Què ens plantegem en el segon any a la xarxa?

Durant el segon any a la xarxa, el plantejament de l’escola és esprémer tant com puguem tots els imputs que ens arriben i fer una millora 2.0 del projecte presentat durant el curs anterior i, a la vegada, fer una reflexió global d’escola sobre l’avaluació, el com avaluem a l’escola i què podem modificar, què hem de mantenir i què hem d’afegir pel que fa a l’avaluació, tant a nivell de metodologia, com a nivell d’eines concretes a utilitzar com a qui ha de ser l’element central de l’avaluació (alumne).
Per una banda, tenint en compte les valoracions del projecte del curs anterior, tant dels mestres com dels alumnes, i les aportacions de la xarxa; creiem que la major part de les millores tenen a veure amb la part més “programativa” del projecte (com i amb quines eines es va documentar el projecte i els seus objectius i competències treballades…).

Per altra banda, i a partir de la FIC del centre, mirarem de donar un tomb, a partir del debat i de compartir mirades, a tot el que fa referència a l’avaluació a l’escola.

Esperem tirar-ho tot endavant!

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

Davant d’un projecte de romans, el primer que es va plantejar l’equip de mestres va ser planificar una gimcana on, a través del joc i el treball en equip, els alumnes arribessin a muntar, peça a peça, un mapa de l’imperi romà.

Aquesta va ser l’activitat planificada pels mestres com a punt de partida del projecte. A partir d’aquí, després de la reflexió de tot el grup aula, a l’acabar la sessió i en resposta a les preguntes que havien hagut d’anar responent per resoldre la gimcana, els alumnes varen plantejar-se les qüestions que volien descobrir del món dels romans i segons  aquestes, es van fer els grups i les posteriors sessions de treball.

Les sessions posteriors a la gimcana van anar desenvolupant-se seguint el fil inicial d’allò que els diferents grups varen decidir que investigarien: els déus romans, l’exèrcit, els diferents tipus d’edificis, les tradicions i la societat romana..

En aquestes sessions, després d’un temps de treball en grup, cada dia acabàvem de la mateixa manera: amb una reflexió per grups i la posada en comú amb el gran grup. D’aquesta manera ens servia per veure d’on havíem partit i cap on es podia adreçar la següent sessió.

Planificació

PLANIFICACIÓ

El projecte de El Món de la Comunicació és un projecte quadrimestral vinculat a les matèries de català, castellà i tecnologia.. És un projecte adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO.

La planificació d’aquest projecte consta de tres fases:

Dinàmiques de grup: Activitats per treballar els valors del treball cooperatiu i del treball en grup.

Fase d’exploració: Activitats adreçades a introduir-nos en el món dels mitjans de comunicació i el periodisme. En aquesta fase es canvia de grup a cada sessió i intentem que els grups siguin heterogenis i cada alumne té un rol diferent dins del seu grup.

Aquesta fase està organitzada en onze sessions i es treballen diferents aspectes com: els gèneres periodístics, el registres de la llengua, elements de la comunicació, la publicitat… També es fa una visita al diari Regió 7.

Fase de realització: A partir dels coneixements adquirits durant la fase d’exploració, l’alumnat escull quin mitjà de comunicació crearà i el desenvolupa al llarg de diverses sessions per obtenir un producte ( pàgina web, fer un blog, un diari o revista digital, programa de ràdio, telenotícies, pel.lícula, reportatge, noticiari, vídeo…) amb la guia del professorat. Finalment, l’alumnat exposa els seus projectes a la resta del grup per donar-los a conèixer.

Experimentem amb el teatre / Nyam-nyam, bon profit! – Planificació

A partir de l’experiència de l’any anterior, es va creure encertat tornar a fer el projecte que estava relacionat amb l’alimentació. A mesura que han anat passant els trimestres hem anat ajustant el projecte en funció de l’interès de l’alumnat.

