observació de plànols…

Pel que fa a l’avaluació vam acordar que el dia que ens vingués a veure l’Ainhoa li explicaríem tota la informació recollida sobre el poble i que havíem de ser capaços d’explicar-li de manera clara i entenedora.

L’escola Lloriana entra a la XCB!

Escola Lloriana- Sant Vicenç de torelló

Hola a tothom!

Som l’equip impulsor de l’escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló. Enguany és el nostre primer curs que hem format part de la Xarxa de Competències Bàsiques i la proposta que presentem és la documentació de dos projectes que hem realitzat al llarg del 2n trimestre a la nostra escola.

La nostra escola té una llarga experiència en el treball per projectes (des d’Educació Infantil fins a cicle mitjà), però en aquest moment ha sorgit la necessitat d’organitzar-los, d’unificar metodologies, de revisar-los… amb l’objectiu de fer-los més competencials, amb uns criteris que defineixin la línia d’escola. A més, aquest és el primer curs que s’ha treballat per projectes a cicle superior posant èmfasi en el treball cooperatiu.

Fins a l’actualitat, els nostres projectes, generalment, tenen una durada trimestral i s’organitzen per cicles. No obstant, el projecte pot evolucionar diferent a cada nivell segons els interessos dels alumnes, la dinàmica del grup, etc.

Per acabar, només afegir que la reflexió que ens ha portat a fer l’entrada a la XCB ens ha generat dubtes, nous reptes, noves necessitats d’organització de l’equip docent que anirem comentant i expressant en els successius articles que anirem penjant en aquest blog.

Res més… endavant amb la feina! Som-hi!