Partint d’unes preguntes relacionades amb l’alimentació, que s’havien de respondre (uns han utilitzat els seus coneixements previs i d’altres la informació que els hi oferia internet) han elaborat una presentació  en format digital, que han exposat als seus companys i han observat i comparat allò que sabien i el que han après de nou sobre els aliments i els nutrients.

Després s’ha de realitzar un menú setmanal saludable, tenint en compte el que s’ha après amb anterioritat, i exposar-lo als seus companys.

Finalment, es realitza una sortida als comerços propers a l’institut per esbrinar quins són els aliments més saludables de les diferents franges de la piràmide d’alimentació, per a poder comparar-ho amb el seu menú setmanal.

Durant el projecte els alumnes han de crear uns documents al drive on expliquen el que fan els dies de projecte (Diari), un document de valoració de la rúbrica i una webgrafia de les pàgines consultades.

En tractar-se d’un projecte i un procés obert, entenem que l’avaluació també tindrà en compte els punts de partida de cada un dels alumnes i a on ha pogut arribar.

TdS 3r “La mineria a Súria” : Planificació del reportatge

(escrit pel Joan Adam)

Aquesta proposta de Treball de Síntesi neix a partir de l’experiència d’anteriors propostes al voltant de la mineria. L’Equip Docent de 3r d’ESO va creure oportú canviar el treball de síntesi existent en el qual les activitats que es demanaven estaven tancades, per una altra proposta en la qual els grups d’alumnes haguessin d’entrar en debat i prendre decisions al voltant del contingut i la forma de presentar-lo.

D’aquesta manera es va passar de les activitats tancades a un ventall de propostes que l’alumne havia d’escollir i després portar-les a terme amb una planificació autònoma per la seva part.

El resultat de les propostes havia de ser un vídeo dividit en 4 seccions o reportatges diferents.

La primera de les seccions de caire generalista es pot escollir entre dues propostes:

 • L’anticlinal Mig-Món.
 • La mineria a Súria.

Amb anterioritat a l’elecció, el Centre programava 2 xerrades amb especialistes. Una sobre l’origen geològic de la conca minera i l’altra , de caire històric, al voltant dels orígens de la mineria a la vila.

La segona de les seccions proposava 7 aspectes diferents dels quals els grups d’alumnes n’havien de desenvolupar 2. Es va acordar que una de les seccions tingués un subtitulat en anglès per treballar aquesta llengua (l’alumne podia escollir entre les dues consignades amb un * a la llista) Es va procurar que els 7 aspectes tinguessin un caire generalista, però que conservessin lligams amb les diferents matèries del curs. Les 6 seccions eren:

  • Les exportacions de sal i potassa.
  • L’aigua i el medi ambient.
  • La vida d’un miner. (*)
  • Ergonomia i salut postural. (*)
  • Maquinària i energia.
  • ICL en xifres.
  • El projecte Phoenix.

Per tal d’afavorir la iniciativa i l’autonomia de l’alumne, els grups d’alumnes havien d’elaborar un darrer reportatge de contingut lliure, encara que també es podia desenvolupar un contingut de la llista anterior. Fins i tot es va proposar un darrer reportatge anomenat «la veu dels ciutadans» en el qual l’alumnat havia de cercar la manera que els suriencs expressessin les seves vivències i opinions al voltant del fet miner.

Vista panoràmica de la muntanya de sal i la fàbrica de la mina de Súria.

TdS3r “La mineria a Súria”: Els blocs del projecte

(escrit per M.Àngels Seuba)

El Treball de Síntesi (TdS) de 3r d’ESO té com a objectiu principal realitzar un reportatge audiovisual sobre la mineria a Súria, treballant en equip i integrant diferents coneixements mitjançant l´ús de les noves tecnologies.

El reportatge consta de quatre apartats de manera obligada, a banda de la caràtula d’inici i els crèdits finals:    Reportatge = Caràtula d’inici + Introducció + Contingut 1 + Contingut 2 + Lliure + Crèdits finals

Per la Introducció s’ofereixen dues temàtiques possibles que els alumnes poden desenvolupar a partir de les xerrades que es realitzaran durant el TdS: “L’anticlinal Mig-Món” o bé “La mineria a Súria”.

Els dos apartats de Continguts s’hauran d’escollir entre set propostes dels diferents àmbits:

 • Les exportacions de sal i potassa”

 • L’aigua i el medi ambient”

 • La vida d’un miner”

 • Ergonomia i salut postural”

 • Maquinària i energia”

 • ICL en xifres”

 • Projecte Phoenix”

Finalment, a l‘apartat Lliure, els alumnes podran escollir entre el tema proposat “La veu dels ciutadans” o bé basar-se en un tema d’iniciativa pròpia.

Assemblea d’inici de curs

El mes d’octubre ens vam trobar al gimnàs i els nens i les nenes van veure la necessitat de canviar el nostre pati i alguns espais de l’escola.
Després d’una pluja d’idees comunitària, cada classe es centraria a crear un ambient diferent dins l’escola. Cada classe s’encarregaria d’organitzar, dissenyar, crear…el seu espai. També es va decidir que entre tota la comunitat educativa crearíem un nou projecte per al nostre pati.

“Els infants són experts creant espais i situacions, només necessiten disposar d’alguns materials per poder transformar-los i transformar-se.”
Sílvia Palou

Planificació

Ja fa uns quants cursos que gran part del professorat del nostre centre reclamem un canvi metodològic que vagi amb concordança amb les noves maneres de fer que s’estan duent a terme en alguns centres del país i que responen a noves necessitats educatives.

Com que no hem portat a terme mai a nivell de centre un canvi metodològic, vam pensar que la dinàmica del Treball de Síntesi ens serviria per tal de fer provatures en allò que comencem a conèixer com a “treball per projectes”.

Aquest curs, al nostre centre, el Treball de Síntesi s’ha desenvolupat en dues fases: dos dies al centre i tres dies al CdA del Delta de l’Ebre (Sant Carles de la Ràpita). Les activitats integrades en el Projecte Delta corresponen als dos dies previs a l’estada al CdA i les vam idear com a introducció a la presa de contacte que els alumnes tindrien amb l’entorn i el paisatge ebrencs.

 

TdS 3r ESO “La mineria a Súria”: Punt de partida

Durant l’any 2012 es va celebrar el centenari del l’inici de l’explotació minera de la potassa a Súria. Aprofitant aquesta commemoració i sent tan important el paper de la mina en el municipi, l’equip docent de 3rESO va decidir basar el Treball de Síntesi (TdS) en aquest tema.

En aquell moment, el producte final del TdS que havia de presentar cada grup consistia en la realització d’una revista formada per articles que tractaven diferents aspectes de la mineria. Després de 4 cursos, el professorat implicat va considerar que el tema continuava vigent en importància però que el format “revista” havia quedat esgotat en les seves possibilitats.

Així doncs, el curs 16-17 es decideix que el producte final sigui en format vídeo i el TdS passa a anomenar-se “La mineria a Súria. Creació d’un reportatge”.

 

Projecte de 5è “La fira”

En començar aquest curs, al setembre, ens vàrem plantejar un repte per fer un canvi en la mirada respecte als projectes el qual es va presentar bastant ambiciós. Així doncs, qui se’n va sentir capaç, ho va tirar endavant.

Volíem créixer en coherència cap a la tria per part dels alumnes d’allò que volien participar. Aquest fet, va esdevenir un gran monstre, ja que a l’hora d’avaluar, no tot el grup fa les mateixes activitats i sovint es veu com una dificultat afegida.

El primer pas va ser escoltar quins desitjos o inquietuds tenien els alumnes. És una manera de fer que demana paciència per part dels mestres, confiança des de les famílies i una nova manera d’entendre l’escola pels alumnes.

Un dijous, a l’assemblea, va aparèixer la idea de poder aconseguir diners per reduir el preu d’unes colònies i que tothom hi pogués anar. L’Assemblea va decidir que no seran unes colònies qualsevols:  a l’hivern, en un refugi de muntanya i creant nosaltres les activitats. Pluja d’idees, discussions i acord final: farem una fira!